Webinar “Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen.”

Op 17 april van 12.00 uur tot 13.00 uren organiseren we het webinar:
Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen.”

Dit is het 1e webinar in een 9-delige reeks over Flexibilisering: “weten we al wat studenten willen?” In deze reeks gaan we dieper in op de impact van flexibilisering op onderwijs vanuit onderwijskundig en organisatorisch perspectief.

Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. In onze samenleving komen er steeds meer keuzemogelijkheden bij. Zo ook in het hoger onderwijs, waar studenten door middel van flexibilisering en technologisering steeds meer keuzes kunnen maken in hun leerproces en leerpad.
Milou van Harsel, Esther van der Stappen en Tjark Huizinga nemen jullie mee in de wereld van keuzes maken door studenten en het begeleiden en ondersteunen van studenten om tot passende keuzes te komen.

We beloven je als deelnemer van dit webinar je meer inzicht krijgt op:

  • Welke (keuze)behoeften hebben studenten?
  • Hoe maken studenten hun keuzes?
  • Wat zijn de kansen en uitdagingen van keuzes voor het leren en motivatie van studenten?
  • Op welke wijze kunnen we studenten ondersteunen en begeleiden in het maken van passende keuzes, met behulp van studiebegeleiders en technologie?

Datum: 17 april 2023
Tijd: 12.00 – 13.00 uur
Sprekers: Esther van der Stappen (AVANS), Milou van Harsel (AVANS), Tjark Huizinga (SAXION)

Voor wie?
Dit webinar is interessant voor studentbegeleiders, docenten, onderwijskundigen, informatiemanagers, innovatiemanagers, procesmanagers, onderzoekers, beleidsmedewerkers en (programma) managers Flexibilisering werkzaam in het middelbaar en hoger onderwijs.

Meld je aan voor dit webinar

Van keuzevrijheid naar keuzewijsheid: Studenten bewust leren kiezen."

De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor het flexibel vormgeven van het onderwijs. Onderwijsinstellingen en opleidingen maken keuzes ten aanzien van de inhoud, tijd, plaats en didactiek, soms op curriculumniveau en soms op vakniveau. Dergelijke keuzes helpen bij het bepalen van de bandbreedte waarin flexibilisering mogelijk wordt gemaakt.

Keuzes, keuzes en nog eens keuzes. In onze samenleving komen er steeds meer keuzemogelijkheden bij. Zo ook in het hoger onderwijs, waar studenten door middel van flexibilisering en technologisering steeds meer keuzes kunnen maken in hun leerproces en leerpad. Bijvoorbeeld door zelf modules te kiezen die passen bij hun doelen, interesses, waarden en capaciteiten. Interessant, maar uitdagend.

Welke behoeften hebben studenten zelf als het gaat om flexibel onderwijs? Hoe kan je wensen en behoeften in kaart brengen en op welke manier gebruik je deze inzichten bij het maken van je keuzes?
Keuzevrijheid roept namelijk nogal wat vragen op:

  • Hoe kijken studenten naar keuzevrijheid?
  • Op basis waarvan maken studenten hun keuzes?
  • Wat zijn de kansen en uitdagingen van keuzevrijheid voor het leren en motivatie van studenten?
  • En hoe ondersteunen en begeleiden we hen in het maken van passende keuzes, bijvoorbeeld met behulp van technologie?

Achtergrond sprekers:
Milou van Harsel is werkzaam als associate lector bij de lectoraten Brein & Leren en Digitale Didactiek van Avans Hogeschool. Ook is ze bestuurslid van het Landelijk Netwerk Onderwijs & Ontwikkeling Hbo. In 2021 promoveerde ze aan de Universiteit Utrecht op het (zelfregulerend) leren van videovoorbeelden en oefenproblemen. Momenteel verricht ze voornamelijk onderzoek naar het (digitaal) ondersteunen van studenten bij het zelfsturend en zelfregulerend leren zodat zij passende en effectieve keuzes kunnen maken om hun persoonlijke leer- en ontwikkelproces te versterken.

Esther van der Stappen is sinds 2020 werkzaam als lector Digitale Didactiek bij Avans Hogeschool. In 2008 is ze gepromoveerd in de Informatica aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte zij bijna 13 jaar als (hoofd)docent en onderzoeker aan Hogeschool Utrecht bij de opleiding HBO-ICT en het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren waarin ze de onderzoeksgroep Digitale Innovatie in het Onderwijs heeft opgezet. In haar lectoraat Digitale Didactiek van Avans Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar hoe technologie voor alle studenten effectieve ondersteuning kan bieden bij hun persoonlijke leerproces en studieroute.

Tjark Huizinga is als hoofddocent / onderzoeker verbonden aan het lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs bij hogeschool Saxion. In 2014 promoveerde hij binnen de onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Zijn werkzaamheden binnen het lectoraat richten zich op curriculumontwikkeling en de ontwikkeling van (hybride) leeromgevingen, waarbij de mogelijkheden van blended en flexibel onderwijs centraal staan.

Meld je aan voor dit webinar

Wij zien je graag op tijdens het webinar!

 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 4 reacties

Reactie van Pieter Smit

Dat ziet er al een heel mooi programma uit. En ik zie dat er 9 webinars komen? Mooi!
Is er eventueel ruimte om onderwerpen + spreker aan te dragen? Ik heb eventueel een heel mooi onderzoek onder studenten hoe zij omgaan met keuzes maken binnen het onderwijs - gedaan als vervolg op een eerdere SURF challenge.

Gerelateerde artikelen