Investeren in informatievoorziening noodzakelijk voor studie- & studentsuccces

Veel studenten met een ondersteuningsvraag zijn niet of nauwelijks bekend met de mogelijkheden voor ondersteuning tijdens de studie. Up-to-date, toegankelijke informatievoorziening en de benutting hiervan zijn belangrijk voor een veilig en positief leerklimaat. Als onderwijsinstelling sta je er niet alleen voor.

Elementen voor toegankelijk onderwijs

Alle onderdelen van het onderwijssysteem moeten toegankelijk zijn voor studenten met een ondersteuningsvraag. Zoals onderwijs- en toetshulpmiddelen, gebouwen, mogelijkheden voor aangepaste studieplanningen, begeleiding en advies met aanbod van trainingen en hulp bij overgang naar stage of werk. Op hogeronderwijstoegankelijk.nl komt alle informatie over mogelijke voorzieningen, aanpassingen en (financiële) regelgeving rondom studeren met een ondersteuningsvraag samen.

Lancering hogeronderwijstoegankelijk.nl

Door de toename van online onderwijs het afgelopen jaar, werd de roep om een landelijk digitaal informatiepunt voor studenten met een ondersteuningsvraag steeds luider. Ook vanuit de Tweede Kamer werd het belang hiervan onderstreept. Dit was de aanleiding van de lancering van hogeronderwijstoegankelijk.nl. De website wordt met regelmaat geüpdatet met ook aanvullende informatie en ondersteuningsvragen.

Bekendheid met ondersteunende voorzieningen scoort laag

De bekendheid van ondersteuningsmogelijkheden voor studenten met een fysieke beperking, chronische ziekte of die studeren in bijzondere omstandigheden scoort laag. Dit blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2021-2022. Er zijn grote verschillen in de bekendheid met de verschillende soorten voorzieningen. Waar ongeveer 35% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte toetsvoorzieningen (zoals extra tijd, versoepeling deadlines, aparte ruimte, medische hulpmiddelen) niet kent, is ongeveer 75% van de studenten met een ondersteuningsbehoefte niet bekend met mogelijke financiële compensatie (zoals het Profileringsfonds). Ook de bekendheid met onderwijsvoorzieningen (zoals aanwezigheidsplicht, terugkijken colleges, vervoer, tolken) en zelfstudievoorzieningen (zoals software, cursusaanbod studietechnieken) scoort lager dan 50%.

Tips voor toegankelijk en inclusief onderwijs

  1. Verwijs, via de website van jouw onderwijsinstelling, studenten naar hogeronderwijstoegankelijk.nl.
  2. Teken als hogeschool of universiteit de intentieverklaring VN-verdrag zodat je wordt gefaciliteerd en ondersteund om samen te werken aan het implementeren en borgen van de doelen van het VN-verdrag. Het helpt je tevens om inclusief onderwijs, op jouw school, hoog op de agenda te krijgen.    
  3. Sluit aan bij een of meerdere netwerken voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen en knelpunten rondom specifieke inclusiethema’s. Zoals digitale toegankelijkheid, fysieke toegankelijkheid, toegankelijk toetsen en examineren, studentenwelzijn, mantelzorg, VN-verdrag en overstap van opleiding naar werk.
  4. Studenten kunnen open of gesloten zijn over de eigen situatie en passief of assertief zijn rondom het aanvragen van de benodigde voorzieningen. De beschrijving van vijf behoefteprofielen helpen je om ervoor te zorgen dat de benodigde informatie deze studenten bereikt.
  5. Sluit aan bij de bijeenkomsten van ECIO voor expertise op specifieke ondersteuningsvragen, kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

Meer informatie

ECIO ondersteunt je met verschillende initiatieven bij het vormgeven van inclusief onderwijs rondom bepalende inclusiethema’s. Kijk op de website voor meer informatie, zoals onder andere handreikingen, onderzoek, video’s en de infolijn.

dobbelstenen naast elkaar met de letters: I, N, F,O

Auteur

Reacties

Dit artikel heeft 0 reacties

Gerelateerde artikelen