Studeren aan de Open Universiteit: online, in eigen tempo en wanneer het uitkomt

Afgelopen jaar zijn de onderwijsinstellingen flink opgeschaald naar online onderwijs. Deze digitalisering is een perfecte aanvulling op het onderwijs van voor de coronacrisis. De Open Universiteit was al bekend met dit fenomeen. De praktijk wijst echter uit dat met online onderwijs ook maatwerk nodig is.

ECIO sprak met Cleo Merckx die als studieadviseur verbonden is aan de Open Universiteit (OU). Zij is tevens contactpersoon voor studenten die studeren met een extra ondersteuningsvraag. We vroegen naar haar ervaringen en aanpak rondom inclusief online onderwijs.

"Het onderwijsaanbod, met online deeltijdopleidingen en veel flexibiliteit voor studenten, is al redelijk inclusief. We werken met een eigen digitale leeromgeving, de studenten participeren in een digitale klas en fysieke bijeenkomsten worden afgewisseld met online bijeenkomsten. De bijeenkomsten kunnen worden opgenomen om deze later terug te kijken", aldus Cleo.

Maatwerk voor de student is belangrijk

"Wat voor de ene student werkt, kan voor de andere student belemmerend zijn. De studenten volgen online onderwijs in eigen tempo en studeren vanuit huis. De docenten begeleiden en activeren de studenten op afstand, waarbij ze ondersteuning bieden aan studenten met (studie)problemen als dat nodig is. Het is mijn taak om de drempels voor studenten zoveel mogelijk weg te nemen. 

"Om te voorkomen dat een student in een later stadium tegen problemen aanloopt, is het belangrijk om vooraf duidelijk te bespreken wat wel en niet mogelijk is."

Ik sta hiervoor in nauw contact met de studieadviseurs van de verschillende opleidingen. Ik adviseer docenten en studieadviseurs bij specifieke vragen en schakel eventueel tussen beide partijen. Wat voor de ene student goed werkt, kan voor een andere student juist belemmerend werken. Maatwerk is dan nodig.

Digitaliseringsaanpak voor flexibel onderwijs

Digitaal onderwijs heeft veel voordelen, maar het kan ook een valkuil zijn. Als studenten uitvallen, kan het zijn dat je ze kwijtraakt. Het recent ontwikkelde studentvolgsysteem gaat ons helpen om deze studenten te kunnen volgen en proactief te benaderen. Met als doel te voorkomen dat zij uitvallen. Met een klankbordgroep van professionals uit de gehele organisatie bespreken we alle thema’s, signaleren knelpunten en doen verbetervoorstellen. We starten binnenkort met een online buddyprogramma waarmee we studenten met elkaar in contact kunnen brengen.

Hoe mooi zou het zijn als ...

Studenten geen extra hulp hoeven te vragen en dat alles goed en digitaal toegankelijk is. Zo ervaren zij minder belemmeringen en kunnen ze al hun energie, die vaak al beperkt is, inzetten voor hun studie. Zo maken we de afstand tot de student kleiner en kunnen we hen de aandacht geven die ze nodig hebben.”

Een verhaal met do’s en dont’s

Manon Driessen, een student vol toekomstplannen, werd op latere leeftijd gediagnosticeerd en geopereerd aan een goedaardige hersentumor. Met doorzettingsvermogen en positiviteit volgt ze nu een tweede universitaire opleiding aan de OU. Een verhaal met do’s en dont’s voor zowel studenten met een ondersteuningsbehoefte als professionals die deze studenten tijdens hun studieproces begeleiden.

Onderwijsportretten rondom het begeleiding van studenten met een ondersteuningsvraag

ECIO interviewde verschillende onderwijsprofessionals die, binnen hun onderwijsinstelling, contactpersoon zijn voor studeren met een ondersteuningsvraag. Ben je benieuwd naar de ervaringen en (beleids)aanpakken voor inclusiever onderwijs en collectieve kennisdeling? Lees dan de ervaringsverhalen waarin de geïnterviewden ook ingaan op knelpunten en tips voor zowel onderwijsprofessionals als studenten.

NB: Onder studenten met een ondersteuningsvraag verstaan we studenten die belemmeringen ondervinden vanwege een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

student met gele trui in kleermakerszit op tafel met een laptop

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen