Doe mee met de pilot Platform voor educatieve applicaties

Docenten hebben behoefte aan een actueel overzicht van onderwijsapplicaties die hun instelling aanbiedt. Via het Platform voor educatieve applicaties is dit mogelijk. In 2021 deden we een proof of concept met 6 onderwijsinstellingen. De evaluatie is positief: alle deelnemers zijn enthousiast en daarom willen we een pilot starten. We horen graag van je als je mee wilt doen! 

Docenten goed informeren over onderwijsapplicaties
Er zijn honderden educatieve applicaties op de markt, die allemaal hun voor- en nadelen hebben, op het vlak van onder andere functionaliteit, ondersteuning en omgaan met privacygevoelige gegevens. Hoe bied je als onderwijsinstelling je docenten een goed en actueel overzicht van applicaties die ze veilig en vertrouwd kunnen gebruiken in hun onderwijs? 

Die vraag bleek bij meerdere instellingen te leven. SURF heeft die vraag daarom opgepakt. In 2019 hebben we een technologische en conceptuele verkenning uitgevoerd naar een platform voor educatieve applicaties. Dit platform biedt één centrale, landelijke plek waar informatie over applicaties wordt verzameld en gedeeld: de datahub. Een deel van de informatie over applicaties is generiek en toepasbaar voor alle onderwijsinstellingen. Door deze informatie in de datahub vast te leggen, hoeft deze informatie maar op één plaats onderhouden te worden. Meer informatie over het concept van het Platform educatieve applicaties lees je in de blog en het evaluatierapport van de proof of concept.  

Evaluatie proof of concept
In 2021 hebben 6 instellingen deelgenomen aan een proof of concept in het project Platform voor educatieve applicaties: Inholland, HAN, Hanzehogeschool, Saxion, Universiteit Twente en Universiteit van Amsterdam. In deze blogpost lees je meer over het verloop van en de ervaringen met deze proof of concept. We sloten die blogpost af met de opmerking dat we de proof of concept gingen evalueren. Wat is er uit die evaluatie gekomen en hoe gaan we verder? We vertellen het je graag! 

Deelnemers zijn enthousiast
De belangrijkste conclusie van de evaluatie is dat de deelnemende instellingen enthousiast zijn over het Platform voor educatieve applicaties. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een platform om gemakkelijk de juiste informatie over applicaties te ontsluiten, zowel bij docenten als bij de centrale ict- en onderwijsafdelingen van de instellingen. Het Platform voor educatieve applicaties voldoet aan deze behoefte. 

“Het platform is erg waardevol omdat het er nu ook voor zorgt dat we beter zicht krijgen op ons eigen applicatielandschap, en dat helder wordt wat bij sommige mensen in het hoofd zit.” – Inholland 

Common ground voor verdere samenwerking
Verder zien de deelnemende instellingen voldoende common ground om samen te werken aan en met één centraal platform. Deze samenwerking biedt een aantal voordelen. Het levert efficiency op, omdat de benodigde informatie maar één keer verzameld hoeft te worden. Daarnaast stimuleert het platform om ook samen te werken en kennis en ervaring te delen bij de inzet en (gezamenlijke) inkoop van educatieve applicaties. Tegelijkertijd behouden instellingen hun keuzevrijheid en identiteit. 

“Hoewel er nog genoeg wensen voor het platform zijn, is dit een mooi uitgangspunt om samen met andere instellingen te gaan werken aan betere informatievoorziening rondom educatieve applicaties.” - Universiteit Twente 

Technisch haalbaar
En een derde belangrijke conclusie: het concept is technisch haalbaar. Tijdens het bouwen van het platform zijn er geen functionaliteiten of technische uitdagingen aan het licht gekomen waarvoor geen oplossing gevonden kon worden. 

Vervolg: pilot Platform voor educatieve applicaties
Redenen genoeg dus om een vervolg te geven aan deze proof of concept. Dit willen we doen in de vorm van een pilot. Deze heeft een looptijd van een jaar en moet het volgende opleveren: 

  1. Een platform voor educatieve applicaties dat voldoet aan de belangrijkste behoeften van docenten en informatiemanagers. Dit is een doorontwikkelde versie van het platform uit de proof of concept: we voegen nieuwe functionaliteiten toe en verbeteren de reeds bestaande functionalteiten.
  2. Benodigde processen en governancestructuur voor federatief gebruik van het platform.
  3. Content over de educatieve applicaties die in het onderwijs worden gebruikt. 

De ontwikkeling verloopt in 2 fases. In de eerste fase bouwen we verder aan het platform en ontwikkelen we de processen die nodig zijn voor de verzameling en verwerking van content. Daarnaast ondersteunen we instellingen bij de implementatie van het platform. We nemen daarvoor de tijd, om zo het concept goed te kunnen testen. In de tweede fase finetunen we ook de processen en governancestructuur die we in fase 1 hebben ontwikkeld. Meer informatie over het plan voor het vervolg is te lezen in het rapport 'Platform educatieve applicaties – succesvolle PoC en vervolg als pilot'. Dit rapport is door instellingen per mail op te vragen. Zie onderaan de blog voor mijn contactgegevens.  

Momentum behouden: Doe je mee?
Verschillende onderwijsinstellingen, waaronder de deelnemers aan de proof of concept, hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in de pilot Platform educatieve applicaties. We peilen daarom nu de belangstelling bij alle onderwijsinstellingen. Bij voldoende belangstelling kunnen de kosten voor de pilot worden opgenomen in de SURF-begroting van 2023. Als instellingen al in 2022 willen starten met de pilot, zullen de activiteiten van 2022 door de instellingen mede gefinancierd moeten worden. 

Interesse?
Heb je interesse in deelname aan de pilot van het Platform voor educatieve applicaties? Wil je meer informatie of wil je het rapport ‘Rapport Platform educatieve applicaties – Succesvolle PoC en vervolg als pilot’ ontvangen? Neem dan contact met mij op, via jasmijn.jacobswijn@surf.nl 

Verder lezen 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Daalen, M. van

Hi, ik vroeg me af in welke zin dit verschilt van het Toolwiel-initiatief van Doorpakken op digitalisering (in het MBO met trekker Marit Montsanto)

Als antwoord op door Daalen, M. van

Reactie van Jasmijn Jacobs-Wijn

Het Toolwiel en het platform educatieve applicaties zijn in de basis vergelijkbare concepten, met als belangrijkste verschil dat het Toolwiel zich focust op het MBO en het platform educatieve applicaties momenteel op HO. SURF en MBO Digitaal zijn met elkaar in gesprek op dit onderwerp.

Gerelateerde artikelen