Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering

In de publicatie ‘Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ICT – Literatuurverkenning’ presenteert de zone Docentprofessionalisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT 37 bouwstenen. Hiermee kunnen instellingen bewuste en onderbouwde keuzes maken voor de inrichting, uitvoering en analyse van hun docentprofessionalisering.

Docenten zijn van essentieel belang voor onderwijsinnovatie met ICT op hogescholen en universiteiten. Zij zijn het die – samen met collega’s – bepalen welke technologieën ze op welke wijze inzetten in hun onderwijs van hoge kwaliteit. Daarvoor hebben ze ten eerste ruimte en tijd nodig, en ten tweede de mogelijkheden om zichzelf blijvend te ontwikkelen.

Er is al veel onderzoek gedaan naar effectieve docentprofessionalisering. Zo weten we bijvoorbeeld dat een losstaande training minder effectief is dan samen leren op de werkplek. Ook weten we dat veel docenten zich niet uit zichzelf aanmelden voor professionalisering op het gebied van onderwijs met ICT. Ondanks deze kennis, bestaat het huidige professionaliseringsaanbod vaak nog uit losse of aaneengeschakelde, meestal facultatieve, trainingen.

Daarom heeft de zone Docentprofessionalisering dit onderzoek uitgevoerd. De bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering zijn verdeeld over drie domeinen: professionalisering, facilitering en docentkenmerken. Het rapport biedt een rijke verzameling kennis en ervaringen die bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd door Dana Uerz en Anne Horvers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT en door Dorien Hopster-den Otter en Marlies ter Beek, als onderzoekers verbonden aan de zone Docentprofessionalisering.

Download hier het rapport. 

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties