Highlights webinar 8 oktober: Vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats

Heb je op 8 oktober het webinar over online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats gemist? De werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT vertelde over hoe je studenten succesvol kan opleiden in een online feedbackomgeving – inclusief voorbeelden uit de praktijk. Want hoe zien dit soort virtuele werkplaatsen eruit? Wat zijn de voor- en nadelen? En wat betekent het voor het hoger onderwijs? Dat en meer lees je in dit verslag. 

In dit webinar presenteren de Open Universiteit en Universteit van Twente twee praktijkvoorbeelden van werken in een online omgeving. Deze projecten zijn mogelijk gemaakt door deelname aan de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Praktijkvaardigheden leren in verschillende contexten

Esther van der Linde is projectleider van de werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT . Ze trapte het webinar af met de vraag: hoe leer je vaardigheden? Hiervoor refereert ze onder andere naar het model van Maslow. Studenten starten vaak bij onbewust onvaardig, waarbij het doel is uiteindelijk studenten onbewust vaardig te maken. Dat kan in verschillende contexten: online, op de werkplek in tijdens contactonderwijs. Hierbij is het essentieel te zoeken naar een combinatie die passend is bij het onderwijs.  

Projectleider Martine Boonk (universitair docent, faculteit Rechtswetenschappen) vertelt over de online schrijverswerkplaats CRAFT-co bij de Open Universiteit. Hierbij staat schrijfvaardigheid centraal. In de online werkplaats leiden ze studenten op via een geavanceerd feedback-, uitwisselings- en zelfreflectiemodel. Voor schrijfopdrachten werken zij met uniforme en gestandaardiseerde beoordelingscriteria. Deze worden toegelicht met een reeks korte videoclips (kennisclips). Door oefeningen met geautomatiseerde feedback trainen studenten hun onderzoeks- en schrijfvaardigheden. CRAFT-co heeft twee kernpunten:

  • Stimuleren reflecterend en zelflerend vermogen
  • Dialoog tussen studenten over schrijfproducten

CRAFT-co - online schrijverswerkplaats met feedback teams – Open Universiteit

In de online schrijverswerkplaats leren studenten feedback van andere te verwerken in hun werkprocessen en schrijfproducten. Peerfeedback neemt een hele belangrijke plaats in. Uit onderzoek blijkt dat de peerfeedback een positieve invloed heeft op het eigenaarschap van de student. Een voordeel dus. Wat de Open Universiteit nog wil maken is een rapportage over hoe de online schrijverswerkplaats te implementeren is in tools van je eigen onderwijsinstelling

Hoe leer je vaardigheden?

Ervaring tutor online schrijverswerkplaats

Thomas van der Sande was als studentassistent betrokken bij de online schrijverswerkplaats - zowel bij het bouwen en creëren van deze omgeving, als bij het helpen van studenten. Als tutor merkte Thomas de voordelen van de kennisclips die tijdens een tweede trial zijn toegevoegd: “De meeste studenten zijn vaardig genoeg om tips en tops te geven, maar dan gaan ze in de modus van beoordelaar zitten. We willen juist dat ze meelezers zijn. Daardoor wordt feedback objectiever en bruikbaarder. De kennisclips hebben eraan bijgedragen dat studenten anders over hun eigen tekst én feedback gingen denken.” Ook zag Thomas dat het belangrijk was om aandacht te blijven geven aan de rol van peerfeedback in het proces. Zo ga je van bewust onvaardig naar bewust vaardig en uiteindelijk naar onbewust vaardig.

Atelier for Creative Programming - Universiteit van Twente

In het project Atelier for creative programming van de opleiding Creative Technology (CreaTe) (Universiteit Twente) wordt een online omgeving aangeboden die docenten faciliteert in het geven van feedback aan studenten. Projectleiders Ansgar Fehnker (Associate Professor for Programming Education) en Angelika Mader (Assistant professor) vertellen er in het webinar meer over. Zo legt Anskar uit: “Er was op een gegeven moment behoefte aan een online tool, zodat we meer consistentie konden bieden. Maar we wilden wel een online omgeving waarin de studenten hun eigen projecten konden doen.” De online omgeving van Atelier bood dat. Atelier is dus een online tool voor contactonderwijs om de samenwerking tussen studenten te stimuleren. De opleiding gebruikt Atelier nu ongeveer 1,5 jaar – toevallig startten ze in het begin van de eerste lockdown.

Het doel van dit project is om een leerplatform aan te bieden voor studenten, student-assistenten en docenten om een praktijkgemeenschap op te richten met een specifieke visie op wat goed softwareontwerp is. Studenten kunnen in de eerste vier weken deelnemen aan drie formatieve assessments over veelvoorkomende ontwerpproblemen tijdens de lab-uren. Studenten bespreken de problemen met de docenten. Atelier wordt gebruikt om de feedback vast te leggen.

Studentassistenten aan het woord

David en Karlijn zijn beide als studentassistenten betrokken (geweest) bij Atelier. David is tweedejaars student van de opleiding CreativeTechnology en Karlijn derdejaars. David vertelt: “Het programma sprak me heel erg aan door de diversiteit dat het programma te bieden had. Ik kon helemaal niet programmeren, maar door het programma heb ik alles binnen een jaar onder de knie gekregen en ben ik nu ook tutor geworden. In mijn eerste jaar heb ik in Atelier makkelijk mijn programma’s kunnen delen en feedback kunnen krijgen. Ik voelde me hiermee ondersteund.” Karlijn vult daarop aan: “Het systeem bespaart tijd. Je kunt bijvoorbeeld door bepaalde functies van Atelier anderen ergens op attenderen, bijvoorbeeld om docenten ergens naar te laten kijken als je iets als tutor nog niet helemaal weet.”

Eigenaarschap en peerfeedback

“Geautomatiseerde feedback, persoonlijke feedback en eigenaarschap. Het komt allemaal terug in deze voorbeelden”, zo vertelt Stijn Bos (projectleider van de werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden) nadat de twee praktijkvoorbeelden zijn toegelicht. Daarbij gaat Esther in op de overeenkomsten in het proces van de twee voorbeelden van digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden:

  1. Eigenaarschap
  2. Dialoog
  3. Communityvorming

“Ook zien we peerfeedback terugkomen in beide voorbeelden. Ook al is er eigenaarschap, feedback van anderen helpt goed bij praktijkvaardighedenonderwijs”, zo licht Esther toe. De werkgroep sluit het webinar af met een aantal tips:

  • Ondersteun de (hele of gedeeltelijk) leercyclus met digitale tools
  • Zorg hierbij voor een goede blend
  • Oefening en feedback zijn onmisbaar
  • Feedback kan door medestudenten gegeven worden
  • Het geven van feedback is óók een vaardigheid. Belangrijk om daar ook aandacht aan te besteden.

Meer weten

Dit webinar maakt deel uit van een reeks van de werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden. Bekijk hier de andere webinars:

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties