Pe(e)rfectVaardig: online vaardig(er)?

Vaardigheden leer je niet even snel aan binnen het onderwijs. Er is tijd nodig om dit goed te begeleiden zodat studenten veel kunnen oefenen en constructieve feedback ontvangen. Deze tijd is vaak schaars. Hoe zorg je er dan toch voor dat alle studenten veel kunnen oefenen en waardevolle feedback ontvangen op hun prestaties? En hoe doe je dit zonder dat dit de docent extra belast? Op de SURF Onderwijsdagen 2021 vertelde Ellen Rusman hoe video-verrijkte rubrieken en peerfeedback hier een bijdrage aan kunnen leveren.

De methode: video-verrijkte rubrieken en peerfeedback
Ellen Rusman en Rob Nadolski van de Open Universiteit ontwikkelden een online (feedback & reflectie) methode voor interactief & praktijkgericht vaardighedenonderwijs. Onder andere via video-verrijkte rubrieken en peerfeedback. Door deze methode worden studenten (zelf en samen) gestructureerd vaardiger, zonder dat dit de docent meer belast. P(e)erfectVaardig is een project uit de Stimuleringsregeling Open en Online onderwijs en loopt nog tot 2022.

De Pe(e)rfect Vaardigtool is volledig online en de methode bevat 5 stappen. Als voorbereiding (1) bekijkt de student een rubriek, beoordeelt een video-modelvoorbeeld en vergelijkt deze met de beoordeling door experts. Daarna gaat de student zelf oefenen (2) waar, wanneer en zo vaak als de student zelf wil. De student maakt een opname, scoort zichzelf en vraagt anderen om feedback. De derde stap is peerfeedback geven (3) waarbij studenten elkaars opname beoordelen.

Vervolgens bekijkt de student de feedback (4). Deze wordt inzichtelijk gemaakt in een vaardigheidswiel waar je op elke deelvaardigheid kunt inzoomen en tips en tops kunt lezen. Docenten zien de voortgang ook in hun docentmodus en kunnen indien nodig bijspringen. Wanneer de student het met feedback eens is kan een ‘sterretje’ worden gegeven zodat het mee gaat naar de leerdoelen. De laatste stap is het doelen stellen (5) waarbij de student eerst reflecteert op de ontvangen feedback en op basis daarvan nieuwe doelen opstelt. Waarna de cyclus weer van vooraf aan kan beginnen.

Voorbeeld van een vaardigheidswiel dat bij Pe(e)rfect Vaardig wordt ingezet.
Voorbeeld van een vaardigheidswiel dat bij Pe(e)rfect Vaardig wordt ingezet.

Pilots bij rechten en psychologie
Momenteel loopt er een pilot met de methode binnen de domeinen Recht en Psychologie bij drie cursussen, bij de Open Universiteit en Universiteit Maastricht. Bij Recht wordt de spreekvaardigheid van pleiten geoefend en bij Psychologie presentatievaardigheden.

Volgens Ellen is de eerste indruk van studenten positief. Ze zijn blij dat ze meer kunnen oefenen en hier feedback op ontvangen. Het bekijken van elkaars opnames en peerfeedback geven wordt als nuttig ervaren. Ook de docenten zijn enthousiast over de mogelijkheden. Hoewel de pilots nog lopen en er nog meer onderzoek moet worden gedaan is de voorlopige verwachting dat studenten beter zijn gaan presteren. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat studenten kritischer zijn op welke versie ze delen voor feedback en voordat ze een opname maken al vaker oefenen.

Inzet methode Pe(e)rfect Vaardig bij andere vaardigheden
Ellen kijkt ook naar de potentie van deze methode voor generaliseerbaarheid naar andere domeinen en andere vaardigheden. Hierbij is het belangrijk dat het gaat om vaardigheden waarbij je de deelaspecten terug kunt zien in concreet gedrag. Dat houdt in dat niet iedere vaardigheid hiervoor geschikt is. Er moet daarom goed gekeken worden waar het wel meerwaarde heeft voordat je deze methode inzet.

Overzichtsfoto: Ellen Rusman, slides SURF Onderwijsdagen 2021

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties