Terugblik OEweek 2022

De Open Education week 2022 (7 maart - 11 maart) is helaas voorbij. Tijd om de score op te maken! Niet alleen (inter)nationaal maar ook binnen instellingen werd er extra aandacht besteed aan open onderwijs en open leermaterialen, zoals bij TUdelft als University Maastricht. In dit artikel kun je terugblikken op de nationale activiteiten en publicaties!

Activiteiten:  

Webinar Slimme technologieën

In dit webinar, georganiseerd door de Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs, stond de verkenning naar slimme technieken voor semi-automatisch metadateren centraal. Sylvia Moes (Vrije Universiteit) en Harrie van der Meer (Hogeschool van Amsterdam) lichtte toe hoe (semi)-automatische metadatering plaatsvindt op basis van een vakvocabulaire. Om dit mogelijk te maken werd de keyword extractor en topic classifier van Edia en de vakvocabulaire van vakcommunity Information literacy gebruikt. Het uiteindelijke doel is om leermateriaal automatisch aan één of meerdere onderdelen van de vakvocabulaire te koppelen. 

Competitie: Beoordelen op Wikiwijs

Wikiwijs en Kennisnet organiseerden dit jaar een wedstrijd voor het MBO. Met als doel: bevordering van de kwaliteit van het lesmateriaal. Je kon winnen door zoveel mogelijk lesmateriaal te beoordelen. Het ging natuurlijk niet alleen om de kwantiteit, maar ook de kwaliteit. Idealiter, blijven mensen elkaars werk voorzien van opbouwende kritiek of 5 sterren! 

Webinar Open pedagogy

De SIG Open education en Vraagbaak Online Onderwijs nemen je mee in de theorie van open pedagogy als onderdeel van Open Education. Hierbij gaat het om het inzetten van leeractiviteiten met een ‘open’ component met het gevolg dat het de studentbetrokkenheid vergroot. Kijk het webinar terug en misschien kom je tot de constatering dat er al meer Open Pedagogy is dan je denkt…

Live tv-show Fast Forward Open Educational Resources MBO

Het Flowburo, gerund door studenten van ROC van Amsterdam-Flevoland, laten in hun uitzending met stand-up comedian Howard Komproe licht schijnen op Open Leermaterialen en wat studenten en docenten daarvan vinden.

Publicaties 

Verklaring Nationale aanpak voor digitale en open leermaterialen - Versnellingsplan, Zone  Gezamenlijk koersen op versnelling | Zone Digitale (open) leermaterialen 

De afgelopen jaren is gewerkt om tot een nationale aanpak voor digitale en open leermaterialen te komen. De aanpak heeft geresulteerd in de Verklaring en rapport Nationale Aanpak Digitale en Open Leermaterialen, ondertekend door de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en SURF. De verklaring is terug te vinden in hoofdstuk 3 van het rapport. Hierin spreken hogescholen en universiteiten af dat leermaterialen die met publiek geld tot stand zijn gekomen vrij en publiek toegankelijk zullen zijn en blijven. 

Ronde tafel Open Science en Open Education - Versnellingsplan, Zone Digitale (open) leermaterialen

Op woensdag 9 februari 2022 vond de ronde tafel-bijeenkomst Adoptie Open Science & Open Education plaats. Het thema was de overlap tussen Open Science en Open Education. Lees het artikel om de inzichten, vondsten en concrete vervolgstappen van de ronde tafel na te lezen.

Vakcommunity's uit stimuleringsregeling in de spotlight - SURF

Lees meer over hoe vier Nederlandse technische universiteiten een platform hebben gebouwd voor toekomstige generaties ingenieurs. Het 4TU-project Urban Resilience in Delta Regions leidde tot een levendige vakcommunity die open leermaterialen over urban resilience verzamelt en ontwikkelt.

Waarom we bij SURF inzetten op big OER - SURF

Open leermaterialen (Open Educational Resources, OER) worden door Martin Weller onderverdeeld in big OER en little OER. Bij SURF richten ze zich op het helpen van docenten om big OER te ontwikkelen en delen. Overigens wil dat niet zeggen dat we vinden dat little OER geen waarde hebben. In het artikel lees je meer over de concrete stappen van de focus op big OER zonder little OER daarbij uit het oog te verliezen.  

Digitale toegankelijkheid – Versnellingsplan, Zone Digitale (open) leermaterialen | MBO Digitaal

Pascal Koole, werkzaam bij ROC van Amsterdam-Flevoland, houdt zich bezig met het ‘boosten’ van de landelijke samenwerking op OER in het mbo. Het digitaal toegankelijker gaan maken van materialen is daarbij een belangrijk thema, reden voor haar om in gesprek aan te gaan met Gaby Lutgens om meer te leren over de taskforce die binnen Universiteit Maastricht stappen zet op dit thema.

Podcast Duurzaamheid van open leermaterialen  – Versnellingsplan, Zone Digitale (open) leermaterialen

Is er leven na de projectsubsidie?  Over deze vraag buigen Ben Janssen (OpenEd Consult), Jan-Bart de Vreede (Kennisnet) en Robert Schuwer (Fontys hogescholen en aanvoerder zone Naar digitale (open) leermaterialen) zich in deze podcast. Samen vormen ze Zone 42, een niet-officiële zone van het Versnellingsplan. In deze zone zoeken ze naar ultieme antwoorden op vragen over het leven, universum en open leermaterialen.

De activiteiten en publicaties van deze week werden o.a. verzorgd door: 

Logo's organisaties OEweek

Zie je een activiteit of publicatie die nog niet is vermeld, reageer op dit artikel met een link naar de publicatie of activiteit!

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen