Inspiratie-event Studentenwelzijn 26 oktober 2020

De start van het nieuwe studiejaar is voor veel studenten een extra uitdaging. Met de tweede coronagolf, waarbij de nadruk nog meer ligt op online onderwijs en thuisstudie, neemt de druk en bezorgdheid verder toe. Zeker ook voor studenten met een ondersteuningsvraag. Het vraagt om inspiratie, samenwerking en verbinding. 

Doelen van het inspiratie-event Studentenwelzijn

Inspiratie, samenwerking, verbinding en maatwerk voor studenten met een functiebeperking of ondersteuningsvraag zijn de belangrijkste doelen van het Inspiratie-event Studentenwelzijn op maandag 26 oktober 2020. Ben je als professional werkzaam in het hoger onderwijs? Neem dan ook (online) deel.

Programma

Het programma start om 9.00 uur en eindigt om 12.30 uur. Deelname is gratis. Tijdens het event gaan we in op relevante thema’s, zoals:

  • Studentenwelzijn in coronatijd
  • Het creëren van een inclusief studieklimaat voor studenten met een ondersteuningsvraag
  • Het aanbod van voorzieningen en het leveren van maatwerk.

Programmaonderdelen

  • Minister Ingrid van Engelshoven lanceert de voortgangsrapportage waarmee ze ingaat op de ontwikkelingen rondom de vijf pijlers van de Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn
  • Rapper en zangeres S10, een geprezen artiest met gewaagde en eerlijke teksten, laat haar ervaringen met psychische problemen terugkomen in haar muziek.
  • We gaan in gesprek met Toske Andreoli over haar boek ‘De mooiste tijd van je leven?’. Een verhaal met een nieuw perspectief op studiestress.
  • Met Kamerleden, studenten, bestuurders en onderwijsprofessionals gaan we in op de actualiteit van studentenwelzijn.
  • Als internationale gast sluit John de Pury aan. John is de grondlegger van het vernieuwde StepChange framework: een hands-on model voor strategische aanpak rondom studentenwelzijn.

Organisatie inspiratie-event Studentenwelzijn

Het inspiratie-event is een initiatief van de landelijke werkgroep Studentenwelzijn hoger onderwijs, bestaande uit Ministerie van OCW, VSNU, UvH, VH, LSVb, ISO en ECIO.

Meer informatie over en registratie van het Inspiratie-event Studentenwelzijn.

groep studenten ingezoomd met de duimen omhoog

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties