Handreiking blended learning van Hogeschool Rotterdam

Bij Hogeschool Rotterdam (HR) is een handreiking geschreven om docenten en docententeams op weg te helpen die willen beginnen met de invoering van blended learning. De handreiking is geschreven vanuit didactische werkvormen en toetsvormen. Daaraan zijn veel gebruikte ICT-applicaties gekoppeld. Van alle ICT-applicaties is (voor zover beschikbaar) de link naar gratis handleidingen toegevoegd. Dit alles opdat docenten zo veel mogelijk zelfstandig aan de slag kunnen met de invoering van blended learning.

Ben je docent, maar niet werkzaam bij de HR, dan is de handreiking voor jou misschien ook interessant. Omdat de handreiking geschreven is voor docenten van de HR, bevat de handreiking wel een aantal links naar HINT (het intranet van de HR). Die links zijn voor medewerkers van buiten de HR niet toegankelijk. Verder kunnen vanzelfsprekend alleen verzoeken of vragen voor ondersteuning aan het servicepunt worden gehonoreerd als je HR-medewerker bent.

Veel succes bij het gebruik van de handreiking.

https://hrblendedlearning.wordpress.com/2017/05/06/handreiking-blended-…

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties