Ga naar 'Onderwijslogistiek'

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek is het geheel van processen, systemen en informatiestromen die het mogelijk maakt dat het onderwijs van onderwijsinstellingen gestroomlijnd verloopt. Onderwijslogistiek bewaakt de samenhang tussen processen, systemen en informatiestromen in de gehele cyclus van onderwijsontwikkeling tot en met diplomering.

Special Interest Group Onderwijslogistiek

De Special Interest Group (SIG) Onderwijslogistiek faciliteert en bevordert kennisdeling (good practices) op het gebied van onderwijslogistiek binnen het hoger onderwijs, door onder andere

  • Het organiseren van en deelnemen aan webinars en bijeenkomsten
  • Het opleveren en delen van publicaties
  • Het inventariseren en delen van onderwijslogistieke netwerken en samenwerkingsverbanden.

Afhankelijk van de behoefte van de leden van de SIG kunnen activiteiten uitgebreid worden.

Kernteam SIG Onderwijslogistiek

De activiteiten van de SIG Onderwijslogistiek worden uitgevoerd door een kernteam van experts uit hogescholen en universiteiten. Sinds voorjaar 2020 is Thea Overgaauw voorzitter en Sarah Kobus secretaris. Michael Go is contactpersoon vanuit SURF voor het kernteam. 

Meerjarenplan

Het kernteam heeft in het voorjaar van 2021 een meerjarenplan opgesteld, waarin ons doel, beoogde doelgroep en activiteiten voor 2021 en 2022 zijn beschreven.

Interessante documentatie

De SIG heeft door de jaren heen een aantal interessante en relevante publicaties gemaakt/opgeleverd:

Webinars terugkijken

Wil je op de hoogte gehouden worden, of heb je een vraag?

Word lid van de SIG Onderwijslogistiek door een profiel aan te maken en vervolgens op de button “Volg deze groep” te klikken op de pagina van de SIG Onderwijslogistiek.
Heb je een vraag of suggestie voor de SIG onderwijslogistiek? Voel je vrij om contact op te nemen met één van onze kernteamleden.