Highlights webinar Online onderwijs – Toegankelijk voor iedereen

Studenten met een extra ondersteuningsvraag kunnen baat hebben bij online onderwijs. Maar voor een deel van deze studenten werpt het juist extra drempels op. Als je thuis niet de juiste faciliteiten hebt bijvoorbeeld. Als de online colleges niet ondertiteld zijn. Of wanneer je je eenzaam gaat voelen.

Hoe maak je online onderwijs toegankelijk?

Hoe houd je studenten betrokken bij het onderwijs? Hoe maak je online onderwijs toegankelijk voor iedereen? Daarover ging het webinar op 9 oktober 2020. Bekijk hieronder de video van het webinar.

De sprekers tijdens het webinar waren:

  • Soemitro Poerbodipoero (moderator): Soemitro is hoofd bij de opleiding ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij houdt zich bezig met inclusie via het Platform Inclusie aan de HvA en het tracé Inclusie van het ComeniusNetwerk. Sinds september is Soemitro ook bestuurslid bij het ComeniusNetwerk. 
  • Hanneke Schroten: coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren en bachelorstudent Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
  • Lies Korevaar: lector Rehabilitatie aan de Hanzehogeschool. Lies zet zich in voor studentenwelzijn. In 2019 werd hij verkozen tot Lector van het Jaar 2019. Ook ontving hij een Comeniusbeurs. Met het project Move (a)Head ontwikkelde hij een training voor studenten met cognitieve problemen, zoals planning, ordening, aandacht, concentratie en taakinitiatie.
  • Elke van Doorn & Marjolein Büscher-Touwen: senior adviseurs bij het expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO). ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo. Zodat ook studenten met een extra ondersteuningsvraag met succes hun opleiding kunnen doorlopen. En kunnen doorstromen naar een baan die bij hen past.

Online onderwijs: waar lopen studenten tegenaan?

Bij het Platform Onbeperkt Studeren signaleert Hanneke verschillende issues. Tijdens de lockdown waren het vooral studenten die geen stages en co-schappen meer konden lopen. Nu zijn het met name studenten met bijvoorbeeld ADD/ADHD die het moeilijker hebben. Want afleiding is heel dichtbij als je de hele dag online bent om te studeren; er is niemand die je bij de les houdt. Eenzaamheid onder studenten is ook een probleem. Inmiddels lijkt dat iets verbeterd nu colleges interactiever zijn en studenten meer in online studiegroepjes werken.

Maar Hanneke merkt ook positieve kanten aan het online onderwijs: voor sommige studenten met een beperking is er ineens meer mogelijk. Waar instellingen eerst nog huiverig tegenover online proctoring stonden, wordt daar nu anders tegenaan gekeken. Dat is fijn voor de groep studenten voor wie het heel lastig is om fysiek naar de onderwijsinstelling te komen.

Studentenwelzijn en de relatie met studiesucces

Verschillende cognitieve functies zoals aandacht, plannen, organiseren, concentreren en het geheugen zijn cruciaal om een opleiding succesvol te doorlopen. Zeker nu in coronatijd zijn deze functies belangrijker dan ooit. En er is een duidelijke correlatie tussen studieachterstand en cognitieve problemen.

Vanuit het project Move aHead ontwikkelde Lies Korevaar een instrument om cognitieve problemen bij studenten in kaart te brengen. Daarbij werd ook een cognitieve vaardigheidstraining ontwikkeld, bestaande uit meerdere modules. Met deze training kunnen onderwijsprofessionals studenten op maat helpen.

In de training leren studenten compenserende strategieën aan, zodat zij hun opleiding goed kunnen volhouden. De trainingsmodules gaan bijvoorbeeld over beginnen aan taken, een planning maken en je daaraan houden, afleiding en concentratie. Bij de training krijgen studenten ook concrete tips, en suggesties voor apps over studiesucces. Het is de bedoeling dat de training beschikbaar wordt voor alle hogescholen en universiteiten in Nederland. Uitgebreide informatie vind je terug in de sheets van Lies Korevaar.

Online onderwijs: signalen uit de praktijk

Elke en Marjolein delen de signalen die zij nu binnenkrijgen van onderwijsprofessionals en studenten. Dat zijn veelal problemen die passen in een breder perspectief van studentenwelzijn. Maar zulke issues bij studenten kunnen evengoed leiden tot cognitieve problemen. Financiële stress bijvoorbeeld zorgt ervoor dat studenten sneller afgeleid zijn en zich moeilijker kunnen concentreren.

Problemen die nu spelen zijn bijvoorbeeld studiebegeleiding die minder toegankelijk is door de geldende coronamaatregelen, online onderwijs dat niet toegankelijk is voor iedereen (geen ondertiteling, geen geschikte pdf’s), studenten die in een sociaal isolement komen, financiële stress bij studenten, ontbreken van duidelijke informatievoorziening en behoefte aan flexibeler onderwijs. Concrete tips en suggesties over hoe hiermee om te gaan als onderwijsprofessionals vind je in de sheets van Elke en Marjolein van het ECIO.

Auteur

| Onderwijskundig schrijver | community coach @ HvA | Taal, onderwijs…

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen