SHUFFLE je blend(y)

Dit is het tweede interview in de reeks “Methodieken en tools voor Blended Onderwijs”

Als hoofddocent leven lang leren en coördinator van de post-hbo Leergang Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (LVGG) van de opleiding Verpleegkunde bij Saxion heeft Jeroen Boonstra de methodiek SHUFFLE ingezet om zijn onderwijs te herontwerpen. Hij heeft de tool Blendy gebruikt bij de keuze van zijn werkvormen. Door het nieuwe ontwerp van de leergang zijn studenten actiever en krijgen docenten een meer coachende rol. In dit interview vertelt Jeroen over het ontwerpproces en de opbrengsten ervan.

Kun je vertellen wat je hebt gedaan en welke tool je daarbij gebruikt hebt?

Aanleiding voor het herontwerpen van de leergang LVGG zijn onder andere de student- en docentevaluaties van afgelopen jaar geweest. Studenten gaven aan dat ze de geleerde theorie meer wilden toepassen en van elkaars ervaringen wilden leren. Docenten gaven aan dat er kritisch naar hun meerwaarde gekeken moest worden en dat het onderwijs meer bij de visie van de opleiding t.a.v. blended onderwijs moest aansluiten. Ook hebben we bij de opleiding verpleegkunde te maken met een nieuw opleidingsprofiel bachelor nursing (BN2020) waardoor het gehele curriculum herzien moest worden. De leergang LVGG is daarom opnieuw ontwikkeld om aan de nieuwe eisen te voldoen. Tevens hebben beleidsmatige ontwikkelingen invloed gehad; het onderwijs van de opleiding verpleegkunde is meer blended geworden.

Bij de opleiding hebben we docentprofessionalisering gekoppeld aan de curriculumvernieuwingen. Ik heb de leergang Didactiek in de Digitale Leeromgeving (DDL) gevolgd. Deze leergang is binnen Saxion ontwikkeld. Tijdens de leergang heb ik met behulp van de methodiek SHUFFLE een herontwerp voor de leergang LVGG gemaakt. Vervolgens kom je als docentontwikkelaar in aanraking met allerlei leertechnologische toepassingen waarbij je keuzes maakt welke leeractiviteiten je in je eigen ontwerp wilt toepassen. Bij de keuze van geschikte werkvormen is Blendy gebruikt.

Wat is SHUFFLE

SHUFFLE is een ontwerpmethodiek voor het ontwikkelen van online en blended onderwijs. Met behulp van SHUFFLE maak je keuzes voor je blend; de wijze waarop online en face-to-face leeractiviteiten elkaar afwisselen. Het grote voordeel van SHUFFLE is dat je inzichtelijk krijgt op welk niveau (taxonomie van Bloom) je onderwijs- en leeractiviteiten moet ontwikkelen. Het maakt ook goed inzichtelijk welke activiteiten je het beste online kunt aanbieden en welke activiteiten face-to-face gedaan moeten worden.

Shuffle uitwerking: kaartjes met Leeruitkomsten, leerinhoud, toepassen en onthouden en begrijpen

Wat is Blendy?

Blendy is een website waarop je onderwijs- en leeractiviteiten kunt vinden. Middels allerlei filters zoals de niveaus van de taxonomie van Bloom krijg je suggesties voor werkvormen. Het gaat niet alleen om online werkvormen maar ook om activiteiten tijdens de face-to-face contactmomenten. Bij de online leeractiviteiten krijg je suggesties voor geschikte tools aangereikt.

Overzicht van de website van Blendy

Hoe ben je met deze methodiek en tool bekend geraakt?

Het ontwikkelen van het nieuwe curriculum binnen de opleiding verpleegkunde is gekoppeld aan de leergang DDL. Zowel de ontwerpmethodiek SHUFFLE als de website Blendy voor het selecteren van geschikte werkvormen worden in de leergang DDL aangeboden. Adviseurs en Instructional Designers van het programma ICT&O van Saxion geven de leergang DDL. Vertrekpunt in de leergang is de eigen (her)ontwerpvraag van de docentontwikkelaar. Zodoende heb ik voor de leergang LVGG een module innovatie & implementatie herontworpen en SHUFFLE en Blendy ingezet.

Waarom heb je voor SHUFFLE en Blendy gekozen?

Het fijne aan SHUFFLE is dat het zelfstandig door je als docent kunt gebruiken. Het houdt je scherp of je de juiste onderwijs- en leeractiviteiten aanbiedt afgestemd op de leeruitkomsten en de wijze van leren van de studenten. Blendy sluit naadloos aan bij de methodiek SHUFFLE. Het biedt veel inspiratie voor activerende werkvormen; niet alleen online maar ook voor tijdens contactmomenten. Zowel SHUFFLE als Blendy zijn ook los van elkaar te gebruiken.

Wat wilde je bereiken en heb je jouw doel bereikt?

De leergang LVGG wordt aan deeltijdstudenten gegeven. Het merendeel van deze studenten combineert de post-hbo-opleiding met werk en/of gezin. Het onderwijs kon daarom meer blended worden om bij de doelgroep aan te sluiten, maar ook vanuit de visie op blended onderwijs vanuit de academie gezondheidszorg (AGZ). Thema’s als flexibilisering en leven lang leren spelen hierbij een rol.

Om het onderwijs meer blended te krijgen is het aantal contactmomenten van 14 naar 10 teruggebracht. Van de 10 contactmomenten zijn er 2 volledig online. Doordat er minder contactmomenten zijn is de noodzaak om de bijeenkomsten effectief en efficiënt in te steken (meer dan ooit) aanwezig. Dit heeft als gevolg dat er van studenten meer online voorbereiding gevraagd werd. Tijdens de contactmomenten kom je sneller tot de essentie en als docent krijg je daarmee meer een coachende rol. Dit vraagt van studenten een activerende houding. In je bijeenkomsten kun je de dialoog starten!

Het doel is zeker bereikt: meer flexibiliteit voor de student. Dit is gedaan door meer blended onderwijs te ontwikkelen en minder contactmomenten in te plannen, deels ook door online bijeenkomsten.

Wat heeft het herontwerp opgeleverd?

Naast de opbrengsten zoals hiervoor genoemd is de opbrengst met name te vinden in de activatie van de student. En de docent die meer in een coachende rol komt waardoor de dialoog in gang gezet kan worden.

Wat zijn de vervolgstappen?

Momenteel zijn we bezig met de doorontwikkeling. In het gehele curriculum willen we meer online bijeenkomsten aan de deeltijdstudenten aanbieden. We starten in februari 2019 in nieuwe stijl.  Na iedere module zal er worden geëvalueerd. Uiteraard zullen ook de andere modulen hierop worden afgestemd.

Hoe ben je te werk gegaan? Kun je een stappenplan geven om met deze methodiek te werken?

Bij SHUFFLE is de toetsing het vertrekpunt. Welke leeruitkomsten moet de student behalen voor de toetsing? SHUFFLE laat de docent de leeruitkomsten vertalen naar leeractiviteiten zodat er als het ware een leerpad met leeractiviteiten ontstaat die de student van zijn of haar beginsituatie naar de toetsing leidt. Het levert een leerroute met bijbehorende onderwijs- en leeractiviteiten op. Met behulp van SHUFFLE maak je keuzes voor je blend; welke online en face-to-face leeractiviteiten wil je aanbieden.

Dan ga je met Blendy aan de slag om geschikte werkvormen te vinden. Samen levert dit een blauwdruk voor je onderwijsontwerp op.

Heb je tips voor docenten die ook met deze methodiek en tool aan de slag willen gaan?

Het is een kwestie van durven en doen. Ga aan de slag met het maken van een ontwerp. Laat je niet afschrikken bij de inzet van nieuwe werkvormen die je bijvoorbeeld middels Blendy vindt.

De online sessies waren een nieuwe werkvorm voor mij en mijn studenten. Een goede voorbereiding is belangrijk; probeer de inzet van nieuwe technologie ook eerst zelf uit. Met name het technische deel om Blackboard Collaborate (interactieve online samenwerkingstool met videochat) bij alle studenten werkende te krijgen vraagt om een goede voorbereiding. Er is bewust een groep studenten gekozen om dit experiment mee aan te gaan.

Verder dien je als docent je bewust te zijn van de andere rol die je aanneemt, meer coachend.

Besteed tevens voldoende aandacht aan de evaluatie. Evalueer ook goed met je studenten. Deze ervaringen maken juist of het een succes gaat worden of dat het een eenmalige actie blijft. En deel je ervaringen met collegae. Deze resultaten bepalen of je experiment een vervolg krijgt.

Zelf aan de slag met SHUFFLE en Blendy

SHUFFLE kun je gratis downloaden van de site van Saxion ICT&O. Zodra je de onderwijs- en leeractiviteiten onder de leeruitkomsten gezet hebt kun je op de website van Blendy op zoek gaan naar geschikte werkvormen. Blendy is apart van SHUFFLE te gebruiken.

Jeroen is al ruim 14 jaar docent bij de verpleegkunde opleiding van de academie Gezondheidszorg bij de Hogeschool Saxion. Daarbij is hij o.a. coördinator van de post HBO-leergang LVGG. Tevens is hij betrokken bij diverse projecten in onderwijs en zorg, zowel binnen Saxion als buiten in samenwerking met het werkveld. Jeroen heeft aan zijn herontwerp gewerkt in het kader van de leergang DDL die hij via het programma ICT&O van Saxion volgde.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties