Open pedagogy voorbeeld: Geschiedenisblogs als digitale tentoonstelling

Betekenisvol leren faciliteren bij studenten, wie wil dat niet stimuleren in 2023. En dat kan: onder andere met inzet van Open pedagogy. In dit artikel beschrijven we een Open pedagogy voorbeeld van de Radboud Universiteit. Dit doen we mede aan de hand van de karakteristieken van het framework Open Pedagogy 2.0. 

Betekenisvol leren faciliteren bij studenten, wie wil dat niet stimuleren in 2023. En dat kan: onder andere met inzet van Open pedagogy. Bekijk het volgende filmpje (klik hier) van de Radboud Universiteit. Studenten (Letteren) maakten een digitale tentoonstelling over propaganda in de oudheid. Je hoort, in het filmpje, wat studenten hebben geleerd en ervaren door het maken van open content en dit te delen met ‘de wereld’. Een enthousiast en betekenisvol verhaal.

Open Pedagogy is een instrument om betekenisvol leren te versterken. Dit stelden we vast in het eerder geschreven artikel ‘Open pedagogy, aanjager voor betekenisvol leren’. In dit artikel beschreven we het framework Open pedagogy 2.0 met vijf karakteristieken (zie framework  hieronder).

Als we dit Open Pedagogy Framework toepassen op het Radboud-project zien we dat op 2 karakteristieken de nadruk op wordt gelegd:

1. Studenten werken aan leertaken waarbij de waarde die ze toevoegen open toegankelijk is, zodat anderen er toegang toe hebben, deze kunnen delen en weer waarde kunnen toevoegen (waarde toevoegen);

2. Studenten dragen bij aan kenniscreatie door leertaken door vrij beschikbare inhoud/kennisitems aan te passen, te hergebruiken of te combineren en het product van hun werk open beschikbaar te maken (kennis creëren en delen)

Een actieve en participatieve rol van de student komt tot uiting in een constructieve en productieve zoektocht naar het ontwikkelen van kennis en het doen van onderzoek daarnaar. Tijdens het maken van de digitale tentoonstelling krijgen studenten directere feedback op hun werk en wordt de impact van hun werk beter zichtbaar voor henzelf en hun omgeving. Studenten zijn dus niet langer alleen de ontvanger van kennis, maar ook de producent, peer reviewer en bijdrager aan kennisontwikkeling. Oftewel: de student als kenniscreator.

Een prachtig voorbeeld dus dat meer openheid in het hoger onderwijs een aanjager kan zijn voor betekenisvol leren.

Zijn er meer voorbeelden: we ontvangen ze graag. Neem contact op met SIG Open Education.
 

Open pedagogy framework 2.0

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen