Terugblik van het Webinar SIS, van opleidingsroute naar studentroute?

De transitie naar flexibilisering in het onderwijs is een ingrijpende ontwikkeling. Hoe organiseer je deze transitie en wat zijn de gevolgen voor het SIS? Voor de zone flexibilisering en de andere partijen is duidelijk geworden dat het gesprek in de toekomst over meer dan alleen de functionaliteit moet gaan. Tijdens het ‘Webinar SIS, van opleidingsroute naar studentroute?’ op 19 april 2022 vertelden Lucie Lolkema (Hogeschool Utrecht), Felix Kuijpers (Avans Hogeschool), Anja Imhof-van Rossum (Hogeschool Utrecht), Linda Lieferink (Hogeschool Utrecht) en Menno Scheers (SURF/HOSA)

Kijk hier het Webinar terug

Het webinar startte met een korte introductie van het programma en de sprekers door Marcel Penners.

Lucie Lolkema (Hogeschool Utrecht) blikt terug op de themadag over het Student Informatie Systeem (SIS) van 4 februari, waar de focus lag op de transitie van opleidingsroutes naar studentroutes. De student journey en leerwegonafhankelijkheid staan hierbij centraal. De transitie van SIS vergt fundamentele aanpassingen, maar vanuit de instellingen is er veel belangstelling. Ondanks de complexiteit. Na de themadag staat de volgende vraag open. Als we een centrale aanpak belangrijk vinden. Hoe komen we op één lijn? Eén van de manieren is om met elkaar in gesprek te gaan, waarbij het webinar een stap in de goede richting is om mogelijke oplossingen en ontwikkelingen te bespreken.

Lees hier het verslag van de themadag: Verslag SIS themadag: van opleidingsroute naar studentroute (versnellingsplan.nl)

Programmamanager Digitalisering Onderwijs en Onderzoek Felix Kuijpers (Avans Hogeschool) geeft een presentatie over de vertaling van het Avans-onderwijsmodel naar een maatwerkomgeving. De ambitie is om een onderwijscatalogus te ontwikkelen, waar een student zelf een keuze kan maken uit het gehele moduleaanbod. Het onderwijsmodel is hiervoor de basis. Avans gaat onderliggende processen zo veel mogelijk standaardiseren en structureren, het Value4Education model is hierbij de eerste stap. Realisatie is echter niet mogelijk alleen met externe applicaties, omdat deze niet gebaseerd is op Value4Education, daarom heeft Avans gekozen voor softwareontwikkeling. (maatwerk)

Anja Imhof-van Rossum en Linda Lieferink, werkzaam bij team business information management op Hogeschool Utrecht, vertellen meer over de vertaling van het wetsvoorstel leeruitkomsten naar een nieuwe informatiestructuur. Op basis van de informatie uit het wetsvoorstel heeft Hogeschool Utrecht een nieuwe functionaliteit ontworpen voor o.a. een SIS. Onafhankelijk van het eigen SIS, Osiris. Binnen de Hogeschool Utrecht is de interpretatie van het wetsvoorstel dat de eenheid van leeruitkomsten; de toets en leeractiviteit losse eenheden zijn om zo de leeronafhankelijkheid voor de student te bewerkstelligen. Dus een informatietransitie van een geneste structuur naar een netwerkstructuur. Functionaliteit gaat over instellingen heen, is flexibel en biedt structuur.

Het onderzoekrapport kan opgevraagd worden bij anja.imhof-vanrossum@hu.nl en/of linda.lieferink@hu.nl.

Lead Enterprise Architect Menno Scheers (SURF/HOSA) voorziet de deelnemers van een eindreflectie op de ontwikkelingen vanuit HOSA en de huidige landelijke ontwikkelingen. De VU is ruim een jaar geleden gestart met FLOW; een visie- en architectuur traject ter voorbereiding van het SIS. Tijdens dit traject is gekeken naar wat de impact is van flexibilisering van onderwijs op de gehele onderwijslogistiek. Wij hebben gekeken naar de Flexibilisering van het onderwijs aan de hand van 4 studentroutes; (1) ‘Eigen tempo’, (2) ‘Buiten de gebaande paden’, (3) ‘MijnDiploma’ en (4) ‘Modulair studeren’. De huidige onderwijslogistiek is al complex, met flexibilisering wordt het een nog complexer vraagstuk, dit vereist verandering in samenhang.

HOSA (Hoger Onderwijs Sector Architectuur) is een initiatief van de instellingen, SURF en een aantal landelijke sector partners. In tegenstelling tot HORA (Hoger Onderwijs Referentie Architectuur) is een initiatief van de instellingen zelf.

Onderwijsinstellingen worden steeds afhankelijker van landelijke sector voorzieningen, omdat studenten over de muren van de instelling heen studeren. Daardoor worden (toekomstige) landelijke sector voorzieningen steeds belangrijker, dit benodigd een gemeenschappelijke kader van de instellingen en de sector partners.

Aan de hand van de HORA zijn verschillende processen en bijbehorende stappen in kaart gebracht rondom de onderwijslogistiek, om vervolgens te kijken in welke mate deze processen op landelijk niveau georganiseerd kunnen worden. Hierbij zijn verschillende partijen voor nodig, zoals DUO, SURF, Studielink etc.

De presentatie kun je hier terugvinden.

Mentimeter
Tot slot heeft Marcel Penners de deelnemers een drietal stellingen voorgelegd via Mentimeter, zie onderstaand de resultaten:

Mentimeter vraag 1: De transitie van opleidingsroute naar studentenroute is bij jouw instelling...
Mentimeter vraag 2: Om deze transitie te realiseren gaan we de huidige SIS omgeving...
Mentimeter vraag 3: Mijn persoonlijke voorkeur voor een nieuw SIS zou zijn...

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties