Blend je onderwijs | Highlights uit het webinar van 27 september

Met blended learning maak je een mooie mix van online en fysieke onderwijselementen, met als doel: goed doordacht onderwijs. Dat klinkt eenvoudig, toch kan het in de praktijk best complex zijn. Je gaat met een model of methodiek aan de slag en het begint je al snel te duizelen. Herkenbaar? Geen nood. De toolkit ‘Blend je onderwijs’ helpt docenten, ondersteuners en managers op weg. De toolkit werd op 27 september door het Versnellingsplan gelanceerd tijdens het gelijknamige webinar. Sprekers waren Barend Last en Joanne Heidinga.

Benieuwd naar het hele webinar? Kijk het webinar hieronder terug of lees het verslag.

Zie de toolkit als een gereedsschapskist vol handige producten bij het ontwerpen van goed doordacht blended onderwijs. Denk hierbij aan producten voor visievorming en gedeelde taal, ontwerpmethodieken, tools voor sociale binding, werkvormkaarten, voorbeelden van blended learning enzovoorts.  Tijdens het webinar lichtten sprekers en mede-ontwikkelaars Barend Last en Joanne Heidinga er een paar elementen uit.

Spreek je dezelfde taal?

Joanne Heidinga gaat in op het product ‘gedeelde taal’. “Als je begint met blended learning is het belangrijk dat jij en je collega’s dezelfde taal spreken. Wat betekenen alle termen eigenlijk? Zorg eerst dat je daar consensus over hebt, dan kun je van daaruit verder.” De toolkit bevat hiervoor materialen die je helpen het gesprek over blended learning op gang te brengen en boven water te krijgen wat de misvattingen zijn binnen jouw instelling. Zo is er een poster die als praatplaat kan dienen, zijn er materialen waarmee je een workshop kunt organiseren en gesprekskaarten die je daarbij kunt inzetten. Het helpt allemaal om de gezamenlijke taal vast te leggen.

Quickscan voor instellingen

Barend Last laat een ander product zien: de zelfscan. “Het is een quickscan waarmee je een nulmeting uitvoert op instellings- of opleidingsniveau. Je kunt identificeren in welke fase je zit én waar nog kansen liggen om de randvoorwaarden te versterken”. Met de zelfscan kun je bijvoorbeeld ook de onderwijsruimtes onder de loep nemen: sluiten de ruimtes aan bij wat de docenten met hun onderwijs willen bereiken? Barend benadrukt dat het bij blended learning belangrijk is om geïntegreerd te kijken naar roostering, de leeromgeving en het onderwijs zelf. “Je kunt het als docent allemaal uitgedacht hebben, maar als de ruimte niet goed aansluit bij wat jij voor ogen hebt komt je plan niet uit de verf,” zo vertelt hij. Met de zelfscan breng je ook in kaart of er modellen voor blended onderwijsontwerp beschikbaar zijn binnen jouw instelling of opleiding. Zo ja, worden ze verkend? Of zijn ze zelfs al geïmplementeerd?

Herontwerpen met een handig template

Om een betere samenhang te creëren tussen je fysieke en je online onderwijs kan een model houvast bieden. Heb je een model gekozen? Dan kun je binnen de toolkit gebruikmaken van het online template waarin je je herontwerp voorbereidt.

 

Template voorbereiding herontwerp
Template voorbereiding herontwerp

Heb je dit allemaal uitgedacht en ingevuld dan ga je aan de slag met het template ‘Ontwerpcanvas’. Barend: “Ik gebruik zelf in mijn onderwijs vaak het golfjesmodel. Het template verdeel ik onder in bijvoorbeeld: online, fysiek en praktijk. Daarna ga ik de activiteiten plotten in de tijd. Zo ontstaat de leerreis van de student waarin de activiteiten logisch op elkaar voortborduren.”

 

Template Ontwerpcanvas
Template Ontwerpcanvas

Barend benadrukt dat de ontwikkelaars met de toolkit geprobeerd hebben een sterke basis neer te zetten. “We willen de toolkit doorontwikkelen. Dus mis je zaken in de toolkit? Laat het ons weten!” Mail naar: docentprofessionalisering@versnellingsplan.nl

Lees meer over de toolkit Blend je onderwijs

Lees hier meer en download (onderdelen van) de toolkit.

Lees ook het artikel over een van de instrumenten: de tool Socialiseren bij blended leren.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen