Inzichten uit de brainstormsessies over betrokkenheid in onderwijs op afstand

Wat mist voor betrokkenheid in onderwijs op afstand?

Afgelopen week hebben we twee sessies gehouden met docenten en studenten om erachter te komen wat zij missen in onderwijs op afstand. Uit de sessies kwamen meer dan 480 post-its en 100 ideeën. Wij hebben ze samengevat in 10 inzichten die we met jullie willen delen.

Inzichten gegroepeerd
 1. Feedback ontvangen
  Het is moeilijker om in digitale omgevingen te kunnen handelen naar een situatie, door gebrek aan feedback en context. Je krijgt via een scherm een stuk minder informatie over hoe mensen erbij zitten, zeker wanneer camera's uit staan. Zonder feedback is het lastiger inschatten wat de juiste handelingen zijn en kan je de les moeilijk aanpassen aan de behoeftes in de digitale ruimte.
   

 2. Inzicht in voortgang
  Er is behoefte aan inzicht in de leervoortgang voor zowel docenten als studenten om leerprocessen te verbeteren. Doordat alles plaatsvindt in de digitale omgeving is het moeilijk om te weten hoe ver je als docent bent of hoe ver jouw studenten zijn met hun opdrachten of binnen hun leerproces. Veel online tools geven hier niet genoeg inzicht in, ondanks dat het makkelijk zou moeten zijn om hier data over te verzamelen.
   

 3. Interactie door vragen te stellen
  In een fysieke les maken studenten hun vragen kenbaar doordat ze naar je toe komen of hun hand opsteken. Nu hebben een aantal tools de functie "raising hand" maar lijkt er door de digitale omgeving een grotere barrière te zijn voor het stellen van vragen. De chat functie wordt dan gebruikt, maar deze is onoverzichtelijk en een vraag formuleren en luisteren tegelijkertijd is een onprettige manier van multitasken. Beide zitten namelijk in het linguïstiek gebied, waardoor gedachtes door elkaar kunnen lopen. Een concreet voorbeeld dat studenten aangaven is dat vragen soms later beantwoord worden, waardoor ze blijven zitten met de vraag en zich niet kunnen focussen op de nieuwe vertelde informatie.
   

 4. "Spontane" & informele interacties
  Interactie moet uitgedacht en gefaciliteerd worden, omdat spontaniteit en informaliteit in online omgevingen ingewikkeld is. Door het maken van dit "script" is er weinig ruimte voor improvisatie en flexibiliteit en het faciliteren van het informele curriculum mist binnen bestaande tools en platformen. Het zou kunnen dat de les hierdoor minder leuk is om te geven en te volgen. Het is belangrijk om het informele praatje bij de koffieautomaat, wat soms een van de productiefste momenten van je dag is, online of hybride vorm te geven.
   

 5. Docent is een manusje-van-alles
  Een docent moet alles faciliteren. Niet alleen de les maar ook het leerproces, de gesprekken, lesinhoud en lesvorm. Dat is veel werk, maar ook het schakelen tussen verschillende rollen zoals spreker, geluidsman of -vrouw en ICT'er kost energie.
   

 6. Peer to peer leren
  Peer-to-peer proces en een gevoel van community learning zijn beide weinig aanwezig binnen online onderwijs. Het maken van zelfstandige studiegroepjes wordt aangemoedigd, maar deze krijgen vaak geen goede online tool of begeleiding vanuit de instelling.
   

 7. Remediatie van inhoud
  Docenten ervaren moeite tijdens het omzetten van de leerdoelen naar passende online content vormen en het cureren hiervan. Dit komt waarschijnlijk door een gebrek aan vaardigheden of tijd. Een college dat nu wordt opgenomen blijkt interactie te missen tussen docent en student, en de meest effectieve momenten van een vergadering, ervoor en erna wanneer besproken wordt hoe men het vond gaan, mist in de online omgeving. Het rechtstreeks omgieten van een fysieke naar een online vorm blijkt hierbij niet de oplossing.
   

 8. Kennis delen met docenten
  Er ligt een behoefte om kennis te delen tussen docenten en instellingen over best practices. Door de pandemie moesten we allemaal overgaan op remote onderwijs in allerlei vormen, waar voorheen MOOCS de meest voorkomende en succesvolle online werkvorm waren. Er zijn ondertussen veel testen, onderzoeken en uitprobeersels geweest van online werkvormen bij verschillende scholen en organisaties. In plaats van allemaal individueel het wiel opnieuw uitvinden, kunnen we kennis uit de afgelopen periode delen en van elkaar leren.
   

 9. Nieuwe vaardigheden
  Docenten geven aan behoefte te hebben aan scholing en ontwikkeling op het gebied van de nieuwe vaardigheden die nodig zijn binnen het online onderwijs. Video presentatie, online interactie faciliteren en online samenwerking zijn hier voorbeelden van.
   

 10. Zelfstandig werken
  Hoe zelfstandiger studenten aan het werk moeten, hoe meer ondersteuning er geboden moet worden. De instelling kan hulp bieden op het gebied van huiswerk maken, het indelen van je dag, en concentratie. Deze onderwerpen liggen op dit moment nog te veel bij de student.

Deze inzichten zijn niet nieuw en spelen al langer binnen het onderwijs. Aan de hand van deze punten gaan we onderzoeken welke tools en platformen reeds beschikbaar zijn, wat docenten in de praktijk doen om hiermee om te gaan en welke nieuwe functionaliteiten nog nodig zijn om deze aspecten te kunnen verbeteren.

Na het verzamelen van deze informatie geven we op 3 november een webinar waar alle tips, tricks en toekomstbeelden zullen worden gedeeld. Deze vind plaats van 14:00 - 15:00 en je kan je hier inschrijven. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Swen-Peter Ekkebus

Ik heb zelf op Windesheim inmiddels zeer goede en concrete ervaring om betrokkenheid van studenten op een hoogniveau te krijgen. Ik maak o.a. gebruik van online liberating structures, die invulling geven aan de meeste van de genoemde punten. Als ik een bijdrage kan leveren, dan hoor ik het graag.

Gerelateerde artikelen