Hoe begeleid je grote groepen studenten? Twee praktijkvoorbeelden van de TU Delft uit het webinar van 8 april

Contact houden met studenten, dat is soms al een uitdaging bij een kleine groep studenten. Hoe doe je dat bij een grote groep studenten? Daar ging het webinar van 8 april over. Docenten Otto Visser en Stefan Hugtenburg (Computer Science & Engineering aan de TU Delft) vertellen je erover aan de hand van twee praktijkvoorbeelden. Lees erover in dit verslag of kijk de opname terug.

De twee projecten die tijdens dit webinar aan bod komen zijn van de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Praktijkvoorbeeld 1: Project Labrador – het organiseren van practicumsessies voor grote groepen

“De opleiding Computer Science & Engineering is flink gegroeid. Van 118 studenten in 2011 naar 889 studenten in 2018”, zo leidt docent Otto Visser het webinar in. Op dit moment hebben ze rond de 500 studenten per jaar. Een fun challenge, zoals Otto het noemt. Daarom hebben ze binnen de opleiding een team van twee tot vier docenten per vak, met 5 tot 35 studentenassistenten. Maar hoe organiseren ze  precies die begeleiding?

Met het project Labrador als voorbeeld gaat Otto in op hoe je practicumsessies organiseert voor grote groepen studenten. Bij Computer Science & Engineering maken ze gebruik van het systeem Queue. Tijdens de practicumlessen in een lab kunnen studenten hun vraag stellen in Queue. Studentassistenten beantwoorden vervolgens die vragen door op zoek te gaan naar de student in het lab. Queue biedt vele voordelen, denk aan het doorsturen van vragen naar docenten of andere studentassistenten en het geven van feedback op het beantwoorden van vragen. Toch merkten Otto en zijn collega’s dat het efficiënter kon. Ze hadden de wens om makkelijke, herhaaldelijke vragen geautomatiseerd door het systeem te laten beantwoorden. Daarnaast hoopten ze op 24/7 basis feedback op opdrachten. Daarom hebben ze het zogenoemde Labrador doorontwikkeld. Zodra studenten nu hun werk inleveren, start Labrador met een ‘script train’ waar je ‘wagons’ aan kan hangen voor elke type test:

  • Check opdrachtvereisten
  • Check code stijl
  • Verborgen: fraude check

Op deze manier kunnen studenten 24/7 pogingen inleveren en feedback hierop ontvangen. Tijdens de uren in het lab kunnen studenten dan vooral focussen op het aftekenen van opdrachten en het stellen van moeilijkere vragen via Queue die het systeem niet zelf kan beantwoorden. Meer over dit praktijkvoorbeeld vind je in de presentatie van Otto.

Wat vinden de studenten?
Student(assistent) Ruben Backx heeft Queue altijd als positief ervaren als student. Het is een complex systeem als je studentassistent wordt, zo geeft Ruben aan, maar als student “ga je gewoon naar het lab, vul je een vraag in en na een acceptabele tijd komt iemand je helpen.” Student(assistent) Maurits Kienhuis voegt daaraan toe dat het makkelijk is dat hij als relatief onervaren studentassistent vragen kan doorspelen naar iemand anders.

Labradorproject tijdens de coronapandemie
Moderator Michel Jansen vraagt zich af: “Het draait hierbij dus wel echt om persoonlijk contact, hoe hebben jullie dat in coronatijd dan gedaan?” Otto geeft aan dat ze binnen een paar weken tijd functionaliteiten hebben toegevoegd aan het systeem. Zo werd er, op het moment dat je aan de beurt was in de Queue, een videoverbinding geopend met de student en de studentassistent. Die tool zit er nog steeds in.

Praktijkvoorbeeld 2: Verbetering van de interactie tussen studenten via een gamified knowledge-sharing platform

Na het Labradorproject gaat Stefan in op de vraag: wat als er geen labsessie is? Er zijn veel studenten die ook vragen hebben als er geen labsessies draaien. Waar kunnen de studenten dan heen? Voorheen verwees Stefan zijn studenten naar het forum op Brightspace. Studenten stelden naar aanleiding daarvan in veel gevallen wel hun vraag op het forum, maar het kwam niet vaak voor dat studenten elkaar vragen beantwoordden.

Stefan vroeg zich af waarom dit bij de studenten niet op gang kwam, terwijl het op websites zoals www.stackoverflow.nl (met dezelfde doelgroep, namelijk computer scientists) wel lukt. Hij haalde inspiratie uit het boek ‘Reality is broken: Why games make us better and how they can change the world’ van Jane McGonigal. In het kort het onderwerp: Gamification. Stack Overflow werkt ook met gamification, namelijk op de volgende manier:

  • Goede vragen en goede antwoorden leveren je ‘reputatie’ op.
  • Voor als je over langere periodes goede dingen doet, ontvang je badges en achievements.
  • Naarmate je meer ‘reputatie’ hebt, krijg je privileges. Denk aan het modereren van vragen van mensen.

Al deze functionaliteiten zouden ook best kunnen werken in het onderwijs. Daarom kozen Stefan en zijn collega’s ervoor om het forum voor discussie op Brightspace te verplaatsen naar Stack Overflow. Het voornaamste doel hiervan was om de studenten elkaars vragen te laten beantwoorden zodat de workload van docenten minder werd. Nog een doel was om dit mogelijk te maken binnen alle bachelor vakken, om te stimuleren dat bijvoorbeeld derdejaars studenten vragen van eerstejaars beantwoorden. Een derde doel is om een kennisbank te bouwen, waarin de informatie van voorgaande jaren niet verloren gaat (wat in Brightspace vaak wel het geval was). Als laatste doel wordt het bouwen van een community genoemd. Na een jaar hadden ze 1710 gebruikers, waarvan 93 docenten en studentassistenten.

Statistieken en ervaringen met Stack Overflow
Om te laten zien dat het gebruik van Stack Overflow een succes was bij het begeleiden van grote groepen studenten, geeft Stefan wat statistieken. In het academische jaar 2020-2021:

  • werden er 2452 vragen gesteld, verspreid over 27 vakken;
  • werden 2839 antwoorden gegeven, waarvan 30,5% van staff en 69,5% van studenten;
  • bleef 10% van de vragen onbeantwoord (de meeste van deze vragen waren duplicaten, off-topic of beantwoord in een comment in plaats van een antwoord);
  • was de gemiddelde tijd dat iemand op een antwoord moest wachten minder dan 2 uur (op dit moment is dat rond de 3 uur).

Daarnaast quote Stefan een student(assistent) Maurits die nog steeds in de top staat van het leaderboard: “I wanted to beat < X > at first, now it’s just fun”. Hierin zie je het gamification gedeelte terugkomen. Wel zien Stefan en Maurits een daling in het gebruik bij tweedejaars, vaak door weggezakte kennis of omdat vakken in het tweede jaar moeilijker worden. Natuurlijk zijn niet alle studenten enthousiast. Stefan hield een enquête onder studenten. Soms vonden studenten het platform ontzettend overweldigend, omdat er veel vakken in Stack Overflow staan. Ook de integratie met Brightspace blijkt een leerpunt te zijn. Meer hierover vind je in de presentatie van Stefan.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties