Pre- en onboarding nieuwe studenten juist nu belangrijk voor binding | Highlights uit het webinar op 16 april

Open dagen, meeloopdagen, introductieweken; allemaal activiteiten die vallen onder onboarding en preboarding van studenten. Momenteel gebeurt dit allemaal online. Hoe zorg je er nu voor dat studenten online een goede studiekeuze kunnen maken? En dat ze zich snel verbonden voelen met de opleiding, en met elkaar? In dit webinar gingen we daarom in op de aspecten uit het proces van pre- en onboarden die juist nu belangrijk zijn.

Bekijk hier het webinar terug:

In dit webinar deelden vier sprekers hun ervaringen met pre- en onboarden. Hun voorbeelden en ervaringen gaan over verschillende fases van het proces van pre- en onboarden van studenten.
 

  • Stan Liebrand is student en oriënteert zich op een master. Hij vertelt over zijn ervaringen met online mastervoorlichting;
  • Pieter Kemper is studiekeuzecoach en aansluitcoördinator bij de HAN. Hij vertelt over het preboardingproject speciaal voor havoscholieren;
  • Janneke Nobelen is propedeusecoördinator en docent bij de opleiding International Business aan Avans Hogeschool. Zij vertelt over de onboardingweek die ze organiseerde;
  • Stephan Plat is program coordinator en senior lecturer/trainer aan de HAN Hogeschool. Hij vertelt over hoe hij de studenten pre- en onboarding heeft vormgegeven en welke visie erachter zit.
  • Rutger Kappe is lector Studiesucces aan de Hogeschool InHolland. Aan het eind van het webinar reflecteert hij op alle voorbeelden.

Studieoriëntatie vanuit de ogen van een student

Stan Liebrand heeft net zijn bacheloropleiding Natuurkunde afgrond aan de Universiteit Utrecht. Hij is zich nu aan het oriënteren op een master. Online voorlichting vindt hij makkelijk en laagdrempelig. Het is handig dat alle praatjes worden opgenomen, zo kun je ze later nog terugkijken. Het viel Stan op dat er weinig interactie was in de online voorlichting. Hoewel hij tussendoor en aan het einde vragen kon stellen, was de opleiding verder vooral ‘aan het ‘zenden’. Stan zou er zelf ook voor kiezen om het inhoudelijke deel van de voorlichting online te organiseren, en daarnaast andere elementen fysiek te organiseren, zoals gesprekken met oud-studenten.

Preboarding van havoscholieren bij de HAN

Pieter Kemper is studiekeuzecoach en aansluitcoördinator bij de HAN. Hij deelt vandaag twee voorbeelden: het preboardingtraject van havo-scholieren en het verbinden van verschillende losse aansluitactiviteiten aan elkaar. Pieters doel is om van die losse aansluitactiviteiten naar een doorlopend traject te gaan, waarin al in een vroeg stadium betrokkenheid en binding wordt gecreëerd. Zijn ervaring is dat preboarding ook echt een oriënterende fase is, waarin studenten nog kunnen afhaken. In die zin heeft die fase ook een matchingsfunctie; studenten kunnen nog besluiten dat ze liever naar een andere opleiding gaan. De aansluitactiviteiten zijn open dagen, meeloopdagen, een dagje proefstuderen en gesprekken met een studiekeuzecoach. Daarnaast zijn spelelementen ook onderdeel van de pre- en onboarding. De betrokkenheid van aanstaande studenten wordt namelijk door challenges en quests, waarvoor zij coins als beloning krijgen. De opdrachtjes zijn online, maar ideaal zou een combinatie tussen fysiek en online zijn. Sfeer blijkt namelijk toch wel heel belangrijk bij onboarding.

Online onboardingweek (introductieweek) voor nieuwe studenten

Janneke Nobelen vertelt over de online introductieweek die zij en haar collega’s organiseerden. Ze hadden te maken met een groep van 250 studenten van twee opleidingen, waarvan 30% internationaal student is. Van tevoren was duidelijk dat er twee elementen in deze week moesten terugkomen: een competitie om studenten uit te dagen en studenten een inkijkje geven in het curriculum en de vakken. Een externe partij bedacht daarop een business game waarmee de studenten college coins konden verdienen. Teambuilding was daarnaast een belangrijk onderdeel van de week en de hele eerste dag stond in het teken van elkaar leren kennen. Iedere dag werd er op vaste tijden centraal afgetrapt en  afgesloten. Janneke en haar collega’s kijken terug op een geslaagde week, waarin het gelukt is om studenten on board te krijgen. Wel bleek de week iets te intensief en misten sommige studenten de interactie met anderen.

Janneke wil geeft een paar handige tips voor wie ook een online introductieweek wil organiseren. Allereerst: zorg ervoor dat het platform dat je gebruikt technisch op orde is, goed is ingericht en dat iedereen toegang heeft. En zorg voor een strakke planning, zeker wanneer er veel partijen betrokken zijn bij de online onboarding. In eerste instantie waren Janneke en haar collega’s bang dat zij te weinig contact zouden hebben met de studenten. Maar niets bleek minder waar. Ze werden overspoeld met chats en berichten. Nog een tip is dan ook om van tevoren iemand aan te stellen die alle vragen beantwoordt. 

Studenten onboarding aan de HAN

Vanuit het bedrijfsleven weten we al langer dat pre- en onboarding belangrijk is, zo stelt Stephan Plat. Hij vertelt meer over het doel en het belang van de studenten onboarding bij de HAN. Namelijk: studenten op hun plek krijgen en houden, zorgen dat ze zich thuis voelen in de opleiding en in de klas door het creëren van sociale en academische binding. Studiesucces is het achterliggende doel. De onboarding van studenten deelt Stephan op in vier fases. Fase 0 begint op het moment dat studenten naar een open dag gaan en/of zich inschrijven. De laatste fase beslaat de eerste 100 dagen na de start van de opleiding.

Stephan vertelt dat in de periode vóórdat de introductie plaatsvindt (fase 1), het belangrijk is dat studenten ervaren dat er nog aan hen gedacht wordt. Niet alleen administratieve mailtjes sturen in deze periode dus. Ook de eerste 100 dagen na de introductieperiode zijn heel belangrijk. Studenten willen dan weten wat hen in de opleiding te wachten staat. Ze willen in deze fase meer inhoudelijks over de studie te weten komen, zoals over de stage, het afstuderen en de uitstroomprofielen. De sociale binding is in deze fase al redelijk tot stand gekomen, maar moet wel onderhouden worden. Dat kan bijvoorbeeld door studieloopbaangesprekken (SLB) en andere elementen.

Reflectie op de voorbeelden door Rutger Kappe, lector Studiesucces aan de Hogeschool Inholland

Rutger Kappe reflecteert op de voorbeelden en ervaringen van de vier sprekers. Allereerst op de ervaringen met online open dag van student Stan. Een online open dag scheelt dus veel tijd, is laagdrempeliger en je kunt gemakkelijk vaker en meer open dagen bezoeken. Dat is positief want zo kunnen studenten zich veel breder oriënteren op een toekomstige studie. Stan gaf aan dat er vanuit de opleiding veel werd ‘gezonden’, daar zitten dus nog mogelijkheden voor onderwijsinstellingen. Zeker omdat studenten zich thuis willen voelen. Rutger zou persoonlijk binding en het inhoudelijke gedeelte van zo’n open dag juist niet loskoppelen, zoals Stan voorstelt.

Pieters verhaal over preboarding van havoscholieren is een mooi voorbeeld van matching en pre-onboarding. Verbinden begint in een latere fase, wanneer het echte onboarden is begonnen. Uit Jannekes verhaal kwam naar voren dat studenten tijdens de online introductieweek meer ruimte  wilden om elkaar beter te leren kennen. Het programma was vrij vol, en dat gaat dan ten koste van de informele momenten. Blijkbaar kun je dus ook af met minder geprogrammeerde tijd. De uitdaging is om hierin de balans te vinden.

Stephans voorbeeld laat goed zien wat het belang van de hele keten is; mooi ook dat activiteiten en initiatieven aan elkaar verbonden worden. Een onderliggende visie is daarbij nodig, anders komen er hinderlijke dubbelingen voor studenten. Een interessante vraag voor Stephan is of je studenten na die 100 dagen helemaal kunt loslaten. Rutger denkt zelf van niet. Binding is in zijn optiek de start van meer; binding en actieve participatie zijn de sleutel tot betrokken en actieve ‘partners’. En de mate van verbondenheid is een grote factor als het gaat om studieuitval.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver @ SURF | community coach @ HvA | Eigen…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties