NRO Symposium hoger onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie?

Het NRO organiseert op 15 januari 2021 van 10:00-13:00 uur een online symposium. Verschillende experts gaan aan de hand van 6 thema’s met elkaar in gesprek over hun visie op het hoger onderwijs ná corona. 

Sinds het voorjaar van 2020 hebben onderwijsinstellingen noodgedwongen onderwijs op afstand verricht. Hoewel noodgedwongen, leveren deze omstandigheden óók inspiratie op voor de richting van het onderwijs. De “geleerde lessen” hieruit vormen een leidraad voor docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers in het (her-)richten van hun visie op onderwijs – ook wanneer het onderwijs níet meer beperkt wordt door maatregelen om de verspreiding van het nieuwe Corona-virus tegen te gaan. Zij willen hierin research informed te werk gaan: gebruik maken van relevante kennis uit eerder wetenschappelijk onderzoek, recent praktijkonderzoek van de afgelopen maanden, en ervaringen  van anderen.

Tijdens het symposium presenteren experts  hun visie op de toekomst van het hoger onderwijs. Zij doen dit op basis van ervaringsverhalen uit de praktijk én kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Zo brengen we deze twee elementen samen waarmee docenten, bestuurders en beleidsmedewerkers verder kunnen, ook na de pandemie.

Zes thema's

In het symposium komen zes thema’s aan bod. Voor elk thema komen 3 à 4 experts bij elkaar om hierover in gesprek te gaan. Voorafgaand aan het symposium schrijven zij ieder een essay met hun wetenschappelijk onderbouwde visie voor de richting van het hoger onderwijs op het thema. De expertise van de sprekers sluit inhoudelijk op elkaar aan, maar de invalshoek is anders. Tijdens het symposium komen deze invalshoeken samen in een discussie waar bezoekers ook aan kunnen deelnemen. De essays worden vóór het symposium online gepubliceerd. De opbrengsten van het symposium zullen een plek krijgen op het nieuwe Kennisknooppunt Hoger Onderwijs.

Dit zijn de zes thema's:

  1. Toegankelijkheid van het hoger onderwijs,
  2. Community-vorming in een blended leeromgeving,
  3. Digitale didaktiek: ontwerpen van blended onderwijs,
  4. Opleiden voor een veranderende arbeidsmarkt,
  5. Toetsen op afstand en monitoren van de studievoortgang, en
  6. Veranderen van onderwijsorganisatie(s).

Meld je hier kosteloos aan voor het symposium 

Datum: 15 januari 2021
Tijd: 10.00 – 13.00 uur

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties