Hybride werken | meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Ondanks een nijpend personeelstekort staan nog veel jongeren met een beperking aan de zijlijn. Momenteel kunnen zij onvoldoende profiteren van de kansen van hybride werken. Hybride werken, met de juiste randvoorwaarden, draagt bij aan hun arbeidspotentieel. Hiervoor is ook een belangrijke rol weggelegd voor partijen uit het onderwijs, de overheid en de arbeidsmarkt.   

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

In Nederland heeft ongeveer 1 op de 10 mensen een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert in het verkrijgen van of volledig uitvoeren van werk. Mensen met een beperking hebben, met verwijzing naar het VN-verdrag Handicap, recht op een toegankelijke werkplek op kantoor èn thuis. Hybride werken biedt hen meer mogelijkheden om te participeren op de arbeidsmarkt.

Kansen en belemmeringen hybride werken met een beperking

Voor veel mensen is het woon-werkverkeer een belangrijke belemmering, afhankelijk van de aard van hun beperking. Voor mensen met een fysieke beperking, waarvoor het lastig is gebruik te maken van het ov, kan het een uitkomst zijn dat zij digitaal thuis kunnen werken. De besparing op reistijd heeft als voordeel dat er geen energieverlies door reistijd optreedt. Voor mensen met energiebeperkingen kan thuiswerken eraan bijdragen dat zij hun werktijden beter kunnen spreiden over de dag. Echter, het werken op afstand kan ook leiden tot meer stress en minder sociale contacten met collega’s. Bij specifieke groepen is coaching op afstand en het blijven organiseren van contactmomenten van belang.

Aanbevelingen voor hybride werken voor mensen met een arbeidsbeperking

De SER meent dat werkenden met een beperking zoveel mogelijk de kansen van hybride werken moeten kunnen benutten, gelijkwaardig aan werkenden zonder een beperking. Met passende ondersteuning biedt het mogelijkheden om onbenut arbeidspotentieel van mensen met beperking, aan het werk te krijgen. Daarbij is het van belang, dat:

Inclusieve arbeidsmarkttoeleiding | best practice

De urgentie is hoog om in te zetten op een inclusieve en duurzame toeleiding naar de arbeidsmarkt. Regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, overheidsinstanties en de studenten zelf is daarbij van belang. Want alle partijen zijn deels verantwoordelijk voor de oplossing. Dat het kan, bewijst het project Werklab. Een initiatief van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit, ROC Nijmegen, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen en UWV. Met het project Werklab bieden zij maatwerk voor begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag naar een stage of een passende baan op de arbeidsmarkt. Een samenwerking waarbij ze de verantwoordelijkheid nemen die verder reikt dan hun eigen wettelijke kaders. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen