Artikel: Leuk dat blended learning, maar hoe implementeer je dat eigenlijk?

Het jaar loopt ten einde. De impact van corona op het onderwijs was en is enorm. Na de eerste vliegensvlugge aanpassingen werden docenten al snel behendig in het werken met Teams, Zoom en allerlei andere online tools, en het begeleiden van studenten op afstand. Op de Vraagbaak Online Onderwijs verzamelden we daarvan heel veel praktische voorbeelden. Maar nu het jaar ten einde loopt, kijken we ook vooruit. Op meerdere plekken houden onderwijsondersteuners en docenten de theorie over online en blended leren voorzichtig naast die voorbeelden. Zo ook Barend Last. Hij schreef een mooi artikel over de kansen en barrières van blended leren, en de implementatie ervan. Hieronder lees je een samenvatting van dit artikel. 

Samenvatting

Online en blended learning zijn de laatste maanden aan de orde van dag. Maar waar het tot dusver voornamelijk ging over de inzet van activerende didactiek en het faciliteren van binding in het online aspect, verschuift het gesprek langzaam naar bredere, institutionele implementatie en adoptie van blended learning als geheel. Zo gaf bijna driekwart van instellingen voor hoger onderwijs bij een rondvraag onlangs aan dat ze werken aan een nieuwe visie op onderwijs, veelal gericht op uitbreiding met blended learning (Onderwijsinspectie, 2020). Daarom zet ik in dit artikel de randvoorwaarden uiteen om blended learning op grote schaal te implementeren. Deze keer voor de managers en onderwijsdirecteuren, maar ook zeker nuttig voor docenten.

LEES HET HELE ARTIKEL HIER

Definities

Het is essentieel de definities scherp te hebben. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen blended learning, teaching en education.

  • Blended learning: verrijkte, studentgerichte leerervaringen, mogelijk gemaakt door de harmonieuze integratie van verschillende activerende strategieën, bereikt door de combinatie van face-to-face interactie met ICT.
  • Blended teaching: het ontwerpen en faciliteren van de hierboven beschreven blended leerervaringen.
  • Blended education: de formele context van blended learning, bepaald door beleid en randvoorwaarden rondom de organisatie en ondersteuning van blended learning en teaching.

Modellen voor implementatie

Er zijn verschillende modellen in de literatuur die de implementatie van blended learning ondersteunen. In het artikel worden er twee besproken:

Met beide modellen kan je in kaart brengen hoever je instelling is rondom de implementatie van blended onderwijs. Dit kan helpen bij het formuleren van concrete acties om de implementatie verder te helpen.

Kansen en barrières

Er zijn veel kansen om de implementatie van blended learning te bevorderen. Tegelijkertijd kunnen deze kansen, wanneer onbenut, ook barrières opleveren.Daarom staat in het artikel een lijst van de belangrijkste kansen en barrières voor de implementatie van blended learning 

Ontwerpmethodes

Het implementeren van blended learning vraagt om een veranderende rol van docenten, waarin zij naast uitvoerders ook steeds meer ontwerpers worden. Daarom is het zinvol om docenten te ondersteunen met een bepaalde ontwerpmethode. Hierdoor krijgen ze houvast en kunnen ze gestructureerd aan de slag met het (her)ontwerp van hun onderwijs. Er bestaan talloze ontwerpmethodes, teveel om op te noemen. Ter inspiratie staan er een aantal voorbeelden in het artikel.

Over de auteur

Barend Last is begonnen als leerkracht in het basisonderwijs. Later deed hij onderzoek naar de implementatie van blended learning vanuit docentperspectief en werkte hij bij de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels is hij werkzaam als specialist Blended Learning bij de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Maastricht. Meer weten? Bekijk zijn website.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties