Doe mee met de Game&Play en kom spelenderwijs tot onderwijsvernieuwing

Game en Play zijn de leidende pijlers in het event op 24 juni waarbinnen alle ruimte is voor: experiment, kennismaking, inspiratie en spelen. Laat de dialoog ontstaan als zowel Play (innovatief, magisch, grenzeloos) als Game (gefocused, geconcentreerd en intelligent) het podium krijgen.

Dit zijn enkele programmaonderdelen van de Game & Play labs op 24 juni, open voor leden en niet leden van het ComeniusNetwerk.

Game & Play lab - Verrijking van de leeromgeving met de komst van een Virtuele Client – 13.30 – 15.00

Astrid Timman-Jacobse ontwikkelde met haar Comeniusproject genaamd “verrijking van de leeromgeving met VR” een game waarin je middels een VR simulatie kan oefenen met het doen van een intakegesprek en met gespreksvaardigheden. Zij zet dit in bij de opleiding Vaktherapie en Toegepaste Psychologie waar interactie met cliënten essentieel is.  Inmiddels  wordt de VR client (Max) ook bij verpleegkunde, mondzorg en fysiotherapie in de lessen ingezet en hebben ruim 400 studenten de game gespeeld. Voorheen oefenden studenten in rollenspellen met studiegenoten en acteurs in vaardigheidslessen. Om studenten meer consistente oefenmomenten en meer objectieve feedback te geven in een veilige omgeving heeft ze daarom van een prototype virtuele cliënt ontwikkeld. Met behulp van de simulaties kunnen studenten oefenen om een intakegesprek te doen en oefenen met gespreksvaardigheden. Na afloop krijgen ze geautomatiseerde feedback. Docenten en studenten kunnen zien welke vaardigheden nog aandacht nodig hebben.

Op 24 juni kun je deze VR simulatie daadwerkelijk ervaren. De HAN stelt twintig VR-brillen beschikbaar in bruikleen die we opsturen naar je huisadres. Meld je aan vóór 17 juni.

Virtuele man zit op een stoel voor een intake gesprek
VR simulatie Astrid Timman-Jacobse HAN

Theatrical Technology Assessment – een rollenspel voor transdisciplinaire samenwerking - o.l.v. Klaasjan Visscher - 15.00 - 16.00

Toekomstige ingenieurs moeten nieuwe duurzame technologieën kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de impact daarvan op de samenleving. Maar die impact is vaak onzeker en in de samenleving leven heel verschillende ideeën over technologieën. Hoe leer je studenten daar mee omgaan? Wij hebben een rollenspel ontwikkeld waarin studenten in de huid van een stakeholder kruipen, de toekomst van een duurzame technologie uitspelen en transdisciplinair leren samenwerken. 

In deze workshop laten we zien hoe het werkt en spelen we een casus over geothermische energie. Je bent welkom als toeschouwer, maar er is ook ruimte om mee te spelen, in de rol van hoogleraar, gedeputeerde van de provincie, directeur van een energiebedrijf, of voorzitter van een kritische burgerbeweging. Als je wilt meespelen, laat dat dan uiterlijk 17 juni weten door te mailen naar info@comeniusnetwerk.nl 

Bildung Game 15.00 - 16.00

Via de online Bildung game voeren we discussie over de rol van vorming van studenten in hoger onderwijs. De spelvorm zorgt voor een andere benadering van dit thema. 

Het tracé Vorming van studenten richt de aandacht op de ontwikkeling van professionele, persoonlijke vaardigheden van studenten. Hoe kunnen we de verschillende vormingsaspecten van studenten in het onderwijs gestalte geven? En hoe kun je als docent daarin bijdragen?

Een van de middelen die we hiervoor hebben ingezet, is een serious game. Deze is ontwikkeld om de discussie op gang te brengen over de rol van vorming van studenten in ons hoger onderwijs. Voor de coronacrisis hadden we een analoge variant, voor het festival is er gewerkt aan een online variant. 

Programma overzicht  en aanmelden zie de agenda.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen