Hoe zet je toetsen in om te leren?

Wil je studenten activeren in plaats van af te rekenen? Sturen op leren van de toets in plaats van leren voor de toets? En wil je weten hoe je dat doet bij grote studentenaantallen? Dankzij de Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs en de Werkgroep Toetsen op afstand zijn inspirerende voorbeelden ontwikkeld. Lees meer over deze projecten om je op weg te helpen.

Toetsen en persoonlijke feedback bij grote aantallen studenten

Studenten leren het meest als ze veel kunnen oefenen in een veilige omgeving. Dit kun je doen door toetsen formatief in te zetten en te combineren met rijke, tijdige en persoonlijke feedback. Dit legt - zeker bij grote studentaantallen - een groot beslag op de onderwijscapaciteit. Daarom ontwikkelt Rijksuniversiteit Groningen in het project EPIFFANI een aanpak voor twee cursussen (met respectievelijk 650 en 800 studenten) om formatieve toetsing en het geven van persoonlijke feedback te automatiseren. Bekijk ook  deze video.

In het Gamebrics-project ontwikkelt de Open Universiteit een innovatieve aanpak voor interactief praktijkgericht vaardigheidsonderwijs voor het hoger onderwijs, gericht op het ontwikkelen van analytische vaardigheden. Via serious games dagen ze studenten uit om activerend en betekenisvol te leren. Tijdens het spel versterken studenten hun analytische vaardigheden via formatieve e-assessment. Voordeel van deze aanpak is dat deze vorm van online activerend onderwijs steeds beter schaalbaar te maken is voor grote groepen studenten.  De huidige en toekomstige resultaten van het project vind je via gamebrics.nl

Lees verder onder de foto

Vrouw achter laptop
Foto: Pexels

In de afgelopen jaren is in verschillende projecten uit de stimuleringsregeling open en online onderwijs ervaring opgedaan met het inzetten van peerfeedback. Peerfeedback is een manier om grootschalig onderwijs persoonlijker te maken en kan de werkdruk van de docent verlichten. Het is een aantoonbaar geschikte onderwijsvorm om dieper leren - kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit - te bewerkstelligen bij studenten. Een bundeling van praktische kennis en ervaring uit deze projecten vind je hier.

Activerend leren en toetsen

In het project ACT: een ACtiegericht Toetsmodel voor innovatief onderwijs werkt de Universiteit Utrecht samen met Wageningen University en Technische universiteit Eindhovenaan een actiegerichte toetsmodel. De aanpak past binnen innovatieve en activerende onderwijsvormen, zoals Challenge Based Learning en Enterpreneurial Education. In deze vormen van onderwijs worden studenten uitgedaagd om te werken aan complexe vraagstukken. Zulke vraagstukken kennen een hoge mate van onzekerheid en juist de manier waarop studenten hiermee omgaan wil je monitoren. De student wordt gestimuleerd om fouten te maken en krijgt tussentijds regelmatig rijke feedback. Uitgangspunt voor het toetsmodel is Effectual thinking – dat uitgaat van een onzekere onvoorspelbare toekomst en zich kenmerkt zich door focus op wat wel te controleren is.
De aanpak richt zich op het verzamelen van datapunten – en is daarmee nauw verwant aan de aanpak voor programmatisch toetsen die hieronder wordt beschreven.

Programmatisch toetsen

Bij programmatisch toetsen worden studenten niet langer beoordeeld op een paar meetmomenten waar veel vanaf hangt, maar op de gehele ontwikkeling die ze gedurende de opleiding laten zien. Hoe je zo’n proces inricht kun je terugzien in het webinar dat de Werkgroep Toetsen op afstand organiseerde op 10 juni 2022. Via de opname en het verslag met krijg je snel zicht op de belangrijkste hightlights. In de loop van dit najaar levert de werkgroep Toetsen op afstand een overzichtelijke online leermodule op. Deze helpt je op weg als je zelf aan het werk wilt met het organiseren van programmatisch toetsen.

Enthousiast geworden? Kom naar de Toets2Daagse!

Op 6 en 7 december organiseert de Werkgroep Toetsen samen met de SIG Digitaal toetsen een tweedaagse conferentie die in het teken staat van ‘Toetsen en leren in balans’.  Tijdens deze conferentie gaan we o.a. in op formatief en programmatisch toetsen, maar ook op onderwerpen als anywhere & anytime toetsen, het creeëren van voldoende toetsplekken, formatief toetsen, authentiek toetsen van vaardigheden en competenties en docentprofessionalisering.

Meer informatie:
Stimuleringsregeleling Open en Online Onderwijs – projecten Online Onderwijs
Werkgroep Toetsen op afstand
Special Interest Group Digitaal toetsen

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties