Webinar Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?

Op woensdag 27 september van 12.00 uur tot 13.00 uren organiseren we het webinar:
“Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?”

Dit is het 3e webinar in een 9-delige reeks over Flexibilisering: “weten we al wat studenten willen?”
In dit webinar gaan we dieper in op flexibilisering van onderwijs vanuit docentperspectief.

Over dit webinar
Help, waar blijft de docent in flexibel onderwijs? Studenten in het hoger onderwijs kunnen steeds meer invloed uitoefenen op hun leerroute, hun leerproces en hun leeromstandigheden. Zij kunnen kiezen, maar dat geldt niet voor hun docenten. Weten we eigenlijk wat flexibilisering van docenten vraagt? Realiseren we ons dat hun beroep ingrijpend verandert door de keuzemogelijkheden van studenten en hebben we zicht op die veranderingen en de betekenis ervan?

Van docenten in een flexibele onderwijsomgeving wordt onder andere responsief gedrag verwacht. Dit webinar gaat over hoe responsief gedrag van docenten eruitziet, wat eraan ten grondslag ligt en welke ondersteuningsbehoeften zij hebben. Dat is belangrijk, want goed onderwijs, welbevinden en werkplezier vragen om een positieve balans tussen de behoeften van studenten en die van docenten.

Als deelnemer van dit webinar krijg je inzicht in:

  • wat responsief gedrag is;
  • wat van invloed is op responsief gedrag van docenten;
  • voor welke uitdagingen docenten zich gesteld zien in het realiseren van flexibel onderwijs;
  • hoe we docenten kunnen ondersteunen bij deze uitdagingen.

Datum: 27 september
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Sprekers: Herma Jonker (Windesheim), Anneke Smits (Windesheim), Mart Gijsen (zelfstandig onderwijskundige)

Voor wie?
Dit webinar is interessant voor docenten, onderwijskundigen, informatiemanagers, innovatiemanagers, procesmanagers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en (programma) managers Flexibilisering werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs.

Meld je aan voor dit webinar

“Flexibel onderwijs: Student vraagt, docent volgt?”

In discussies over flexibilisering en technologisering in het hoger onderwijs gaat het vaak vooral over de student. Wat het betekent voor docenten om te functioneren in een flexibele onderwijscontext, is onderbelicht. Docenten hebben meestal voor een loopbaan in het hoger onderwijs gekozen vanwege hun interesse in een vak en omdat ze studenten willen begeleiden in hun ontwikkeling tot beroepsbeoefenaar. In een flexibele leeromgeving worden nieuwe pedagogische en communicatieve competenties van hen verwacht.  Om studenten te kunnen begeleiden bij hun keuzes, wordt bijvoorbeeld van hen verwacht dat ze responsief gedrag laten zien. In de praktijk wordt duidelijk dat ze dat op verschillende manieren en in verschillende mate doen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van hun kennis over onderwijsvernieuwing in hun instelling, hun digitale vaardigheden en hun overtuigingen met betrekking tot flexibel onderwijs.
 

  • Kunnen docenten zelf bepalen hoe responsief gedrag eruitziet?
  • Welke uitdagingen brengt het functioneren in een flexibele onderwijsomgeving met zich mee?
  • Hoe verhoudt flexibel onderwijs zich tot de autonomie van de docent?
  • Welke ondersteuningsbehoeften hebben docenten als de onderwijsomgeving flexibeler wordt?

Achtergrond sprekers:
Herma Jonker is werkzaam als associate lector bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Hogeschool Windesheim. Ze is lang als lerarenopleider betrokken geweest bij de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs en was inhoudelijk betrokken bij verschillende curriculumveranderingen. In 2019 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam op het ontwerp en de implementatie van flexibiliteit in een blended curriculum. In haar onderzoeken richt ze zich voornamelijk op curriculumontwerp en de inzet van ICT in het onderwijs. Momenteel focust ze op flexibilisering van onderwijs en de inzet van technologie om leerprocessen te stimuleren.

Anneke Smits is lector bij het lectoraat Onderwijsinnovatie en ICT van Hogeschool Windesheim. Zij heeft als lerarenopleider gewerkt in de Master Educational Needs. In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit Twente op het ontwerp en de implementatie van een masteropleiding via e-learning.  Zij houdt zich in haar lectoraat bezig met onderwijsinnovatie voor duurzaam leren, e-didactiek, digital (professional) agency, geletterdheid en samen opleiden. 

Mart Gijsen is onderwijskundige en was als curriculum hoofddocent verantwoordelijk voor het flexibiliseren van het onderwijs. Hij heeft jarenlange ervaring in het professionaliseren van zowel beginnende als meer ervaren docenten. Hij heeft deze ervaringen bij meerdere hogescholen opgedaan en is nu in een adviesrol betrokken bij onderwijsontwikkelingen.

Meld je aan voor dit webinar

Wij zien je graag op tijdens het webinar!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 2 reacties