Bijeenkomst Toegankelijk toetsen en examineren: zo kan het ook! - 4 februari 2021

Studenten met een beperking of extra ondersteuningsvraag kunnen belemmeringen bij toetsing en/of examinering ervaren. Deze belemmeringen liggen met name aan de toetsvorm en/of de omstandigheden waaronder getoetst wordt. Ben je betrokken bij het toetsbeleid, -organisatie, -ontwikkeling en -aanpassing in het ho of het mbo? Sluit dan ook aan.

Het landelijke netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren

Het landelijk netwerk is voor leden van de examencommissies, examinatoren, toetsmakers, beleidsmedewerkers en andere functionarissen die zich op de een of andere manier bezighouden met toetsen. De bijeenkomst is een reguliere bijeenkomst vanuit het netwerk. Je kan te allen tijden gratis aansluiten bij het netwerk.

Centrale topics bijeenkomst toegankelijk toetsen en examineren

Op grond van de WGBh/cz hebben de studenten recht op geschikte en noodzakelijke aanpassingen.

  • Wat zijn de mogelijkheden om toegankelijke toetsen en examens te bieden?
  • Welke ruimte is er binnen de regels?
  • Welke medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan Toegankelijk toetsen en op welke manier?

Wij geloven dat er veel mogelijkheden zijn die de toegankelijkheid van de toetsing vergroten, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de kwaliteit en de eindtermen van de opleiding.

Praktische informatie

  • Datum: 4 februari 2021
  • Start programma: 9:00 uur
  • Einde programma: 16:00 uur
  • Locatie: Fysiek onder voorbehoud van de coronamaatregelen, anders online met aangepaste tijden.
  • Kosten: Deelname is gratis. Het landelijk netwerk wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW. 

Meld je hier aan voor de bijeenkomst Toegankelijk toetsen en Examineren: zo kan het ook! - 4 februari 2021

Lees meer over het landelijk netwerk Toegankelijk Toetsen en Examineren (ho & mbo).

studenten in collegezaal ingezoomd

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties