Hoe kun je stages van studenten succesvol online begeleiden?

Bij het leren op de werkplek is goede begeleiding van het leerproces van groot belang. Mede door de toenemende studentenaantallen en hoge werkdruk hebben docenten maar beperkt de tijd om stagiairs te begeleiden. Om de kwaliteit van de stagebegeleiding te verhogen moet de begeleiding zo goed mogelijk worden benut. Maar hoe doe je dit? Op 24 september organiseert de Vraagbaak Online Onderwijs een webinar over online leren en begeleiden bij stages. Aanmelden kan via de link in de aankondiging.

Onderzoek naar online stagebegeleiding
Esther van der Stappen (Lector Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool) en Ellen de Kwant (onderwijskundige en onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht) deden voor de Hogeschool Utrecht onderzoek naar online stagebegeleiding binnen het hoger onderwijs. Ze zochten uit hoe online stagebegeleiding in het hoger onderwijs kan worden ingezet ter verrijking van werkplekleren. In het webinar delen ze een aantal succesfactoren en valkuilen voor online stagebegeleiding.

Bij de Hogeschool Utrecht maken ze gebruik van de Stage-App. De Stage-App is samen met studenten ontwikkeld als onderwijsproject. De broncode van de app is beschikbaar via een open-sourcelicentie, waardoor deze ook door andere instellingen te gebruiken is. Via de Stage-App worden studenten gestimuleerd om online te reflecteren op hun leerervaringen op de werkplek. Hiermee krijgen stagiairs zelf meer de regie over het begeleidingsproces tijdens hun stage. Door dit proces online vorm te geven valt er veel winst te behalen wat betreft de kwaliteit van de begeleiding en het leereffect voor de student.

Ontwikkelen naar kritisch reflecterende professional
Monique Engelbertink (onderzoeker en docent Social Work bij Saxion) deed ook onderzoek naar online begeleiden bij stages. In haar onderzoek gaat ze in op de vraag hoe studenten zich tijdens de stage verder kunnen ontwikkelen tot een kritisch reflecterende professional. Dit lukt alleen als alle spelers weten hoe ze de student het beste kunnen begeleiden in het kritisch reflecteren. Een voorwaarde hiervoor is dat de student open staat voor feedback en reflectie. Er is leermateriaal beschikbaar voor de student om te oefenen met kritisch reflecteren, feedback geven en feedback ontvangen.

Om stagiairs, praktijkbegeleiders en supervisoren te laten samenwerken, werd een online leeromgeving ontwikkeld binnen Teams. Deze digitale leeromgeving is opgebouwd aan de hand van het persuasive system design model (PSD-model) om de leeromgeving zo overtuigend en motiverend mogelijk te maken. Binnen deze digitale leeromgeving werken alle partijen samen aan het verhogen van het reflectieniveau van de student. De studenten leren reflecteren volgens de Rubric for Narrative Reflection Assessment (NARRA) met als doel om het kritisch reflectieniveau (niveau 4 van NARRA) te behalen. Tijdens het webinar zal Monique hier verder op ingaan.

Schrijf je in voor het webinar Online begeleiden bij stages
Wil je weten hoe je online stages kunt begeleiden? Meld je dan nu aan voor het webinar Online leren en begeleiden bij stages op vrijdag 24 september.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties