Een praktijkvoorbeeld van Design Based Education | Verslag webinar 18 februari 2022

De studenten van de minor en master Computer Vision & Data Science aan NHL Stenden leren volledig volgens het concept van Design Based Education. Tijdens dit Vraagbaak Online Onderwijs webinar op 18 februari 2022 gingen we in op het ontwerp van de opleiding en de organisatie in de praktijk. Webinar gemist? Lees nu het verslag of kijk de opname terug.

Klik op de video hierboven om het webinar terug te kijken

 

Wat is Design Based Education?

Bij de opleiding Computer Vision & Data Science werken studenten, docentonderzoekers en lectoren samen aan echte opdrachten voor bedrijven. Hierachter zit het onderwijsconcept Design Based Education (DBE), vertelt Klaas Dijkstra (Associate lector NHL Stenden). Dat bestaat uit de facetten: Design thinking, Multidisciplinaire samenwerken, Duurzaam onderwijs, Internationaal & Intercultureel en Persoonlijk Leiderschap. Zo wordt binnen projecten gewerkt volgens de design thinking methode met prototypes en testen, en is het onderwijs duurzaam doordat de leeromgeving ‘evoluerend’ is. 

Design thinking
Werken volgens de Design thinking methode

Welke ontwerpkeuzes werden gemaakt?

Een aantal ontwerpkeuzes waren nodig om dit concept van de grond te krijgen, vertelt klaas.

1) Leeruitkomsten definiëren

Er werd een gering aantal leeruitkomsten gekozen die vrij breed zijn gedefinieerd.

Voorbeeld leeruitkomst
Voorbeeld leeruitkomst Computer Vision & Data Science

2) Werken in sprints

Er wordt gewerkt in vijf sprints per semester. De eerst twee zijn gericht op het bouwen aan kennis en skills. Daarna wordt het project geïntroduceerd en gaan de studenten werken volgens de design thinking fases.

3) Beoordelen met een portfolio

Studenten verzamelen vaste bewijsmaterialen per leeruitkomst in een portfolio. De master is gericht op het doen van onderzoek, bewijsmaterialen zijn daarom een paper, presentatie of poster. De leerweg van studenten kan hierdoor erg verschillen.

Hoe komt de opleiding aan opdrachten?

Vanuit de deelnemers komt de vraag hoe de opleiding aan opdrachten komt. Dit zijn betaalde opdrachten. Klaas geeft aan dat netwerk onderhouden en laten zien wat je kan, belangrijk zijn. Dan komen bedrijven vanzelf bij je (terug). En specialiseren is belangrijk. Eén ding kiezen en daar heel goed in worden.

Hoe ziet het eruit in de praktijk?

In de praktijk wordt de opleiding als volgt georganiseerd:
 

 • Werkprocessen (pipelines) staan centraal in plaats van een thema of vak
  Want dat is wat je de student wilt leren: een gestructureerde manier van problemen oplossen.
 • Geen vakken maar korte topics
  Eén topic kan je in principe in één dag geven en je kunt er flexibel mee schuiven.
 • Online Learning resources per topic
  Met: kennisbronnen, opdrachten (die automatisch gecheckt worden) en een quiz.
  De materialen worden bewust niet allemaal zelf ontwikkeld. Er zijn veel bronnen van hoge kwaliteit openbaar beschikbaar.
 • Een evolving course
  Doordat studenten voor projecten en oefenopdrachten in hetzelfde coding-systeem werken, worden de resultaten van projecten eenvoudig omgezet in opdrachten voor de volgende lichting. Zo wordt telkens nieuwe en actuele kennis toegevoegd en is het startniveau van de studenten hoog.
 • Continue feedback in progress meetings
Topcis
Voorbeeld van korte topics onder thema's

Wat vinden de studenten van deze manier van leren?

“Je weet waarvoor je het doet door de directe koppeling met de praktijk”

Studenten zijn positief over de opzet van de opleiding. Vooral de het werken met echte opdrachten uit de praktijk wordt als inspirerend ervaren. Ook de flexibiliteit van de topics wordt gewaardeerd en het opdoen van kennis specifiek om je opdracht uit te kunnen voeren.

 

Succesfactoren en uitdagingen van DBE

Jaap van de Loosdrecht (Comenius senior fellow en Lector NHL Stenden) licht een aantal interessante factoren uit van deze toepassing van DBE:
 

 • In traditioneel onderwijs heeft een docent veel zekerheid. Over de stof en vragen aan studenten. In dit concept moet onzekerheid omarmd worden. De onderzoeksvragen zijn nieuw voor student én docent. Ook de staf vergaart continue nieuwe kennis.
   
 • Dit onderwijs (met een docent/student ratio van één op vier) kan alleen omdat er betaalde opdrachten worden uitgevoerd voor bedrijven. Met die financiering kunnen studenten intensief begeleid worden en kan weer de gevraagde kwaliteit geleverd worden.
   
 • Dit concept werkt goed met 25 studenten, maar is niet goed schaalbaar. Momenteel wordt onderzocht hoe opschalen toch zou kunnen. Bijvoorbeeld door meerdere teams studenten in competitie op een project te laten werken.
   
 • De inhoud van een project matcht niet altijd één op één de leeruitkomsten van de student. Dit wordt opgelost door extra activiteiten voor studenten te definiëren in het project.

DBE bij andere opleidingen en instellingen

Dit is een voorbeeld bij een kleine opleiding. Maar ook grotere opleidingen werken volgens de methode van DBE. Zo ook de opleiding open ICT aan de Hogeschool Utrecht. Veel is hetzelfde zoals het werken met sprints, echte opdrachten en beoordelen met een portfolio. Maar met 200+ studenten en een veel breder onderwerp, zijn hier ook andere keuzes gemaakt, vertelt Arno Kamphuis (Senior Lecturer Open-ICT). Niet het proces, maar de professionaliteit van de student centraal. En opdrachten zijn voor echte bedrijven, maar onbetaald. Met een 1 docent per 25 studenten zijn betaalde opdrachten hier niet realistisch, studenten zijn zelf verantwoordelijk en hebben de ruimte om te falen.

Tijdens de nazit van her webinar komt ook aan de orde dat je dit soort designs vaak ziet bij ICT opleidingen. Deze opleidingen zijn relatief jong en hebben nog niet zoveel geschiedenis. Tegelijkertijd verandert de praktijk van ICT-professionals in een razend tempo. Een interessante vraag is in hoeverre is zo’n model nu ook mogelijk is voor andere disciplines? Wij zijn wel benieuwd wie hier mooie voorbeelden van kent. Harmannus geeft in ieder geval aan dat open en scherp geformuleerd leeruitkomsten daarvoor in ieder geval nodig zijn.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties