PERSONALISED TIMES #2

Editie # 2 //  4 april 2017

Personalised Times van SURF

Programma in vogelvlucht

Vandaag ontmoeten we Perry Hewitt, vice president van ITHAKA. Daarna spreken we Huntington Lambert, dean van de Harvard Extension School, Rebecca Nesson, director of online course development, en Kerry Foley en Adrienne Phelps-Coco. ’s Middags ontmoeten we Sanjay Sarma, vice president for open learning van MIT, Sheryl Barnes, Jeff Dieffenbach en Vijay Kumar, betrokken bij het MIT Integrated Learning Initiative. lees meer (pdf)
 

Wat is personalised learning? 

Op het programma staan twee absolute topuniversiteiten: al jaren voert MIT de lijst aan van beste universiteiten ter wereld, Harvard strijdt jaarlijks met Stanford om de tweede en derde plaats. Deze universiteiten hebben, als het gaat om de inzet van technologie, maar een prioriteit, en dat is het best mogelijke onderwijs bieden. Met MITx en Harvardx bieden beide instituten gratis online onderwijs aan. lees meer (pdf)
 

Relatie tussen student en docent

De vraag van de dag is wat personalized learning nu eigenlijk betekent. Voor Harvard betekent het vooral het verder invullen van de relatie tussen de student en de docent. Rebecca Nesson, director of online course development van de Harvard Extension School, is daarom niet mee gegaan in het enthousiasme over MOOCs. Als een student een cursus van de Extension School succesvol heeft afgerond, kan hij of zij altijd een referentie van een docent krijgen. lees meer (pdf)
 

Passend bij cognitief leerproces

Sanjay Sarma, Vice president for Open Learning van MIT, bekijkt personalized learning op een nog andere manier. Los van de mogelijkheden om studenten in staat te stellen op hun eigen tijd en plaats te laten studeren, en aan te sluiten op iemands talenten, interesses en vaardigheden, gaat het er hem om de student optimaal te laten leren. Naast de genoemde logistieke aspecten en persoonlijke eigenschappen van een student waar je op in kan spelen, betrekt hij daar bevindingen uit de cognitieve wetenschappen bij. lees meer (pdf)

Data informed decisions

Deze multidisciplinaire onderzoeksbenadering naar het leren, die Sanjay met veel verve onder onze aandacht brengt, verschilt enorm van de inspanningen om op basis van data inzicht te krijgen in de black box die het leren is. Perry Hewitt, voormalig CIO van Harvard en nu werkzaam bij ITHAKA, gaat daar dieper op in. lees meer (pdf)

New learning pathways

De bezoeken aan Harvard en MIT geven input voor een bredere invulling van het begrip personalised learning. Het gaat om logistieke aspecten: de student kan studeren waar en wanneer hij maar wil, om relationele aspecten: docent en student hebben een persoonlijke relatie, en om cognitieve aspecten: het onderwijs sluit zo goed mogelijk aan op cognitieve leerprocessen. lees meer (pdf)

MIT

MIT richt zich daarin volledig op masteronderwijs. Een student die op masterniveau een aantal MOOCs van MIT succesvol afrondt, kan een certificaat voor een micromaster kopen. Dat kost een student ongeveer $1.350, een fractie van de $45.000 die residential studenten jaarlijks betalen. De belangstelling daarvoor is groot, 1.200 studenten haalden een certificaat voor de eerste micromaster Supply management. lees meer (pdf)

Harvard

Harvard heeft, naast het aanbod van gratis MOOCs via Harvardx, de Harvard Extension School. Die staat, in tegenstelling tot Harvard zelf, open voor iedereen. Betaalbaar onderwijs is het uitgangspunt: studenten kunnen zich inschrijven voor afzonderlijke cursussen, die ongeveer $2.500 kosten. Een graduate degree, waarvoor je 10 tot 12 cursussen moet volgen, kost ongeveer $ 30.000, ook weer een fractie van de $45.000 die residential studenten jaarlijks betalen. lees meer (pdf)

Synchroon online onderwijs

Synchroon online onderwijs moet interactie met en tussen online studenten mogelijk maken. Harvard heeft een team van meer dan 40 mensen die werken aan de integratie van engineering en onderwijs. Zij hebben op een heel slimme manier lecture capture (Matterhorn) en videoconferencing (Zoom) gecombineerd tot een online onderwijsomgeving, waarin ook de interactie tussen studenten wordt gefaciliteerd in de class community. lees meer (pdf) 

Docenten

De driver voor verandering komt lang niet altijd vanuit docenten. Veel docenten hebben een weerstand om met technologie om te gaan, ze zijn over het algemeen heel tevreden over de status quo, en vooral oudere docenten zien er niets in dat zij meer de rol van coach op zich moeten nemen. En, niet onbelangrijk, zij hebben nauwelijks tijd voor herontwerp van hun onderwijs en er is nauwelijks een incentive om te veranderen. lees meer (pdf)

Impact op campusonderwijs

De Harvard Extension School heeft kwaliteit van onderwijs voorop staan, ook MIT wil studenten het beste onderwijs bieden. Harvard en MIT hebben weliswaar de allerbeste onderzoekers, maar dat zijn niet per se ook de allerbeste docenten. Door de intensieve begeleiding die docenten krijgen binnen de Harvard Extension School, verbetert ook het campus onderwijs. lees meer (pdf)

Discussie

Vandaag was een dag van veelbelovende toekomstvisies. Inspirerende presentaties gaven een blik op de toekomst. Maar ze maakten tegelijk ook duidelijk hoe het onderwijs, ook hier bij de frontrunners, nog aan het begin staat van grote veranderingen. Die zijn nodig om een grote, heterogene groep studenten toegang te geven tot onderwijs. En die zijn mogelijk met behulp van zich snel ontwikkelde technologie, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt voor docenten om, ook in grote groepen studenten, te differentiëren. Maar er moet nog veel gebeuren om die mogelijkheden ook echt te benutten. Om die mogelijkheden in Nederland beter te benutten, zijn samenwerking en verbinding belangrijk. Een gezamenlijke agenda waarin de aspecten die vandaag aan de orde zijn gekomen ontbreekt nog. lees meer (pdf)

Column tycho wassenaar

Een wetenschappelijke revolutie?
We weten steeds beter wanneer leren effectief is. Bij MIT vertalen ze onder- zoek naar ‘effective learning’ in een an- dere manier van denken over onderwijs. Het is een soort ‘scientific revolution’: langzaam maar zeker stoppen met intuï- tief onderwijs en op weg naar onderwijs dat bewezen effectief is. lees meer (pdf)
 

Meer lezen

• The School Effectiveness and Inequality Initiative is een onderzoeksprogramma van het economie departement van MIT

• The Gabrieli Laboratory richt zich op het begrijpen van de principes van brain organization

• Flow:The Psychology of Optimal Experience van Mihaly Csikszentmihalyi

• Make it Stick: The Science of Successful Learning van Peter Brown

• MIT rapport over online onderwijs - Online Education: A Catalyst for Higher Education Reforms 

• How We Learn: The Surprising Truth About When, Where, and Why It Happens van Benedict Carey 

• The Wandering Mind: What the Brain Does When You’re Not Looking van Michael C. Corballis

• Verder lezen over concentratie en het brein: Google Scholar search of "mind wandering" and EEG

De Peronalised Times ontvangen?

Meld je aan via onderwijsopmaat@surfnet.nl

Eerdere edities lezen?

• personalised times #0 // 22 feb (pdf) 
• personalised times #1 // 03 april (pdf)

* update* // alle edities gebundeld lezen?
• personalised times totaal 2017

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties