Inclusief online afstudeercafé

De Hogeschool van Amsterdam heeft met de online leer- en ontmoetingsruimte, het afstudeercafé, een werkwijze ontwikkeld voor studenten pedagogiek in de afstudeerfase. Deze leer- en ontmoetingsruimte biedt wekelijkse online meetings in kleine groepen, wat een waardevolle structuur en ondersteuning biedt aan studenten. Een toegewijde docent fungeert als online coach en begeleider, wat cruciaal is voor het succes van de studenten. Dit artikel belicht de werking, voordelen en kernattitudes van de docent voor deze benadering.

De uitdaging van langstudeerders

Veel studenten in de afstudeerfase kampen met overbelasting, faalangst, mantelzorg, ouderschap en andere uitdagingen. Ze voelen zich niet altijd gesteund door hun opleiding en verliezen vaak de binding, vooral als ze langer over hun studie doen. Onderzoek heeft aangetoond dat online onderwijs voordelen biedt, bijvoorbeeld voor studenten met angststoornissen. Het motiveert hen om door te gaan. Maatwerk, diversiteit en inclusie: hier sluit je met het afstudeercafé bij aan.

“Velen hebben een bijbaan. Zonder online coaching en ontmoeting hadden ze het vaak niet gered” – Judith ten Hagen, HvA 

Het online afstudeercafé: een oplossing

Het afstudeercafé biedt wekelijkse online meetings waar studenten elkaar ontmoeten en steun vinden. Dankzij de kleinschalige opzet ontstaat er een vertrouwelijke sfeer waarin studenten zelf regie kunnen pakken en verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar ontwikkelen. Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en bevordert zelfstandigheid.

De online leer-ontmoetingsruimte

 • faciliteert flexibel tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en begeleiding
 • heeft een docent als coach
 • biedt mogelijkheid voor sociale ontmoeting
 • functioneert als een lerende gemeenschap
 • biedt keuzemogelijkheden voor individuele invulling van onderwijs en begeleiding
 • is efficiënt en laagdrempelig
 • is inclusief en veilig.

Leerproces en technische ondersteuning

Het leerproces binnen het afstudeercafé is gebaseerd op het concept van e-moderating, met vijf fasen:

 1. Access and motivation: welcoming and encouraging
 2. Online socialization: familiarising and providing bridges between cultural, social and learning environments
 3. Information exchange: tutoring and supporting use of learning materials
 4. Knowledge construction: facilitating process
 5. Development: supporting, responding

De technische ondersteuning volgt een vergelijkbaar patroon:

 1. Access and motivation: setting up system and accessing
 2. Online socialization: sending an receiving messages
 3. Information exchange: searching, personalizing software
 4. Knowledge construction: conferencing
 5. Development: providing links outside closed conferences

24/7 toegankelijk en ondersteuning

Het afstudeercafé is 24/7 online toegankelijk, wat tijd- en plaatsonafhankelijke deelname mogelijk maakt. De vaste online meetings in kleine groepen bieden een optimale mix van fysiek en online onderwijs. Bij blended learning is het belangrijk om de basis van communicatie online te houden. Een laagdrempelige chatfunctie bevordert de interactie en uitwisseling van ideeën, peerfeedback en samenwerking.  

Kernattitudes van de docent: de rol van de docent

De kernattitudes van de docent zijn cruciaal voor het succes van het afstudeercafé. De rol van de docent in het afstudeercafé is veelzijdig en cruciaal voor het succes van het programma. De docent fungeert als innovator, facilitator, verbinder, bruggenbouwer, luisteraar, coach, activator, motivator, mentor en inspirator. Door deze attitudes te omarmen, zorgt de docent voor een omgeving waarin studenten zich gehoord en gesteund voelen, wat hun motivatie en succes bevordert.

Innovator en facilitator

De docent als innovator en facilitator is bereid om vernieuwingen te omarmen en zorgt voor een goed functionerende online omgeving die 24/7 toegankelijk is via mobiel en laptop. De docent stimuleert laagdrempelige deelname, dat iedereen gehoord wordt, zorgt voor een warme online ontvangst en richt een werkbare omgeving in met themakanalen en privékanalen. Dit alles draagt bij aan het succes van studenten.

Online verbinder en bruggenbouwer

De docent als verbinder en bruggenbouwer verbindt studenten en bevordert inclusie en gemeenschapsgevoel. Door individuele vragen in de groepschat te beantwoorden en voldoende aandacht te besteden aan de onderlinge relaties, ontstaat er een hechte gemeenschap. Studenten voelen zich veilig en gesteund, wat hun leerervaring verrijkt.

Conclusie

Het online afstudeercafé van de Hogeschool van Amsterdam biedt een innovatieve en effectieve oplossing voor de uitdagingen waarmee pedagogiekstudenten in de afstudeerfase worden geconfronteerd. Door een combinatie van wekelijkse online meetings, technische ondersteuning en de cruciale rol van de docent, kunnen studenten op hun eigen tempo en met veel autonomie hun studie voltooien. Dit model bevordert niet alleen hun academische succes, maar ook hun persoonlijke groei en ontwikkeling.

Meer informatie

Heb je vragen over het online afstudeercafé, neem dan contact op het Judith ten Hagen (j.ten.hagen@hva.nl) of Anne Eggink (a.eggink@hva.nl).

Lees ook:

De afbeelding toont handen die typen op een laptoptoetsenbord. Over de afbeelding zijn verschillende kleurrijke pictogrammen van mensen geplaatst die met lijnen verbonden zijn, wat een netwerk of sociaal verbindingsconcept vertegenwoordigt.

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties