Digitale toegankelijkheid (voor studenten met een functiebeperking)

Sinds een paar weken moeten alle studenten in het hoger onderwijs noodgedwongen hun lessen en colleges op afstand volgen. Dat is niet niks, zowel voor de docenten als de studenten zelf. Een goed moment dus om aandacht te besteden aan digitale toegankelijkheid in het onderwijs, met name ook voor de studenten met een functiebeperking. 

Inclusieve digitale toegankelijkheid

Digitale toegankelijkheid is van groot belang in deze tijd van (online) onderwijs op afstand. Juist nu, raakt dit ook aan het welzijn van de studenten. CINOP, expert in leren, opleiden en ontwikkelen, besteedde in haar nieuwsbrief aandacht aan digitale toegankelijkheid. Onderwijsinstellingen zijn namelijk verplicht om digitale toegankelijkheid aan hun studenten te bieden (lees hier meer over de wettelijke kaders), dus ook voor studenten met een functiebeperking. Ze moeten bijvoorbeeld rekening houden met studenten die documenten niet digitaal kunnen lezen of studenten die geen geluid kunnen horen of video’s kunnen zien. 

Een van de twee expertisecentra van CINOP, het ECIO, (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs), heeft daarom tips en richtlijnen gedeeld om in online onderwijs rekening te houden met studenten met een functie beperking. Zie bijvoorbeeld ook het factsheet met quick wins voor docenten om digitale toegankelijkheid te verbeteren. Wil je meer? Dan kun je je ook nog inschrijven voor de online cursus (blended) cursus Toegankelijk onderwijs geven aan studenten met een ondersteuningsvraag

Hulp of advies nodig?

Verder heeft CINOP een telefonische helpdesk. Deze kan je bellen met onderwijskundige vragen of als je op zoek bent naar hulpmiddelen of inspiratie bij het borgen van de kwaliteit van onderwijs of bijvoorbeeld toetsing op afstand. 

Ben je een professional in het hoger onderwijs en heb je vragen over studeren met een functiebeperking? Dan kun je ook terecht bij de ECIO infolijn.

Bezoek voor meer informatie de themapagina: inclusief (online) onderwijs

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen