Wat je moet weten over het HyFlex-cursusmodel

Het hybride flexibele, oftewel HyFlex, cursusmodel is een onderwijsaanpak die face-to-face (F2F) en online leren op een speciale manier combineert. Klassikale sessies en verschillende leeractiviteiten worden face-to-face, synchroon online en asynchroon online aangeboden. Dit model is al in 2010 geïntroduceerd, maar lijkt dankzij de coronacrisis een nieuwe impuls te hebben gekregen.

Ik heb dit model eerder het ‘om-en-om’-model genoemd. Wat ik toen niet wist, is dat het Educause Learning Initiative al in 2010 een editie van ‘7 Things You Should Know About’ aan dit zogenaamde HyFlex-model heeft gewijd. Ze hebben deze editie onlangs herzien. Beide versies vind je via 7 Things You Should Know About the HyFlex Course Model.

Zie verder mijn bespreking van deze editie.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties