Werkgroep Videolearning

De werkgroep videolearning is een groep video-experts uit verschillende instellingen die SURF helpen met het formuleren van een toekomstvisie voor video in het onderwijs. De groep komt samen van januari 2020 tot juli 2020. Via SURFcommunities zullen we de uitkomsten per bijeenkomst delen met een breder publiek.

Drie studenten achter een laptop

75 volgers

 • Gerlinde van der Vegte
 • Iris Huis in 't Veld
 • Rudy Jilisen
 • Edwin Castelein
 • Jukema H, Haye
 • Bosch, J. in den (Jos)
 • Prinsen, F.R.
 • Aldo de Beunje
 • 60

75 volgers

 • Gerlinde van der Vegte
 • Iris Huis in 't Veld
 • Rudy Jilisen
 • Edwin Castelein
 • Jukema H, Haye
 • Bosch, J. in den (Jos)
 • 67