Aansluiten bij de belevingswereld van studenten: inspirerend!

Ervaringen over onderwijsvernieuwing uitwisselen, elkaar inspireren en soms ook motiveren is één van de doelen én opbrengsten van de Leiden Teachers' Academy. De Teachers' Academy bestaat uit 24 Teaching Fellows, docenten uit allerlei faculteiten die zijn gekozen vanwege hun opmerkelijke expertise, hun innovatiedrang en hun openheid voor multidisciplinaire samenwerking. We hebben allemaal een beurs ontvangen voor projecten op het gebied van inhoudelijke en didactische vernieuwingen in het onderwijs.

Leiden Teachers' Blog voor iedereen

Om onze zichtbaarheid te vergroten en andere collega’s te inspireren zijn we begin 2022 gestart met de Leiden Teachers' Blog. We bespreken in deze blogs onze eigen projecten en algemene ervaringen, delen ‘best practices’ en reflecteren op de noodzaak van innovatie binnen het academisch onderwijs.

Vanuit de Vraagbaak Online Onderwijs van SURF kwam de opmerking dat onze artikelen ook relevant zijn voor docenten. Omdat wij het belangrijk vinden om onze kennis en ervaringen te laten horen gaan we graag een samenwerking aan. Van onze tweewekelijkse artikelen maken we daarom een samenvatting met een link naar het hele artikel. Uiteraard hopen we op veel reacties uit het hele land!

Het eerste artikel voor de Leiden Teachers' Academy is van mijn hand. Daarin niet één maar twee voorbeelden uit mijn eigen onderwijspraktijk. Onderstaand de samenvatting en hier de link naar het hele artikel: Buiten de universitaire muren ligt een onuitputtelijke bron van inspiratie voor het onderwijs

Printscreen van de Leiden Teachers Academy

Waar komt mijn inspiratie vandaan?

Voorbeeld 1

Voor mij als ziekenhuisapotheker lag de inspiratie de afgelopen twee jaar bijna letterlijk op straat. Het ergerde me dat veel informatie in de media over COVID-19 niet echt begrijpelijk was. Als apotheker ben je namelijk altijd alert op het in toegankelijke taal uitleggen van de werking van medicijnen.

Als oefening liet ik mijn studenten hierover in groepjes een lekenpodcast maken. Deze werkvorm heeft veel voordelen:

  • Iets begrijpelijk uitleggen kan pas als je het zelf goed doorgrondt
  • Samenwerking is vereist
  • Afwisselen in werkvormen doet recht aan verschillen tussen studenten. Niet iedereen is goed in schriftelijke tentamens, maar dat zegt niet altijd iets over het kennisniveau.
  • Het kan volledig online worden uitgevoerd
  • Het sluit aan bij de actualiteit in de samenleving
  • Het nodigt uit tot het vormen van een mening
  • Het vraagt om creativiteit van de studenten
  • Als docent kreeg ik ook weer nieuwe inzichten!

De studenten waren enthousiast tot laaiend enthousiast over deze opdracht. Hier heeft de Vraagbaak Online Onderwijs al eerder verslag van gedaan. Zelf vond ik het ook heel erg leuk om de podcasts van de studenten te beluisteren. Wat een energie en enthousiasme zit erin!

“Dit was de leukste opdracht van mijn hele universitaire carrière” 

Voorbeeld 2

Het andere voorbeeld dat ik hier graag wil noemen gaat nog nadrukkelijker over het aansluiten bij de belevingswereld van de studenten. Voor studenten is het heel normaal om het over partydrugs te hebben. Veel studenten gebruiken weleens een pilletje of hebben vrienden die dat doen. Toen ik de NPO documentaire “Verdoofd” zag wist ik dat ik deze uitzending in mijn onderwijs moest opnemen. En als er op andere momenten relevante ontwikkelingen zijn die mij opvallen, zoals patiënten die in het ziekenhuis worden binnengebracht na het nemen van designerdrugs, het verbod op 3-MMC en het door COVID-19 moeten spoelen met waterstofperoxide bij de tandarts dan neem ik dat onmiddellijk mee in mijn onderwijs. Er omheen maak ik dan een patiënten casus aan de hand waarvan we kennis uitwisselen en discussiëren. Op deze manier maak ik de kennis toegankelijk en toepasbaar voor de studenten. Zelf leer ik ook altijd weer heel veel!

Zijn er meer samenwerkingsverbanden die willen delen?

De Vraagbaak Online Onderwijs is op zoek naar meer groepen docenten die net als de Leiden Teachers' Academy hun ervaringen willen delen. Laat je reactie achter onder dit bericht en we nemen contact op!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 1 reactie

Reactie van Philip Stein

Wat een leuke voorbeelden. Mooi ook dat je door diversiteit in werkvormen recht doet aan verschillen tussen studenten. Had ik maar als student een podcast mogen maken voor een vak.