Highlights webinar Verschillende Smaken van Peerfeedback

In dit tweede webinar van het drieluik over peerfeedback bespraken we vier concrete casussen. Ze laten zien welke keuzes je hebt als je peerfeedback wilt inzetten binnen online onderwijs. Bijvoorbeeld om meer binding en betrokkenheid te realiseren. En hoe je gebruik maakt van game-elementen, storylines, zelfgestuurde peerfeedback en peerfeedback kunt beoordelen.

Game elementen bij Peerfeedback
Johannetta Gordijn, onderwijsadviseur aan de Technische Universiteit Delft vertelt hoe ze in hun peerfeedbackomgeving The Great Library, spelelementen inzetten. Masterstudenten worden hier voorbereid op het schrijven van hun masterthesis.

Studenten doorlopen een proces van vier stappen. Een deelopdracht wordt door twee studenten anoniem gereviewd (1), waarna de reviews worden geëvalueerd (2). Dan schrijft de student een zogenaamd rebuttel, een weerlegging (3), die tenslotte door de reviewers wordt beoordeeld (4). Op deze manier krijgen studenten vaker feedback en wordt de gegeven feedback steeds beter. Hierdoor neemt het vertrouwen in hun eigen vaardigheden en in die van hun peers toe.

Weergave platform The Great Library
Weergave platform The Great Library

Het steeds weer reviewen is eentonig en niet direct motiverend. Ook leek de anonimiteit van de reviewer de collegiale interactie en discussie in de weg te staan. Studenten gaven aan wel liever anoniem te blijven. Hierop werd The Great Library ontwikkeld. Een platform met spelelementen. Studenten kunnen elkaar als avatar beter leren kennen waardoor er een groepsgevoel ontstaat zonder de groepsdruk. De gehele cursus, met rubrics, video’s en artikelen zijn samen met de deadlines in de omgeving geïntegreerd.

Voor docenten is er een apart platform waarin ze de voortgang volgen en lesmateriaal toevoegen. Zo kun je een nieuwe cursus in The Great Library bouwen. De codes en handleidingen vind je via de projectpagina.

Simulatiegame
Djoerd Hiemstra, docent aan de NHL – Stenden Hogeschool ontwikkelde een tool zodat studenten hun onderzoeksvaardigheden verder ontwikkelen onder gecontroleerde omstandigheden. De tool, een simulatiegame, is een activerende werkvorm en verbind theorie met de praktijk. De simulatiegame die hier wordt ingezet bij HRM-studenten is ook geschikt voor het ontwikkelen van andere praktische vaardigheden.

In de game doorlopen studenten vijf dagen in het leven van een HR-adviseur. De student speelt de rol van een adviseur bij een groot adviesbureau die een concept moet pitchen. Studenten gaan in teamverband aan de slag met het ontwerp. De docent geeft elke dag een deelopdracht. Deze deelopdrachten worden door de collega’s (medestudenten) van peerfeedback voorzien.

De tool heeft een simpele opzet en kan worden gebruikt binnen bestaande peerfeedbacktools. Studenten ontvangen hun opdrachten in de vorm van e-mails en kunnen hun opdrachten indienen in een gangbare vorm (pdf, word, video casting). Een groot voordeel hiervan is dat docenten gemakkelijk zelf aanpassingen kunnen doen om het op de eigen cursus aan te laten sluiten of verbeteringen door te voeren.

Via de projectpagina vind je de handleiding waarmee je de game zelf kunt gebruiken. Hier zit ook een template in voor EduFlow die je naar wens kunt aanpassen.

DBEPeerfeedbackSprint
Weergave Design Based Education Peerfeedback Sprint

Zelfgestuurde peerfeedback
Nathalie de Bruycker, onderwijskundige aan het Leids Universitair Medisch Centrum voert zelfgestuurde peerfeedback in bij de masteropleidingen. Vaak is peerfeedback docent-gestuurd, waarbij de docent de kaders, de vragen en criteria bepaald. Bij zelfgestuurde peerfeedback zijn studenten in de lead en bepalen ze zelf welke doelen ze willen behalen.

Feedback geven is een belangrijke professionele vaardigheid waar studenten mee moeten oefenen. Het is belangrijk dat studenten weten wat voor feedback ze nodig hebben en hier gericht om leren te vragen. Op die manier krijgt de student gerichte, diepgaande feedback, in plaats van alleen een spellingcheck.

Binnen het project Ask Your Peer ontwikkelden ze een zelfsturende peerfeedbackcyclus. Studenten stellen zelf leerdoelen op en kiezen een bijpassende online training die door het LUMC wordt aangeboden. Na het schrijven van hun paper, vragen ze gericht om feedback en maken hierbij een koppeling met hun leerdoelen. Vervolgens kunnen studenten met elkaar in dialoog gaan om de feedback te bespreken. De student beoordeelt de feedback en verwerkt dit in zijn paper.

Zelfgestuurde Peerfeedbackcyclus
Zelfgestuurde Peerfeedbackcyclus

Uit het project blijkt dat het geven van een kader en vaste deadlines wel nodig is om studenten te activeren. Ook is het belangrijk om peerfeedback door het gehele curriculum in te zetten zodat studenten de vaardigheid echt kunnen ontwikkelen.

Docenten zijn positief, ze zien dat studenten betere en gerichtere feedback aan elkaar en aan de docent geven en dat ze sneller een betere versie hebben van hun paper.

Beste bijdrages
Cora Busstra, docent aan de Wageningen University & Research werd ze geïnspireerd door een groep studenten. Ze vroegen Cora om hun beste feedbackbijdrages te beoordelen omdat ze hiermee goed laten zien in hoeverre ze de stof beheersen. Om de studenten wel een veilige leeromgeving te blijven bieden waarin ze fouten mogen maken en vragen kunnen stellen, besloot Cora om alleen de beste bijdrages te beoordelen die door de student zelf worden geselecteerd.

In het project Best Contribution Grading doen studenten mee aan een discussie en geven ze feedback. De beste feedbackbijdrages die een student aan een andere student heeft gegeven, worden door de docent beoordeeld. De docent geeft de studenten vooraf in een vrij algemene rubric mee, de criteria waarop de beste bijdrages worden beoordeeld.

“I have the feeling the quality of the peer feedback is much higher this year” - Docent WUR

De eerste resultaten laten zien dat er meer tijd aan peer review wordt besteed en dat er ook meer woorden worden gebruikt in de beste bijdrages. Docenten hebben sterk de indruk dat de kwaliteit van het peer review is verbeterd. Ook studenten vinden de ontvangen, maar ook hun gegeven feedback van betere kwaliteit en vinden dat het hun begrip is vergroot.

Best Contribution Grading is beschikbaar als plugin in FeedbackFruits. Meer informatie vind je op de projectpagina.

Wil je meer weten over peerfeedback? Kijk op www.surf.nl/peerfeedback waar alle geleerde lessen uit de projecten staan.

Tips en voorbeelden voor online onderwijs
De Vraagbaak Online Onderwijs publiceert regelmatig artikelen over online onderwijs en onderwerpen zoals peerfeedback. Met praktische tips en inspirerende voorbeelden.

Wil je op de hoogte blijven? Volg de Vraagbaak Online Onderwijs op de community-pagina en op LinkedIn. Hier kondigen we ook onze webinars aan.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties