Chatten met AI

De laatste dagen is de nieuwe chat engine van OpenAi (https://openai.com/) volop in het nieuws.
OpenAI is bekend van DALL-E2, dat de meest kunstige beelden ontwerpt op basis via een natuurlijke taalinterface. Hun GPT-3 Natural Language model is ongeëvenaard en behoorlijk krachtig. De nieuwe chat optie die in betamodus beschikbaar is maakt interessante dialogen en vraag & antwoorden constructies mogelijk. Tijd dus om er mee te spelen.

 

De laatste dagen is de nieuwe chat engine van OpenAi (https://openai.com/) volop in het nieuws. OpenAI is bekend van DALL-E2, dat de meest kunstige beelden ontwerpt op basis via een natuurlijke taalinterface. Hun GPT-3 Natural Language model is ongeëvenaard en behoorlijk De nieuwe chat optie die in betamodus beschikbaar is maakt interessante dialogen en vraag & antwoorden constructies mogelijk. Tijd dus om er mee te spelen.

Een eenvoudig voorbeeld met een niet onaardige reactie. 

Ik vroeg aan de "chat engine" het volgende:
write me a blog post on ai in education

En dit was het antwoord dat in enkele seconden werd opgeleverd:

"Artificial intelligence (AI) has the potential to revolutionize education by personalizing learning, improving efficiency, and providing new learning opportunities.

One of the key benefits of AI in education is its ability to personalize learning. Through the use of algorithms and machine learning, AI systems can analyze a student's strengths, weaknesses, and learning preferences and tailor the educational content and pace to the individual student. This can help ensure that each student receives the most effective and engaging learning experience possible.

Another advantage of AI in education is its ability to improve efficiency. AI-powered systems can automate routine tasks, such as grading papers and providing feedback, freeing up teachers to focus on more important tasks such as planning lessons and engaging with students. AI can also help identify areas where students may need extra support and provide personalized interventions to help them succeed.

Additionally, AI in education can provide new learning opportunities that were previously not possible. For example, AI-powered virtual tutors and assistants can provide 24/7 support to students, allowing them to learn at their own pace and on their own schedule. AI can also be used to create immersive, interactive learning experiences that engage students and help them retain information better.

In conclusion, AI has the potential to transform education by personalizing learning, improving efficiency, and providing new learning opportunities. As AI technology continues to advance, we can expect to see even more innovative and effective uses of AI in education."
[chat.openai.com - gemaakt op 4 dec 2022]

Maar wie schrijft nu of in de toekomst de blogposts voor Surf Communities?
Qui dicit, quod reliquias

Auteur

Innovation, ideas, visions for e-learning at the University of Amsterdam…

Reacties

Dit artikel heeft 5 reacties

Reactie van Duuk Baten

Shit, ben je me toch voor Frank ;) Was ook met een mooi blogje bezig!

Reactie van Pierre Gorissen

Hij doet het ook gewoon in het NL:
"Schrijf een blogpost over AI in het onderwijs"

"De laatste jaren is het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs steeds meer in opkomst. Dit komt voornamelijk doordat AI-technologieën steeds beter en toegankelijker worden, waardoor ze een waardevolle aanvulling kunnen zijn op het traditionele onderwijs.

In dit blogpost zullen we enkele van de voordelen van het gebruik van AI in het onderwijs bekijken, en ook kijken naar enkele manieren waarop AI momenteel wordt gebruikt in de klas.

Ten eerste kan AI helpen om leerlingen te personaliseren. Dit betekent dat het onderwijs kan worden aangepast aan de individuele behoeften van elke leerling, wat kan leiden tot betere resultaten en een hogere betrokkenheid van de leerlingen.

Daarnaast kan AI ook helpen om de taken van leraren te verlichten. Door AI-systemen te gebruiken voor het nakijken van opdrachten en het geven van feedback, kunnen leraren zich richten op het geven van leiding en begeleiding aan hun leerlingen in plaats van het doen van repeterende taken.

Verder kan AI ook helpen om leerlingen te stimuleren om buiten de klas te leren. Door het gebruik van AI-systemen die leerlingen kunnen helpen bij het opzoeken van informatie en het maken van opdrachten, kunnen leerlingen op hun eigen tempo leren en hun interesses verder verkennen.

Tenslotte kan AI ook helpen om het onderwijs toegankelijker te maken voor leerlingen met speciale behoeften. Door het gebruik van spraak- en tekstherkenningstechnologieën, kunnen leerlingen met een handicap gemakkelijker toegang krijgen tot onderwijsmaterialen en meedoen met de klas.

Er zijn al diverse manieren waarop AI wordt gebruikt in het onderwijs. Zo zijn er AI-systemen die leraren helpen bij het nakijken van opdrachten en het geven van feedback, en er zijn ook AI-systemen die leerlingen helpen bij het leren van een tweede taal. Ook zijn er AI-systemen die leraren helpen bij het opstellen van lesplannen en het beheren van de klas."

Sowieso doet hij het verrassend goed op vragen die best complex liggen.
"Betekent gepersonaliseerd leren met ict dat elke leerling alleen leert?" of
"Moeten mobieltjes in de school verboden worden?"
"Gaat ict de rol van de docent overnemen?"
komen allemaal best zinnig antwoorden uit.

Reactie van Frank Benneker

En het Utrechtse universiteitsblad DUB geeft in haar wekelijks strip over het studentenleven best aardig de verleiding en de uitdaging weer die al een tijd op ons af kwam als onderwijsinstellingen maar door deze hype centerstage komt te staan. zie https://dub.uu.nl/nl/3hoog/chatgpt