Terugblik Seminar Faciliteren van docenten(teams) bij Blended Learning

Terugblik Seminar Faciliteren van docenten(teams) bij Blended Learning
Datum: 20 september 2017 

Vanwege de grote belangstelling voor dit seminar op 18 mei, is dit seminar nogmaals georganiseerd. Ook nu was er weer een wachtlijst van deelnemers, dus het is duidelijk dat het een onderwerp is dat leeft.

Opening seminar faciliteren van docenten(teams)
Opening seminar faciliteren van docenten(teams)

Dit seminar bestond uit een plenaire opening met presentatie en afsluiting met het delen van ervaringen van de ochtend, met tussendoor workshops waaruit de deelnemers bij binnenkomst een keuze konden maken.

Plenair:

Dennis de Kool van onderzoeksbureau RISBO (EUR) nam ons mee in de resultaten van een onderzoek dat RISBO in opdracht van SURF heeft uitgevoerd. Dit vergelijkende onderzoek richt zich op de wijze van stimuleren en faciliteren van online en blended learning in het hoger onderwijs. In deze presentatie gaf het RISBO een overview van de aanpakken van twee hogescholen (Hogeschool Utrecht en Saxion) en twee universiteiten (Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft).

De sheets zijn te zien op de website van SURF. Tevens is een video-opname beschikbaar van de eerdere presentatie van RISBO (18-05-2017).

Slimme oplossingen:

 • Studenten of studentassistenten inzetten om digitaal leermateriaal te verbeteren
 • Delen en hergebruik van digitaal leermateriaal stimuleren
 • Feedback door studenten op het ontwikkelde Blended onderwijs
 • Ondersteuning bij kennisclips maken, studio's inrichten met professionele ondersteuning 
 • Communities voor kennisdeling - elkaar ondersteunen
 • Platform met leermateriaal dat gedeeld kan worden

Hoe gaat het verder? Janina van Hees van SURF (opdrachtgever van dit onderzoek) kondigde aan dat op 7 november bij de onderwijsdagen een innovatiecafé plaatsvindt waar discussie gevoerd kan worden over het onderwerp. Dan wordt ook het onderzoeksrapport gepresenteerd.

Een grip uit de workshops:
Blended coach – sterkste schakel bij invoering Blended Leren door JaapJan Vroom van Deltion
Link naar PowerPoint
JaapJan Vroom van Deltion vertelt over de inzet van Blended coaches bij de ontwikkeling van het onderwijs bij Deltion.

JaapJan Vroom van Deltion vertelt over de inzet van Blended coaches bij de ontwikkeling van het onderwijs bij Deltion.
JaapJan Vroom van Deltion vertelt over de inzet van Blended coaches bij de ontwikkeling van het onderwijs bij Deltion.

De Blended coaches bij Deltion vallen onder de leerlijn Leren met ICT. Het is een integrale aanpak, onderwijs is het uitgangspunt, niet ICT. Waar het om gaat is dat er bewust wel of niet gekozen wordt voor ICT (dus niet per definitie vóór ICT). 
De Blended coaches zijn alleen procesbegeleiders (op basis van leerdoelen worden veranderingsprocessen begeleid). Zij geven geen praktische ondersteuning bij tools zoals bijv. Socrative e.d. Er is bewust voor gekozen dat de Blended coaches uit het onderwijs komen (en zelf nog steeds lesgeven). Dit creëert draagvlak bij de docentteams.
Er wordt gebruik gemaakt van het bordspel Didact tool om teams bewust te maken van mogelijkheden blended onderwijs 

Het materiaal van de programmalijn Leren met ICT is hier te vinden:
https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=208#resume=23

Rechtstreekse link naar het stappenplan Blended Leren Deltion: https://www.dropbox.com/s/h7jhp8usr4jcnc5/stappenplan%20blended%20leren%20Deltion%20College_18092016.pdf?dl=0

Deltion heeft nog meer online onderwijsmateriaal gedeeld, zie:
https://xerte.deltion.nl/play.php?template_id=250

Ontwerp je eigen blend!

Bianca van der Aalst van ROC Amsterdam en Nils Siemens van de Hogeschool van Amsterdam

Bianca van der Aalst van ROC Amsterdam en Nils Siemens van de Hogeschool van Amsterdam
Bianca van der Aalst van ROC Amsterdam en Nils Siemens van de Hogeschool van Amsterdam

Er was een lage opkomst maar daardoor veel aandacht voor individuele cases van de deelnemers.
De workshopleiders en deelnemers stellen elkaar kritische vragen zodat degene met de casus ook naar andere aspecten kijkt. Er komt een interessante discussie komt op gang, waaruit blijkt dat er veel meer meespeelt dan alleen het blended maken van het onderwijs.
Bianca en Nils stellen vragen, adviseren en laten enkele voorbeelden zien van HvA en TUE.
Ontwikkelmethode Blended Learning door TU Delft. Bianca laat nog weten wat.

Plenaire afsluiting door Luuk Terbeek (VU Amsterdam, co-voorzitter SIG Blended Learning, die dit seminar heeft georganiseerd. Meer info over deze SIG en het jaarplan: https://www.surfspace.nl/sig/121-blended-learning/
Wat Luuk als centraal thema zag terugkomen bij alle workshops en presentaties is maatwerkondersteuning.

Terugkoppeling door de sprekers/trainers/deelnemers:

Over workshop ‘Ontwerp je eigen Blend’:  

 • “waardevolle workshop, geleerd om een goede analyse te doen, juiste vragen stellen om te achterhalen wat het probleem is en of de oplossing per definitie Blended is”
 • ervaringen Bianca zelf: “hele kleine opkomst, goed gesprek ipv zo klaar nadenken waarom je gaat blenden en dat samen te doen”

Over workshop ‘Blended coaches’:

 • “Docenten in de rol van coach”, “nadenken over de stappen die gezet moeten worden en zicht hebben op werkvormen en die kunnen overbrengen”
 • Ervaringen JaapJan zelf: “aanpak en problemen in MBO HBO en WO redelijk veel overeenkomsten” 

Over workshop 'implementatie van een LMS':

 • “Draagvlak creëren” “communicatie bewustwordingscampagne”, ”Positieve punten van een lms eruit te halen”
 • Fleur zelf: “Er zijn veel mensen ook bezig met implementatie van een LMS ondanks dat dit een bijeenkomst was over Blended Learning“

Over presentatie ’10 tips voor implementatie blended learning’:

 • “Interessante presentatie in de volle breedte waaraan je moet denken. Praktische tip: in plaats van stapelen vragen aan docenten om dingen weg te laten ipv erbij.”
 • Sonja’s eigen ervaringen: men vond het heel herkenbaar en ze hoopt dat ze tipje van de sluier van haar manier heeft mogen laten zien en dat we elkaar mogen inspireren.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties