Blokkie Blended over (online) binding

Voor de Community Online Binding verzamelde ik het afgelopen jaar veel voorbeelden van docenten die erin slaagden ook online verbonden te blijven met hun studenten. Veel van de inzichten van deze docenten komen terug in deze podcast aflevering van Blokkie Blended over (online) binding. En er was ook nog genoeg nieuws te leren van docenten Annelies Abeel-van de Wijngaerde en Anouk Kolbrink. Rosa Douma voelde ze aan de tand. Wat een mooi gesprek over zelfvertrouwen, veilig leerklimaat, autonomie en groeien als student én docent. Heb je geen tijd om de podcast te luisteren? Lees hieronder de samenvatting.

"Ik ben zacht op de relatie en hard op de inhoud. Je kunt werken aan de relatie en toch heel duidelijk zijn over wat je verwacht."

Logo Blokkie Blended

Podcast serie Blokkie Blended

Vanaf nú te beluisteren: De podcast Blokkie Blended! In een blokkie (om) van maximaal 30 minuten krijgen docenten -en ander onderwijspersoneel- concrete antwoorden op de vraag: Blended onderwijs: Hoe doe jij dat?  In deze derde aflevering gaat het over (online) binding.

Noodzaak van binding

Afgetrapt wordt er natuurlijk met de constatering dat binding tussen docent en student en studenten onderling van groot belang is voor de motivatie van studenten. En motivatie is weer een belangrijke indicator voor studiesucces. Rutger Kappe publiceerde daar veel over. 

Studenten zijn geen homogene groep...

Een mooie, logische en misschien soms vergeten constatering dat niet alle studenten hetzelfde zijn. Waar de ene student vindt dat een docent elke dag aandacht moet besteden aan binding komt een andere student voornamelijk voor de inhoud. Dan kan het, als een docent niet genoeg bij zichzelf blijft, makkelijk leiden tot een gevoel van betutteling.

"Sommige studenten willen niet geforceerd worden om iets persoonlijks te delen. Dan haken ze juist af."

...maar willen wel contact en interactie met de docent en met elkaar

Tja. De balans vinden dus. Rekening houden met al die verschillende studenten is lastig. Ga dus uit van jezelf. Want wat voor de ene docent werkt, werkt niet voor de ander. En wat in de ene situatie voor jou werkt, werkt in een andere situatie weer niet. Elke docent moet daarin zijn eigen weg vinden. Door te experimenteren en (helaas?) soms fouten te maken.

"Wees jezelf, wees authentiek."

Positieve feedback voor zelfvertrouwen

Anouk gaf studenten aan het begin van een jaar de opdracht om alleen maar positieve feedback aan elkaar te geven. Door dit uitvergroten ontstond een veilig leerklimaat en groeide het zelfvertrouwen van de studenten. 

"Juist dan kan een student daarna pittige feedback veel beter incasseren en ontstaat er veel minder een defensieve houding.

De docent als voorbeeld

Volgens Annelies beseffen veel docenten nog onvoldoende dat ze een voorbeeldrol hebben. Zij komt zelfs docenten tegen die het belangrijk vinden om juist afstand te houden. Maar niets is minder waar.

"Hoe meer je van jezelf laat zien en laat zien dat je zelf ook kwetsbaar bent, hoe krachtiger de relatie kan worden."

En daar hoort fouten maken bij. Het gaat dan niet zozeer om die fout, maar hoe je ermee omgaat. Daarmee laat je zien dat de studenten dus ook fouten mogen maken. 

Zien en gezien worden

Werken aan de relatie. Dat begint natuurlijk met het zíen van de student. Online is dat echt anders dan offline, soms zelfs letterlijk als de camera uit staat. Het kan onveilig voelen als je niet kan zien wie er aan de andere kant van de schermpjes zit. 

Dus maakt Anouk alles wat groter: vaker knikken, de namen van de studenten vaker noemen, bedanken voor een reactie in de chat. Online lijk je je wat makkelijker te kunnen verstoppen zegt ze, maar als je laat merken dat je ze "ziet" dan heeft dat een positief effect.

Wat vinden de studenten

De studenten van Annelies zijn het erover eens: online lessen moeten interactiever zijn, docenten moeten niet alleen maar zenden en het is fijn als docenten erkennen dat het niet alleen voor hen lastig is, maar ook voor de studenten. Ze missen vooral de informele momenten om met hun medestudenten en de docent te praten. Dat praatje in de wandelgangen kan via de chat of plan eens een pauze met een activiteit. Een social hour in het rooster opnemen kan ook. 

Over de breakoutrooms zijn de studenten het niet helemaal eens. Voor de één het liefst altijd met dezelfde groepjes, voor anderen ook wel eens at random. 

En nu weer (deels) offline

Online kan er veel en sommige dingen gaan echt beter dan in een fysieke bijeenkomst. Op elkaars teksten reageren bijvoorbeeld, hoe wil je dat in een klaslokaal organiseren? 

Er is dus veel geleerd. Dat kan worden meegenomen. Dat er online geen binding kan ontstaan bleek niet waar. 

"Het gaat om het waarderen van de studenten. Dat kan online, offline, via chat of mail. Laat aan de studenten merken dat ze er toe doen. Dan is het middel secundair."

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties