Nieuwe voorzitter bij de SIG Learning Spaces

Na 2 jaar voorzitterschap heeft Marij Veugelers onlangs de voorzittershamer overgedragen aan Jasper van Winden.

Mede door de inspanningen van Marij en het hele kernteam is in 2 jaar tijd de SIG Learning Spaces uitgegroeid tot een volwaardige SIG met veel volgers en veel activiteiten. 

Marij, bedankt voor al je inzet en passie voor het schitterende onderwerp Learning Spaces!

Jasper van Winden ontvangt de voorzittershamer van Marij Veugelers
Jasper van Winden ontvangt de voorzittershamer van Marij Veugelers.

Mede door de inspanningen van Marij en het hele kernteam (Barend Last, Jasper van Winden, Peter Verbist, Wytze Koopal, Digna van den Broek, Martin Renema, Frank Gombault, Estella Griffioen en Paul Zoontjens) is in 2 jaar tijd de SIG Learning Spaces uitgegroeid tot een volwaardige SIG met 313 volgers en een lange lijst van ontwikkelde activiteiten zoals bijvoorbeeld webinars, publicaties, speciale websites, Challenge day, studiereis, onderzoek opstarten.

Vanaf september 2021 is Jasper van Winden de nieuwe voorzitter. 

Jasper is werkzaam bij de Universiteit Utrecht en al jarenlang vertrouwd met innovatie in het onderwijs en de innovatie in Learning Spaces. Hij is projectleider Future Learning Spaces (Educate-it) en tevens coördinator Science Educate-it.

Een leuk artikel over Jasper over zijn initiatieven om het onderwijs interactiever te maken staat op www.surf.nl/hybride-onderwijs-met-een-voetpedaal.

“De inrichting van de onderwijsruimtes van de universiteit zat me steeds meer in de weg. Mijn stijl van doceren vragen om veel interactie en veel minder om eenrichtingsverkeer. Daar moest ik iets mee.”

Marij is nu ontheven van hun opdracht als voorzitterschap  SIG Learning Spaces. Haar kennende zal zij zich nog wel bezig blijven houden met innovaties in Learning Spaces.

Jasper slaat Marij met de voorzittershamer
Marij Veugelers en Jasper van Winden.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties