Vier tips voor inclusief en toegankelijk pre- en onboarden

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Bijvoorbeeld bij een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Zij kunnen met hun ondersteuningsvraag  extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs nodig hebben. Bij het pre- en onboarden is het van belang dat zij inclusief kunnen instromen. Met dit artikel geven we tips en handreikingen.

Preboarden: bied toegankelijke informatie en begeleiding

Voor het maken van de juiste studiekeuze zijn toegankelijke informatievoorziening en begeleiding heel belangrijk, zeker voor studenten met een ondersteuningsvraag. Zij lopen anders de kans om cruciale informatie te missen. Toegankelijke informatievoorziening en begeleiding zijn bovendien óók belangrijk om de studie succesvol te kunnen doorlopen.

Onboarding: bied ruimte aan ondersteuningsvragen

Het is belangrijk dat studenten bij aanvang van de studie aangeven dat zij een ondersteuningsvraag hebben. Sommige studenten willen dit liever niet melden via een officiële weg zoals Studielink, omdat ze gevoelsmatig niet willen studeren met een label. Anderen willen liever geen speciale behandeling en melden om die reden hun ondersteuningsvraag niet. In het proces van onboarden is het daarom van belang dat studenten met een ondersteuningsvraag zich veilig genoeg voelen om dit te melden. En dat duidelijk is waar en hoe zij dit kunnen melden.

Tips voor pre- en onboarden van studenten met een ondersteuningsvraag

  • Zorg ervoor dat de online informatievoorziening inspeelt op studeren met een ondersteuningsvraag, zodat aankomende studenten zien dat ze kunnen studeren in een veilig studieklimaat.
  • Zorg ervoor dat studenten, die in Studielink hebben aangegeven dat ze een ondersteuningsvraag hebben, een e-mail ontvangen met meer informatie over studeren met een ondersteuningsvraag en de vervolgprocedure.
  • Leg bij een (online) intakegesprek uit wat je onder een ondersteuningsvraag verstaat. Zodat het voor de student duidelijk is of hier in zijn of haar geval sprake van is. Geef ook duidelijk aan wat er met deze melding wordt gedaan en wat er expliciet niet met deze melding wordt gedaan (bijvoorbeeld een vermelding op een diploma) en dat het geen nadelige effect heeft op de procedure van aanmelding.
  • Wijs op het belang van openheid en geef duidelijkheid over de voorzieningen waarop de student aanspraak kan maken. Geef duidelijkheid over de procedure voor het aanvragen van de noodzakelijke voorzieningen. Licht ook toe wat hierbij de grenzen van de mogelijkheden zijn.

Handig: toegankelijkheidsrichtlijnen voor inclusief toegankelijk onderwijs

Onderwijsinstellingen hebben een wettelijke verplichting om toegankelijk te zijn. Dat betekent dat instellingen de komende jaren systematisch werken aan verbetering van de toegankelijkheid van hun digitale producten en online systemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat studenten met screenreaders (voorleessoftware) moeten kunnen werken, dat videomateriaal ondertiteld is en dat er rekening is gehouden met kleurcontrasten. Deze richtlijnen gelden voor websites, webapplicaties en handleidingen. Meer weten? Raadpleeg bijvoorbeeld de handige checklist van Stichting Accessibility en de handreiking 'Digitale toegankelijkheid - Wet- en Regelgeving' van het College voor de Rechten van de Mens.

Handig: quick wins voor digitaal toegankelijke documentatie

Minder complexe documenten kun je zelf eenvoudig toegankelijker maken. Zoals het aanpassen van Word-documenten, pdf-bestanden en het ondertitelen van lesmaterialen. Meer tips, handreikingen en inspiratiemateriaal over digitale toegankelijkheid vind je op de website van ECIO.

Meer doen?

Doe mee aan de behoeftepeiling ondersteuning bij informatievoorziening instroom van studenten!
ECIO inventariseert met een korte vragenlijst de behoeften van onderwijsinstellingen rondom informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag. Met jouw input kan ECIO onderwijsprofessionals beter hierbij ondersteunen. Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 5 minuten. De antwoorden zijn anoniem. Jouw input stellen we zeer op prijs.

Meer informatie

Neem contact op met ECIO voor meer informatie over inclusief instromen in het hoger onderwijs via algemeen@ecio.nl of kijk op www.ecio.nl.  

student in een rolstoel en leraar aan tafel in leslokaal

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen