Tentamenperiode: en hoe nu toetsen op afstand?

Op alle universiteiten en hogescholen worden overuren gedraaid om oplossingen te bedenken en in te richten voor afnemen van examens op afstand. Terwijl de mogelijkheden van online proctoring momenteel nog volop worden onderzocht – ook om te ontdekken of het in te zetten is voor toetsen op grotere schaal (>300 studenten) - is er ook veel aandacht voor het uitwerken van alternatieven voor de klassieke eindtoets of kennistoets. Hieronder een impressie en verwijzingen naar nuttige overzichten en tips.

Verkenning naar online proctoring

Willem van Valkenburg (TU Delft) schetst in dit artikel hoe TU Delft momenteel omgaat met toetsen op afstand. Dit varieert van take-home exams via Brightspace; tot mondelingen via Skype for Business of YouSeeU tot inzet van online proctoring. De mogelijkheden voor grootschalige inzet van online proctoring worden momenteel onderzocht (600 – 700 studenten). Ook bij andere instellingen wordt onderzocht hoe online proctoring is in te zetten voor meer grootschalige afname. Zoals TU/e, VU, UvA en WUR. Meer hierover lees je terug in dit verslag van het webinar dat SURF organiseerde samen met de SIG Digitaal toetsen.

Wat zijn alternatieven?

Interessant is natuurlijk de vraag wat goede alternatieven zijn? In dit dit artikel van de UU wordt duidelijk dat het bestuur van de UU erop aandringt niet te mikken op één specifiek afrekenmoment en aanmoedigt om alternatieven te gebruiken. Docenten blijken hier ook al creatief in. Voorbeelden zijn: studenten video’s of pitches laten maken en inleveren; werken met meerdere deeltoetsen en de inzet van open boek tentamens, waarbij een strak tijdslot wordt gehanteerd om samenwerken te voorkomen. Ook helpt het om grotere nadruk te leggen op inzichtvragen in plaats van op kennis en feiten, want bij inzichtvragen is onderling overleg tussen studenten al lastiger. Men is het erover eens dat niet kan worden uitgesloten dat studenten tóch overleggen tijdens een toets. “Dit is een noodsituatie. We doen zoveel mogelijk om het te voorkomen. Verder voelen studenten ook wel aan dat ze zelf uiteindelijk aan het kortste eind trekken als ze voor de verleiding zwichten. Daar heb ik wel een goed gevoel over”, aldus Bald de Vries (onderwijsdirecteur faculteit Rechten UU).

Overzicht hulpmiddelen en tips

We zien dat veel universiteiten en hogescholen investeren in hulpmiddelen en tips. Zo ontwikkelde Avans een beslisboom voor toetsen op afstand (inclusief toelichting). Deze helpt om docenten een overwogen keuze te maken in de aanpassing van toetsen. Een paar algemene aanbevelingen:

  • Neem geen onnodige risico’s. De impact van toetswijzigingen kan groot zijn, de consequenties van fouten tijdens afname nóg groter.
  • Werk samen met de commissies binnen je opleiding en andere experts (onderwijskundig, technisch (ICTO) en juridisch).
  • Handhaaf de kwaliteit (validiteit, betrouwbaarheid en transparantie). Ga altijd uit van de bestaande leerdoelen en minimaliseer de kans op fraude. 

Fontys maakte dit advies voor het veilig, betrouwbaar en valide afnemen van summatieve kennistoetsen op afstand. Het advies beschrijft een aantal scenario’s inclusief voor en nadelen.

En er zijn verschillende behulpzame sites:

  • HvA heeft al jaren een mooie site over toetsen (score.hva.nl), die momenteel regelmatig wordt bijgewerkt om te voorzien in informatie over toetsen op afstand.
  • Educate-it van de UU ontwikkelde Onderwijs op afstand, met daarin een onderdeel ‘digitaal toetsen’.
  • Universiteit Leiden maakte Tools en tips voor toetsen op afstand.
  • Ook VU en UvA richtten sites in om medewerkers te ondersteunen bij toetsen.

Een gezamenlijke zoektocht

Het blijft voor iedereen de komende weken spannend om te ontdekken wat wel en niet goed werkt bij toetsen op afstand. Mooi om te zien dat de kennis rond dit vraagstuk breed gedeeld wordt in het land. Graag roepen we iedereen op om kennis te blijven delen. Dat kun je doen door artikelen te uploaden op deze site; door een mail te sturen naar VraagbaakOnlineOnderwijs@surf.nl of door een reactie achter te laten onder dit artikel.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties