'Videotrainingen!' 1: Workshop Video in je onderwijs!

Op 6 oktober vond de 3de SIG Media & Education bijeenkomst van 2016 plaats. De dag begon met een kijkje in de keuken van KU Leuven met de workshop Video in je onderwijs door Mariet Vriens uit het Leuvens instituut voor media en leren (Limel). Hoe kan video jouw onderwijspraktijk versterken? Een verslag van Sanne Gratama van Andel (UU)..

Mariet vertelt ons hoe zij in Leuven docenten begeleidt die zelf video’s willen maken. De vraag naar video in het onderwijs in Leuven neemt enorm toe. Met name korte kennisclips worden veel gebruikt.

Mariet legt scenario uit

WAAROM gebruiken wij video in ons onderwijs in Leuven?
Een eerste reden is onderwijs efficiëntie verhogen: Bijvoorbeeld meer mensen bereiken, feedback geven. Of nieuwe doelgroepen, flippen classroom, ondersteunen nieuwe onderwijsvormen.

Daarnaast zijn er redenen omwille van de specifieke eigenschappen van het medium:

 • Een demonstratie geven, iets voordoen. Als voorbeeld zien we een instructievideo hoe een  huidplooimeting bij een baby wordt gedaan.
 • Visueel maken: Bepaalde complexe processen kun je met animaties helder weergeven. Als voorbeeld zien we een filmpje van de Hartstichting over de grote en kleine bloedsomloop.
 • Motiveren: een gedramatiseerde echte situatie. Als voorbeeld zien we een video van een koppel in een auto dat steeds ruzie maakt. Verschillende video’s laten verschillende manieren zien om zo verschillende theorieën te illustreren.
scherm met video ruziënde mensen in auto
Voorbeeld video ruziënd koppel in een auto
 • Afstandsonderwijs: Als voorbeeld zien we een video van een professor aan het woord, om zich voor te stellen. Dit als voorbeeld hoe je een online leeromgeving kunt personaliseren.
 • Stimuleren van dieper leren. Gebruik de principes van het multimedia leren van R.E. Mayer

Groepsopdracht:  Mariet maakt 7 groepen door ons allemaal een cijfer te geven. We bespreken waarom wij video gebruiken in het onderwijs en of we de redenen uit Leuven herkennen.

De meeste groepjes herkennen de redenen van Leuven. Zelf hoorde ik in mijn groepje nog een bijzondere vorm van video in het onderwijs, namelijk: Serious soaps. Dit is een interactief programma uit de zorg. De student kan na het kijken van een video aanklikken hoe hij/zij zou reageren en zien wat de gevolgen zijn van verschillende reacties.

WAT
In Leuven wordt gebruik gemaakt van de volgende Do it yourself concepten:

 • De talking head: max. 6 minuten, met of zonder visuele ondersteuning, mondelinge informatie: we raden ze aan deze vorm te gebruiken bij een verhaal wat je kunt vertellen zonder al te veel visuele ondersteuning.
 • De screencast met ptt: we wijzen op de multimedia principes van Prof. Richard Mayer.
 • Screencast met grafisch tablet: schrijven bijvoorbeeld van formules
 • Het interview of duo gesprek, simpel te maken met een camera, dit gebruiken we vaak om af te rekenen met misconcepties. 
  Dit zijn de concepten waar ze in Leuven het hardst in investeren, omdat deze ook het makkelijkste zijn om te maken.
 	 Twee voorbeelden van do it yourself concepten bij KU Leuven
Twee voorbeelden van do it yourself concepten bij KU Leuven

HOE 
De kern van het verhaal van Mariet: Goed begonnen is half verzonnen, volgens Mariet. Ze werken in Leuven bij voorkeur met een scenario. De docent schrijft het scenario zelf. Leuven werkt momenteel aan een online help website om zo’n scenario goed te schrijven.

De ervaring leert dat een scenario/ script schrijven ongeveer een kleine dag duurt voor een clip van 6 minuten (1 uur per minuut)
Eerst krijgen we nog een groepsopdracht:Bespreek met elkaar: Hoe houdt je studenten bij de les in een video? Wat zou ik in mijn video doen?

Uit de groep komen de volgende tips:

 • Humor: begin en eindig met een grap
 • Doe iets onverwachts
 • Interview/ gesprek
 • Stel vragen tussendoor
 • Personaliseren: met “je” aanspreken
 • Context die aansluit bij de student
 • Gebruik een video in een video
 • Open vraag, retorische vraag
 • Props (voorwerpen) gebruiken
 • Ed puzzle
 • In de lens kijken

Uit Leuven krijgen we de volgende principes van een didactisch scenario: Afstemming! Activeer! Kill your darlings! Aandacht!

Afstemming!

 • Op de doelgroep
 • Op het doel: wat wil je bereiken
 • Op de presentatievorm
 • Op de context waarin de video wordt aangeboden (studenten kijken de video op een mobiel dus houd daar rekening mee). Deze zaken moet je heel goed in kaart brengen voor je gaat beginnen.

Activeer!

 • Kennis constructie ondersteunen
 • Vragen of problemen stellen
 • Voorspellingen stimuleren
 • Tijd geven aan reflectie (houd soms ook even stil, geef studenten de tijd om de kennis op te nemen)
 • Relateer aan voorkennis
 • Relateer aan bredere context

Kill your darlings! (Kort bondig, selecteren)

 • Max 6 minuten.
 • Selecteer
 • Segmenteer
 • Vermijd overload

Aandacht! (De aandacht vangen is niet zo moeilijk, maar hoe houd je het vast). Allereerst wordt onze oplettendheid getest met het filmpje Whodunnit: 

Als laatste uitsmijter geeft Mariet ons nog tips voor tekst in een video:

 • Less is more
 • Korte zinnen
 • Gebruik actieve en tegenwoordige tijd
 • Nevengeschikte zinnen en geen ondergeschikte zinnen. (De kijker heeft geen tijd om erover na te denken want de video loopt door)
 • Niet te veel voegen met maar, want, of.
 • Gebruik geen termen als “zodat” of “opdat” maar “dat”.
 • Herhaal moeilijke en abstracte termen
 • Geen dubbele ontkenning
 • Geen verwijswoorden
 • Geen "plastische uitdrukkingen"

Tips bij het schrijven

 • Haal inspiratie uit gelijkwaardige video's
 • Sla de intro over
 • Kies een toon en blijf die hanteren
 • Maak eerst een audio opname en ga daarna schrijven, schrijftaal is echt anders dan spreektaal
 • Luidop lezen en laten lezen

Mariet: Wij raden aan echt alles helemaal uit te schrijven. Wij zijn ervan overtuigd dat als een docent dit doet, de video veel beter is dan wanneer hij/zij dit niet doet. Maar uiteindelijk blijft het aan de docent…

 

Oorspronkelijk gepubliceerd op 13 oktober 2016 Door Sanne Gratama van Andel,   UU, via 'Videotrainingen!' 1: Workshop Video in je onderwijs! | Media & Education (media-and-education.nl)

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties