Online onderwijs meten met learning analytics: let op privacy!

Nu het onderwijs grotendeels online plaatsvindt wordt er sneller gekeken naar data om bijvoorbeeld voortgang te monitoren of om statistieken te krijgen van hoe het onderwijsmateriaal wordt bekeken. Hoe doe je dit privacyvriendelijk en volgens de AVG?

Privacy centraal, ook nu

De afgelopen jaren zijn instellingen druk bezig met het vormgeven van datagebruik dat aansluit bij de kernwaarden van goed onderwijs. Studenten moeten zich vrij en veilig kunnen voelen binnen het onderwijs. Ook moeten ze het vertrouwen kunnen hebben dat de instelling er alles aan doet om veilig en privacyvriendelijk om te gaan met data. Het is misschien verleidelijk om in deze urgente situatie gebruik te maken van handige tools en functionaliteiten in de leeromgeving, maar vergeet daarbij niet de juiste privacyvragen te stellen.

Learning Analytics en de AVG

Hoe doe je dat? Het draait allemaal om het goed in kaart brengen van je doel, het identificeren van risico's en het kiezen van passende maatregelen. SURF heeft een stappenplan gemaakt om je te helpen om learning analytics vorm te geven onder de AVG. Dit stappenplan bestaat uit 5 stappen:

Stap 1: voorbereiding

In de deze eerste stap maak je een eerste plan van aanpak waarin je de specifieke doelen beschrijft, die je met learning analytics wilt bereiken. Ook stel je een multidisciplinair projectteam samen.

Stap 2: ontwerp

In de ontwerpfase bepaal je hoe je privacybescherming meeneemt, wat de scope is van je verwerking, hoe de gegevens gaat verwerken en hoe je de gegevens gaat beveiligen.

Stap 3: beoordeling

In deze stap onderzoek je of de doelen van learning analytics in verhouding staan tot de inbreuk voor de individuen van wie je de gegevens verwerkt (proportionaliteit). En of je het doel niet op een voor de betrokken individuen minder nadelige manier kunt bereiken (subsidiariteit). Daarna wijs je de grondslag(en) van de verwerking aan. Elke verwerking van persoonsgegevens heeft uiteindelijk een grondslag, ofwel een rechtvaardiging nodig.

Stap 4: realisatie

In deze stap tref je de nodige juridische, technische en organisatorische maatregelen. Denk daarbij aan het afsluiten van noodzakelijke contracten met leveranciers in de vorm van verwerkersovereenkomsten. Ook stel je de benodigde beleidsdocumenten en procedures op en informeer je individuen, studenten, over de learning-analyticsverwerking.

Stap 5: evaluatie

In deze laatste stap beoordeel je of het learning-analytics-systeem privacyrechtelijk verantwoord is. Dat is geen eenmalig proces, omdat je instelling en de buitenwereld veranderen. Door periodiek te evalueren ontdek je nieuwe risico’s op tijd en creëer je een feedbackloop die de toepassing van learning analytics beter en effectiever maakt.

Meer weten? Download hier het stappenplan.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties

Reactie van Joost Groot Ko…

Hi Iris,

Hebben we ook zo'n stappenplan voor Virtual classrooms om privacy zo gooed mogelijk te beschermen. Een aantal docenten gebruiken tools die niet AVG-proof zijn maar wellicht is het mogelijk om risico's dan te verkleinen.

Gerelateerde artikelen