Samenwerkingsplatform Educatieve applicatie: de pilotfase start binnenkort!

Te midden van het snel veranderende onderwijslandschap wordt het Samenwerkingsplatform voor Educatieve Applicaties (SPEA) ontwikkeld als een belofte voor informatiemanagers, docenten en instellingen die op zoek zijn naar een georganiseerde benadering van educatieve technologieën. Vanaf de eerdere proof-of-conceptfase van het project tot de huidige, veelbelovende pilotfase, ontvouwt zich een verhaal van samenwerking, innovatie en kennisdeling binnen het onderwijs. 

Docentenbehoefte aan overzicht
In de wereld van educatieve applicaties staan docenten namelijk voor een overvloed aan keuzes, en het ontbreekt hen aan een helder overzicht van welke applicaties veilig en beschikbaar zijn binnen hun instelling. Het gebrek aan dit overzicht bemoeilijkt niet alleen de keuzes van docenten bij het verrijken van hun onderwijs met technologie, maar creëert ook uitdagingen voor ondersteunende afdelingen die docenten adviseren over de didactische toepassing van applicaties. 

Reflectie op de Proof-of-Conceptfase (2021)
De proof-of-conceptfase bracht aan het licht dat het voor onderwijsinstellingen daarnaast van cruciaal belang is om te weten welke educatieve applicaties binnen hun muren circuleren. Een helder, volledig en actueel beeld van het eigen applicatielandschap blijkt een uitdagende onderneming te zijn. Applicaties worden niet alleen centraal aangeschaft maar ook decentraal, wat leidt tot een gefragmenteerd overzicht. Dit gebrek aan inzicht heeft niet alleen gevolgen voor de regie op applicaties maar kan ook security- en privacyrisico’s en onduidelijkheid binnen eindgebruikers met zich meebrengen. 

Samenwerking voor verbeterde informatievoorziening
De ontwikkeling van het platform begint met het creëren van een gedeelde basis van informatie over educatieve applicaties en hun leveranciers. De proof-of-conceptfase benadrukte de voordelen van samenwerking tussen instellingen. In plaats van losse initiatieven om overzichten van educatieve applicaties te ontwikkelen, is er nu een collectieve inspanning om een gezamenlijk platform op te zetten. Deze samenwerking vergroot niet alleen de efficiëntie maar biedt ook de mogelijkheid om kennis en ervaring te delen. De eerste resultaten toonden de potentie van gestroomlijnde informatievoorziening en geven een voorproefje van wat mogelijk is in de verdere ontwikkeling van het Platform voor Educatieve Applicaties. 

Een nieuw hoofdstuk: de pilotfase (2023)
Met een positieve evaluatie van de proof-of-conceptfase klonk dan ook de oproep aan alle onderwijsinstellingen om deel te nemen aan de pilotfase. Deze fase is halverwege 2023 gestart met als doel om een nieuwe versie van het platform te maken waarmee deze ideeën in de praktijk kunnen worden getest. 

De start van de pilotfase:
Tijdens deze fase waaraan negen instellingen deelnemen, ligt de nadruk op de samenwerking met en tussen instellingen. Vanwege het grote aantal deelnemers, is besloten deze te verdelen over een drietal ‘expertgroepen’. Deze zijn gericht op:
 

  • Contentmanagement: onderzochten welke informatie er op algemeen niveau kan worden verzameld, welke redactierichtlijnen hierbij ondersteunen en ontwerpen van het beheerproces. Het is namelijk belangrijk dat hier consensus over is en de kwaliteit van de informatie goed is, en de informatie actueel. Tijdens de pilotfase neemt SURF de rol op zich om deze informatie te verzamelen en beheren. 
  • Informatiemanagement: deze groep richtte zicht op het toetsen van de algemene informatie op kwaliteit, bruikbaarheid en meerwaarde. Daarnaast keek het of het platform voldoende ondersteuning biedt voor interne processen en beoordeling van applicaties. Ook speelt deze groep een belangrijke rol in het vastleggen van het informatiemodel, oftewel de informatie die op algemeen- en/of instellingsniveau dient te worden vastgelegd.  

  • Onderwijsondersteuning: omdat de eindgebruikers docenten en docentondersteuning zijn, is het belangrijk dat de informatie ook gericht is op deze groepen. Deze groep focuste zich dan ook op het toespitsen van de informatie en schermen voor het onderwijs.  

De ontwerp- en ontwikkelfase is inmiddels grotendeels voltooid. Momenteel worden de applicaties toegevoegd aan het platform met bijbehorende algemene informatie, terwijl de instellingen aan de slag zijn om deze te beoordelen en aan te vullen met hun eigen informatie. Doel is om in februari live te gaan met het platform in de pilotvorm. Hierbij hebben docenten van de deelnemende instellingen toegang tot een gevarieerde lijst van ongeveer 50 educatieve applicaties, waarvan de instelling (van een deel van de applicaties) hun beoordelingen en ondersteunende informatie heeft toegevoegd. Hierbij kun je denken aan: 
 

  • Mag ik deze applicatie gebruiken? 

  • Hoe kan ik deze applicatie toepassen in mijn onderwijs? 

  • Waar kan ik terecht voor vragen over het gebruik van deze applicatie?  

Overzichtspagina van alle applicaties - conceptomgeving
Overzichtspagina van alle applicaties - voorlopige omgeving
Mogelijke statussen die je als instelling kunt toekennen aan een applicatie
Toekennen van statussen vanuit instelling

Naast de groep docenten, wordt er ook informatie vastgelegd over privacy en security, technische informatie en ondersteuning vanuit de instelling. Ook is zichtbaar welke andere instellingen een bepaalde applicatie (laten) gebruiken. Dit is, zeker met het oog op toekomstige uitbreidingsmogelijkheden, interessant voor andere doelgroepen. Hierbij valt te denken aan functioneel beheer en inkoopmanagers. De meerwaarde voor deze rollen willen we verder onderzoeken in een volgend stadium. 

Aantal velden die op algemeen niveau worden vastgelegd m.b.t. informatie over applicaties
Aantal velden die op algemeen niveau worden vastgelegd m.b.t. informatie over applicaties

Wat kun je in 2024 verwachten?
Na de pilot in de eerste helft van 2024 zal een grondige evaluatie plaatsvinden, waarvan de resultaten naar verwachting in de zomer van 2024 zullen worden gepubliceerd. De uitkomsten hiervan zullen ook mede bepalen wat het vervolg wordt van het project. Hierbij als grote vraag: wordt het platform gezien als een meerwaarde voor de leden en is er de potentie om dit tot een dienst te maken?  De betrokkenheid van SURF-leden blijft daarom dan ook van essentieel belang in deze vervolgstappen. 

Het Samenwerkingsplatform voor Educatieve Applicaties lijkt niet alleen een meerwaarde in onderwijsondersteuning maar vormt ook weer de start van een mooie samenwerking tussen instellingen en SURF. Van de uitdagende proof-of-conceptfase tot de veelbelovende pilotfase, dit initiatief illustreert de kracht van gezamenlijke inspanningen in het streven naar beter onderwijs en ondersteuning in Nederland.  

Op de hoogte blijven?
Ben je geïnteresseerd, en wil je op de hoogte blijven van de vervolgstappen, eventuele informatiebijeenkomsten en demo’s? Mail dan naar pytrik.dijkstra@surf.nl

Dit project heette eerder Platform Educatieve Applicaties. Door de nadruk op samenwerking tussen en met instellingen tijdens de pilotfase, is gekozen om de projectnaam aan te passen. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen