Verbeteren gebruikerservaring van de digitale leeromgeving

Nu de eerste hobbels genomen zijn bij het overgaan naar volledig online onderwijs, is het ook alweer tijd voor een eerste bezinning: hoe ervaren studenten en docenten de digitale leeromgeving die in deze tijd extra belangrijk is?

In een netwerkbijeenkomst van projectleiders digitale leeromgeving bleek dat het verbeteren van de gebruikerservaring voor veel onderwijsinstellingen nu een belangrijk aandachtspunt is. Maar gebruikerservaring verbeteren is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. De digitale leeromgeving is bij de meeste instellingen een samengesteld geheel van applicaties, diensten en informatie. Wat betekent het verbeteren van de gebruikerservaring dan precies? Waar begin je? En wie gaat hier eigenlijk over?

Een waardevolle gebruikerservaring realiseren

Gebruikerservaring is de totale beleving van een gebruiker van een digitale leeromgeving. Die beleving is persoonlijk, en zit in het hoofd van een gebruiker. Bij het verbeteren van gebruikerservaring zal je daarom de gebruikers, studenten en docenten, continue moeten betrekken. De digitale leeromgeving moet voor hen waardevol zijn. Omdat de leeromgeving uit verschillende applicaties bestaat, liggen oplossingen niet alleen in de applicatie(s) zelf, maar ook in de samenwerking tussen de applicaties. SURF heeft in 2019 de Handreiking Gebruikerservaring digitale leeromgeving uitgegeven. In de handreiking lees je hoe we aan de hand van het honingraatmodel van Peter Morville komen tot factoren voor een waardevolle leeromgeving en de manier waarop een gebruikerservaring tot stand komt.

Gebruikerservaring is een veelomvattendheid begrip

De manier waarop de applicatie wordt ingericht, het user interface design, heeft invloed op de gebruikerservaring. De handreiking laat zien dat de manier waarop applicaties toegankelijk zijn in het applicatielandschap, ook van invloed is op de gebruikerservaring. Bovendien is het honingraatmodel behulpzaam bij het nadenken over het applicatielandschap van de digitale leeromgeving, doordat het de veelomvattendheid van het begrip gebruikerservaring illustreert.

Regie op verbetertraject

Bij de inrichting van de digitale leeromgeving zijn veel stakeholders betrokken. In de handreiking wordt een overzicht gegeven van verschillende stakeholders die invloed hebben op de gebruikerservaring van de digitale leeromgeving. Als stakeholders (met alle goede bedoelingen) verbeteringen doorvoeren zonder goede afstemming met elkaar, kan dit de totale beleving juist tegenwerken. Denk bijvoorbeeld aan het optuigen van meerdere portalen of het gebruiken van verschillende applicaties voor hetzelfde doel. Omdat het bij gebruikerservaring gaat om de totale beleving van gebruikers, is samenwerking en regie op het verbetertraject essentieel om verbeteringen te kunnen realiseren.

Werkboek Verbeteren gebruikerservaring digitale leeromgeving

Welke concrete stappen kan je als instelling zetten om echte verbetering van de gebruikerservaring te realiseren? Waar begin je en wat kan je leren van de ervaring van andere instellingen? Om deze vragen te beantwoorden werkt SURF aan een werkboek Verbeteren gebruikerservaring digitale leeromgeving. Aan de hand van een stappenplan, instrumenten - onder andere gebaseerd op het honingraatmodel en geïnspireerd door methodieken voor verbeterprocessen - en voorbeelden uit de praktijk, wordt een werkwijze geboden om praktisch met het verbeteren van de gebruikservaring aan de slag te kunnen gaan.

Ben je geïnteresseerd in het werkboek of wil je hieraan bijdragen? Neem dan contact op met lianne.vanelk@surfnet.nl

Weergave van factoren die van invloed zijn op gebruikerservaring
Factoren die van invloed zijn op gebruikerservaring o.b.v. Honingraatmodel P. Morville

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen