Sociale binding in relatie tot de coronacrisis | terugblik bijeenkomst Landelijk netwerkwerk Studentenwelzijn

Het hoger onderwijs heeft naast kennis en vaardigheden ook een belangrijke sociale waarde voor studentenwelzijn. Het organiseren en borgen van sociale binding voor (eerstejaars) studenten stond tijdens de bijeenkomst op 10 september 2020 centraal.

Met de huidige tweede coronagolf staat het fysiek onderwijs onder druk. Met ruim 200 studenten en professionals uit het hoger onderwijs zijn ervaringen, knelpunten en goede praktijkvoorbeelden gedeeld.  In subgroepen gingen de deelnemers rondom verschillende thema's online uiteen en werkten ze gezamenlijk verder aan studentenwelzijn:  

Themasessies

  • kwaliteitsgelden
  • regionale netwerken en samenwerkingsverbanden
  • internationale studenten
  • peer support & peer counselling
  • deskundigheid & professionalisering

Terugblik bijeenkomst Landelijk netwerk Studentenwelzijn

Lees het verslag met de presentaties en relevante verwijzingen voor verdiepende informatie op ECIO.nl. Hier vind je ook de link om de bijeenkomst terug te kijken. 

Meer informatie over inclusief online onderwijs

 

 

drie studenten aan tafel achter een laptop
drie studenten aan tafel achter een laptop

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties