Wat betekent AI voor toetsing?

Een jaar geleden zette ChatGPT de onderwijswereld op zijn kop. En ontstonden binnen instellingen zorgen rondom toetsing. Veel onderwijsinstellingen zijn afgelopen jaar dan ook druk bezig geweest met het schrijven van beleid en het bedenken van handvatten rondom ChatGPT en toetsing. Op 18 november organiseerde SURF een webinar over generatieve AI en toetsing om op te halen wat de huidige stand van zaken binnen de instellingen is en welke behoeften er zijn rondom het onderwerp. De opname en de slides van het webinar zijn te vinden in de Teams-omgeving van de SIG Digitaal Toetsen. Meer informatie daarover vind je hieronder. 

Heilige graal 

Uit de vooraf ingestuurde vragen blijkt dat instellingen vooral op zoek zijn naar dé heilige graal:  “Wat is een AI-proof toetsvorm?” “Kunnen thuisopdrachten nog wel?” “Welke plagiaatdetectie werkt goed?” en “Hoe zit het met de ethische aspecten van generatieve AI?” Hoewel SURF zelf niet het primaire onderwijsproces verzorgt en dus ook de antwoorden niet weet op deze vragen, is SURF wel een vereniging en een innovatiewerkplaats. Daarom organiseerden we dit webinar om rond ‘ChatGPT / AI & Toetsing’ alle kennis, experimenten en bevindingen te delen en verder te brengen, en dat is gelukt! 

Veel tools ontwikkeld 

Tijdens het webinar kwamen tools van verschillende onderwijsinstellingen aan bod. En iedereen is meer dan bereid om tools te delen en krachten te bundelen om zo tot nog betere tools te komen. Er zijn tools die vooral bestaan uit teksten met tips en tricks, zoals bijvoorbeeld de HU. Naast tekst, lijken flowcharts populaire tools om duidelijk te maken hoe op een instelling omgegaan dient te worden met generatieve AI.  

Joyce den Heijder en Frank van Nispen van het ToetsLab van De Haage Hogeschool hebben als onderdeel van het webinar hun ‘Toolkit AI in je Toetsontwerp’ gepresenteerd. Die bestaat uit verschillende documenten, waaronder een flowchart (interactieve powerpoint), een kaartenset over toetsvormen, een handreiking academische integriteit en een praatplaat ‘AI en toetsing’. Vooral de interactieve flowchart was indrukwekkend en zat goed in elkaar. Voor meer info over de toolkit van de Haagse Hogeschool kan je mailen naar toetsen@hhs.nl

Over het algemeen horen we tijdens het webinar dat: 

  • studenten vaak al veel met ChatGPT werken en docenten nog weinig/minder

  • deelnemers vinden dat chatGPT/AI niet verboden kan worden

  • instellingen verschillen in hoe ver ze zijn met beleid en handreikingen. Sommige instellingen hebben helder beleid, andere instellingen zijn heel erg zoekende en zijn blij met alle input die ze in dit webinar konden inzien

  • docenten vooral op zoek zijn naar concrete handvatten

Wat doet SURF al?

SURF is uiteraard al druk bezig met AI. Zo zijn wij samen met TNO, NFI en het ministerie van EZK begonnen aan het bouwen van een Nederlands taalmodel GPT-NL. Rond ‘Publieke Waarden’ en ‘Responsible Tech’ kwam begin november een publicatie uit. In de bijlage daarvan zit een lijst met tools waarmee je binnen je instelling het gesprek aan kan gaan over ethisch gebruik van nieuwe (digitale) technologieën. Daarnaast komt er een ‘SURF AI Vraagbaak’ aan. Een centraal punt om vragen over AI in het onderwijs te stellen. Vragen kunnen al ingestuurd worden.

Kennisdelen via Teams-omgeving 

Voor het onderwerp digitaal toetsen (onder andere AI, maar ook meer dan dat) is een Teams-omgeving aangemaakt. De komende tijd vullen we deze met meer content zodat dit de plek wordt voor alle kennisdeling en discussies rondom digitaal toetsen. Ook de opname van het webinar is daar te vinden! 

Toegang tot deze Teams-omgeving kun je hier aanvragen. Na goedkeuring van je aanvraag kom je in de Teams-omgeving waar je alle informatie vindt. Deze aanvraagprocedure lijkt omslachtig, maar zorgt er wel voor dat alleen medewerkers van onderwijsinstellingen die lid zijn van SURF bij de Teams-omgeving kunnen komen. Zo houden we het een ‘veilige’ plek voor kennisdeling. 

Zoals eerder benoemd is SURF als vereniging en innovatie-werkplaats de plek om gezamenlijk zaken op te pakken rond digitalisering in het onderwijs. Heb je een idee, vraag, opmerking of iets anders: laat het ons weten via digitaaltoetsen@surf.nl 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties