Hoe leid je studenten succesvol op in een online feedbackomgeving?

Bij het aanleren van vaardigheden zijn oefening en feedback belangrijke componenten. Studenten krijgen hierin steeds vaker een actieve rol. Maar hoe zorg je voor betrokkenheid en dat studenten daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen in hun eigen leerproces? Op 8 oktober organiseert de Vraagbaak Online Onderwijs een webinar over Online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats. Aanmelden kan via de link in de aankondiging.

De schrijverswerkplaats
Martine Boonk (docent en projectleider Open Universiteit) ontwikkelde een schrijverswerkplaats met feedback teams. De schrijverswerkplaats is een virtuele plek waar studenten samenkomen om hun schrijfvaardigheid te verbeteren. Er is trainingsmateriaal beschikbaar en studenten kunnen hun concepten voor schrijfopdrachten inleveren voor feedback en zelf feedback geven. Het doel van de schrijverswerkplaats is om studenten meer kennis, inzicht, vaardigheid en vertrouwen te laten verwerven in het schrijven als professional op academisch niveau.

Bij de Open Universiteit wordt de schrijverswerkplaats ingezet binnen de opleiding Rechtsgeleerdheid. Hier werken ze met uniforme en gestandaardiseerde beoordelingscriteria voor schrijfopdrachten. Elk criterium wordt toegelicht met een korte videoclip (kennisclip), een zelftoets en goede voorbeelden om de vaardigheden zelf verder te ontwikkelen. Vervolgens kunnen studenten hun concepten inleveren voor feedback en anderen van feedback voorzien. Tijdens het webinar zal Martine laten zien hoe ze de schrijverswerkplaats hebben ingericht en zal een betrokken student-assistent zijn ervaringen delen.

Het Atelier voor creatief programmeren
Ansgar Fehnker en Angelika Mader van de Universiteit Twente ontwikkelden de tool Atelier voor het programeeronderwijs. Atelier is een online leeromgeving waarbinnen student-assistenten worden ondersteund om betere feedback te geven tijdens een tutorial. Deze feedback wordt in principe synchroon tijdens een tutorial gegeven maar door de coronapandemie moest dit noodgedwongen online en asynchroon plaatsvinden.

Binnen de Universiteit Twente wordt de Atelieromgeving ingezet binnen het programmeeronderwijs. Dit programmeeronderwijs kenmerkt zich door de toepassing van Tinkering als leermethode. Dit houdt onder meer in dat programmeeropdrachten open geformuleerd zijn. Doordat de vragen erg breed zijn, is de ondersteuning door student assistenten feedback-intensief. Tijdens het webinar gaan Ansgar en Angelika verder in op hoe ze de tool inzetten en wat de ervaringen zijn van de student-assistenten en studenten.

Schrijf je in voor het webinar Online vaardigheden aanleren in een virtuele werkplaats.
Wil je weten hoe je studenten succesvol kunt opleiden binnen een online feedbackomgeving? Meld je dat nu aan voor het webinar Online vaardigheden aanleren in een virutele werkplaats.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen