TECOLrapport KULeuven een must read for learningspaces experts

De KULeuven is sinds 2016 bezig met een breed project waarbij meerdere innovatieve onderwijsruimtes zijn ingericht en waarbij expertise in het onderwijs wordt opgebouwd. Eraan gekoppeld loopt vanaf het begin een onderzoekstraject. 
In maart 2020 is een rapport verschenen met hun resultaten en de eerste balans.

Of een les van op afstand een even grote betrokkenheid kan opwekken bij de student en of technologie samenwerkend leren kan versterken? Dat wilde men bij de KUL graag onderzoeken. Daarom startte de KUL in 2016 het TECOL-project op (Technology-Enhanced Collaborative Learning) een ontwikkel-, implementatie- en onderzoeksproject.
In 2017 opende de KUL op haar Kortrijkse campus KULAK “Edulab”. Een leerruimte waar educatieve technologie centraal staat, waar men onderzoek doet in een living lab, met de bestaande studentengroepen en docenten, in samenwerking met industriële partners voor de ontwikkeling van de technologie. 

Het uitgebreide KULeuven rapport is de moeite waard om te lezen voor iedereen die bezig is met innovatieve onderwijsruimtes te creëren in het onderwijs. 
Hieronder beknopt wat er in de verschillende hoofdstukken aan bod komt. 

De verschillende onderwijsruimtes van het project TECOL KULeuven
De verschillende onderwijsruimtes van het project TECOL KULeuven

TECOL staat voor Technology-Enhanced Collaborative Learning.
Het is de naam van het ontwikkel-, implementatie- en onderzoeksproject uitgevoerd aan de KU Leuven, campus Kulak Kortrijk in de periode 2016-2018. Dit liep in nauwe samenwerking met twee industriële partners, namelijk Barco en Televic Education.
Voortbouwend hierop werd financiering aangevraagd en gehonoreerd via een imec.ICON-project onder de naam “Lecture+”. Binnen dit project werd het lopende onderzoek in universitair hoger onderwijs verdergezet en verdiept met focus op effectief afstandsonderwijs. Ook werd een extensieproject toegekend om de activiteiten onderzocht binnen TECOL uit te breiden naar het secundair onderwijs.

In dit uitgebreide rapport wordt het volgende beschreven:

Meer specifiek wordt in het deel TECOL in concept ingegaan op de aanleiding, de visie en de aanpak binnen het project.
Vervolgens worden in het deel TECOL in praktijk de verschillende proeftuinen binnen het project toegelicht.
TECOL in opleiding beschrijft op welke manier voorzien werd in zowel interne als externe professionele opleiding van docenten en docententeams

TECOL verschilt van andere onderwijsinnovatieprojecten door de sterke nadruk op wetenschappelijk onderzoek. TECOL in onderzoek zoomt in op dat onderzoeksluik binnen het project. Het deel beschrijft de achterliggende onderzoeksbenadering en -methodologie en vat de belangrijkste onderzoeksresultaten samen. Ook wordt beschreven hoe het onderzoek verdiept werd binnen het imec.ICON project Lecture+.

TECOL in de kijker toont de mediaberichtgeving rond het TECOL project.
TECOL in interactie geeft een overzicht van de wisselwerkingen die plaatsvonden met andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Deze interacties hebben geleid tot verschillende samenwerkingen die in de toekomst verder invulling zullen krijgen.

De implicaties, aanbevelingen en uitdagingen voor de toekomst die we op basis van het TECOL project kunnen formuleren worden geformuleerd in TECOL in de toekomst. We willen benadrukken dat TECOL geen einde kent maar verder gezet wordt in tal van initiatieven binnen de onderzoeksgroep ITEC en de ruimere onderwijscontext van KU Leuven.

Het prettig leesbare rapport is te downloaden op hun website   http://www.kuleuven.be/tecol/whitepaper​ 

In 2018 heeft SURF een werk bezoek gebracht aan de multilokatie/hybride leren ruimte van de KU Leuvengebracht waarvan een rapport  hier online staat.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen