Webinar: Hybride leeromgevingen in het MBO

Op vrijdag 23 juni van 12.00 uur tot 13.00 uur organiseren we het webinar:
Hybride leeromgevingen, a
ansluiten op leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld in het MBO:
Ik ben helemaal geen fan van alles in een klaslokaaltje opgeschoteld krijgen”

Dit is het 2e webinar in een 9-delige reeks over Flexibilisering: “weten we al wat studenten willen?” In deze reeks gaan we dieper in op de impact van flexibilisering op onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief.

Over dit webinar
Om het onderwijs beter te laten aansluiten op de leer- en werkbehoeftes van studenten en werkveld, worden in het middelbaar beroepsonderwijs volop hybride leeromgevingen met het werkveld ontworpen en uitgevoerd. Kathinka van Doesum (practoraat Research Lab) en Jantje Timmerman (practoraat Leven Lang Flex) deden bij mboRijnland onderzoek naar de beleving van docenten en onderwijsontwerpers, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen. 

We beloven je als deelnemer van het webinar je meer zicht krijgt op:

  • De meerwaarde van hybride leeromgevingen voor studenten en het werkveld
  • De verschillende belangen en perspectieven vanuit onderwijs en werkveld t.a.v. samenwerken en opleiden binnen hybride leeromgevingen  
  • Aanknopingspunten voor onderwijsinstellingen om deze leeromgevingen uit te breiden en te verduurzamen

Datum: 23 juni 2023
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Sprekers: Kathinka van Doesum (practoraat Research Lab), Jantje Timmerman (practoraat Leven Lang Flex), mboRijnland

Voor wie?
Dit webinar is interessant voor studentbegeleiders, docenten, onderwijskundigen, informatiemanagers, innovatiemanagers, procesmanagers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en (programma) managers Flexibilisering werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs.

Meld je aan voor dit webinar

Heb je ons 1e webinar op maandag 17 april met als titel “van keuzevrijheid naar keuzewijsheid” gemist?
Het gehele webinar is te bekijken via de volgende link: https://communities.surf.nl/onderwijslogistiek/artikel/terugblik-van-het-webinar-van-keuzevrijheid-naar-keuzewijsheid-studenten

Om het onderwijs beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in het werkveld, worden in het middelbaar beroepsonderwijs volop hybride leeromgevingen met het werkveld ontworpen en uitgevoerd. Deze omgevingen bieden veel mogelijkheden om een actueel curriculum aan te bieden, beter aan te sluiten op leerbehoeftes van studenten en op de ontwikkelingen in het werkveld.

Tegelijkertijd brengt het ontwerpen en uitvoeren van deze leeromgevingen ook uitdagingen met zich mee.

In dit webinar nemen de sprekers je mee in hun onderzoek naar de beleving van docenten en onderwijsontwerpers, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen. Vragen die hierbij centraal staan zijn: Hoe zien de verschillende perspectieven eruit? Welke meerwaarde zien docenten, studenten en werkveldpartners in deze leeromgevingen? In hoeverre lukt het om de vele mogelijkheden die deze leeromgevingen bieden om te flexibiliseren, beter aan te sluiten op leerbehoeftes van studenten en op de ontwikkelingen in het werkveld in de praktijk te brengen? Welke elementen dragen daar aan bij en welke juist niet?

Achtergrond sprekers
Jantje Timmerman is werkzaam als practor bij het practoraat Leven Lang Flex van mboRijnland, waar zij onderzoek doet naar hoe hybride leeromgevingen het best ontworpen en uitgevoerd kunnen worden voor studenten van niveau 1 en 2 opleidingen en hoe opgeleid worden in deze leeromgevingen bijdraagt aan vervolgsucces van studenten. Daarnaast is zij werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van de Hogeschool Utrecht. 

Kathinka van Doesum is werkzaam als docent-onderzoeker bij practoraat Research Lab van mboRijnland. Deze practoraatgroep heeft als ondertitel: Samenwerken leren en innoveren en doet instellingsbreed onderzoek naar diverse onderwijsinnovaties in het mbo, waaronder hybride leeromgevingen. Daarnaast werkt zij als docent bij de opleiding International Marketing & Communication Specialist en start zij aankomend schooljaar aan een promotieonderzoek naar beroepsidentiteitsontwikkeling bij mbo-studenten in het economisch domein.

Meld je aan voor dit webinar

Wij zien je graag op tijdens het webinar!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen